Tải bản đầy đủ
 Nhiệm vụ của công ty

 Nhiệm vụ của công ty

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập
1.3.

ường ĐHBK Hà Nội

Đặc điểm quy trình công nghệ:

Quy trình thi công công trình của công ty được tiến hành theo sơ đồ sau:

Khảo sát thi công

Thi công

Hoàn thiện

Nghiệm thu

Bàn giao

Hình 1.1: Sơ đồ quy trình thi công công trình

Thông thường, sau khi trúng thầu, công ty sẽ tiến hành các bước công việc như
sau để hoàn thành một công trình xây dựng:
Bước 1. Tiến hành khảo sát mặt bằng nơi thi công để có phương án tiến hành xây
dựng.
Bước 2. Tiến hành bố trí nhân sự và thuê địa điểm cho các nhân viên của công ty ở lại
đó để tiến hành công viêc, đồng thời vận chuyển vật liệu và thiết bị thi công bằng
đường bộ tới địa điểm thi công.
Bước 3. Liên lạc với Địa phương và cơ quan chức năng có liên quan tới công trình cơ
sở hạ tầng để phù hợp với quy hoạch của các ngành hữu quan và thực hiện đúng các
thủ tục theo luật định.
Bước 4. Đối với công trình cầu:
Giai đoạn 1: Gia công cốt thép, ghép cốt pha và đổ bê tông cọc, dầm, bản. Nguyên vật
liệu ban đầu: sắt, thép các loại được gia công lắp đặt theo đúng kích thước, sau đó
đánh gỉ, hàn buộc định hình. Cát đá theo đúng tiêu chuẩn được sàn rửa sạch sẽ, ghép
cốt pha rồi đổ bê tông theo đúng thiết kế.
Giai đoạn 2: Cầu lắp, lao đầm bản và làm công tác hoàn thiện.
Giai đoạn 3: Giải lớp đá rồi rải nhựa đường và hoàn thiện.

1.4.Hình thức tổ chức sản xuất của công ty Cổ phần xây dựng vận tải
Page 10 of 45

SV: Nguyễn Thùy An

GVHD: Ths.Nguyễn Tài Vượng

Báo cáo thực tập

ường ĐHBK Hà Nội

thương mại Thiên Duyên.
Tổ chức sản xuất trong Công ty Thiên Duyên phần lớn là phương thức khoán
gọn các công trình, các hạng mục công trình đến các đội. Công ty đã nhận thầu các
công trình về dân dụng, công nghiệp, giao thông cầu đường, và bước đầu tiếp cận
thành công với công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác xây dựng. Hiện tại công ty
cũng không ngừng lớn mạnh.
Do đặc thù sản phẩm của công ty là các công trình xây dựng nên hình thức tổ
chức sản xuất của công ty là hình thức chuyên môn hóa theo sản phẩm: Bố trí hệ thống
sản xuất, MMTB, nhà xưởng theo sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất.
+ Nguyên vật liệu, vật tư phải được đưa đến đúng thời gian nhằm giảm chi phí bảo
quản trong quá trình sử dụng và tránh chồng chéo lên đường đi của các yếu tố vật chất
khác.
+ Nhiều chi tiết, bộ phận của sản phẩm có thể được sản xuất theo tiêu chuẩn thống
nhất tại nhiều nơi khác trước khi đưa đến lắp ráp để làm giảm giá thành sản phẩm.
+ Trình độ điều hành của cán bộ điều hành toàn bộ hệ thống sản xuất phải cao. Điều
đó sẽ giúp giảm thiểu các hoạt động chồng chéo, chờ đợi nhau và do đó giảm chi phí
giá thành.

1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần xây dựng vận tải
thương mại Thiên Duyên
1.5. 1 . Sơ đồ cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM
ĐỐC qua sơ đồ sau
- Công tác tổ chức quản lí của công ty được
thể hiện

Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Kỹ thuật - Vật tư

Page 11 of 45

SV: Nguyễn Thùy An

Phòng TC-HC

GVHD: Ths.Nguyễn Tài Vượng
Các đội xây dựng: 1, 2...

Báo cáo thực tập

ường ĐHBK Hà Nội

Hình 1.2: Tổ chức công tác quản lí hành chính của công ty
Ghi chú: Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng

1.5. 2 .

Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

- Giám đốc: Là người đaị diện pháp nhân của Công ty, có trách nhiệm pháp lí cao
nhất của Công ty, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, đồng
thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty trong việc điều hành, quản lí của
Công ty.
- Phó Giám đốc: Giúp việc cho giám đốc, được Giám đốc uỷ quyền khi giám đốc đi
vắng, thay mặt giám đốc theo dõi trực tiếp các đơn vị sản xuất của Công ty.
- Phòng Kế toán - tài vụ: Ghi chép phản ánh đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh
tế phát sinh hằng ngày. Theo dõi toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đông thời
cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của công ty.
Phản ánh tất cả các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ và kết quả thu được từ hoạt
động sản xuất kinh doanh. Tìm ra những biện pháp tối ưu nhằm đưa doanh nghiệp phát
triển lành mạnh, đúng hướng đạt hiệu quả cao với chi phí thấp nhất nhưng thu được
kết quả cao nhất. Tăng tích lũy tái đầu tư cho doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ đối với
ngân sách nhà nước.
Tổ chức chi đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tin học, hạch toán các nghiệp vụ
kinh tế theo pháp lệnh kế toán.
-Phòng Kỹ thuật - vật tư: Tiếp nhận quản lí hồ sơ, tài liệu, dự toán, bản vẽ thiết kế
công trình.Phân công cán bộ giám sát, theo giõi tình hình thực hiện công trình. Khi
công trình hoàn thành, cán bộ kỹ thuật xác định khối lượng thực hiện và chuyển cho
phòng kế toán đối chiếu, kiểm tra và quyết toán đầu tư. Theo dõi tình hình xuất, nhập
vật tư. Cung cấp vật tư theo kế hoạch và tiến độ thi công. Báo cáo vật tư theo quy
định.
Page 12 of 45

SV: Nguyễn Thùy An

GVHD: Ths.Nguyễn Tài Vượng

Báo cáo thực tập

ường ĐHBK Hà Nội

- Phòng tổ chức - hành chính: Đảm nhận công tác tổ chức quản lí hành chính của
Công ty, như sắp xếp tổ chức sản xuất, bố trí nhân sự, tổ chức hoạt động khoa học, quy
chế trả lương, chế độ BHXH, công tác an toàn lao động...
- Các đội xây dựng: Thực hiện thi công các công trình xây dựng cũng như các hạng
mục công trình thuộc dự án đã trúng thầu, đồng thời tiến hành nghiệm thu khối lượng
đã hoàn thành. Trực tiếp thi công công trình dưới sự chỉ đạo, giám sát của phụ trách thi
công.

Page 13 of 45

SV: Nguyễn Thùy An

GVHD: Ths.Nguyễn Tài Vượng