Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN TÌNH HÌNH VÀ LỢI ÍCH TÁI CHẾ GIẤY LOẠI

PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN TÌNH HÌNH VÀ LỢI ÍCH TÁI CHẾ GIẤY LOẠI

Tải bản đầy đủ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I. 1 – Tái chế giấy để bảo vệ môi trường

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
82

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

I. 2.2 –

Nguồn: phapluat.vn

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
83

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I. 2 – Lợi ích kinh tế và tiết kiệm năng lượng từ tái chế giấy

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
84

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

I. 3 – Tái chế giấy sẽ tiết kiệm năng lượng

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
85

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Nguồn: http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/pho-bien-kien-thuc/t8157/tai-che-giay-se-tiet-kiem-nang-luong.html

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
86

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I.4 – Tái chế rác thải để bảo vệ môi trường

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
87

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
88

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I. 5 – Tại sao đến giấy cũng phải nhập
Báo đầu tư: Tại sao đến giấy phế liệu cũng phải nhập?
(Baodautu.vn) Ngành giấy Việt Nam đang phải nhập khẩu giấy phế liệu từ nước ngoài
với tỉ lệ bình quân từ 30-45% tổng khối lượng giấy phế liệu dùng để sản xuất bột giấy
trong nhiều năm qua.
Nguồn: http://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=20422

Có lẽ nhiều người
biết

rằng

công

nghiệp giấy là một
trong những ngành
gây ô nhiễm môi
trường. Tuy nhiên,
người đọc sẽ không
khỏi bất ngờ với
những mất mát mà
nền kinh tế phải gánh chịu qua những con số thống kê mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy
Sài Gòn cung cấp. Theo đó, để sản xuất ra 1 tấn bột giấy (giấy thành phẩm), chỉ cần 1,4 tấn
giấy phế liệu hoặc 2,2-4,4 tấn gỗ.
Như vậy, với cùng 1 tấn bột giấy, nếu tái sử dụng giấy phế liệu sẽ giúp tiết kiệm 24 cây rừng
tự nhiên (tương đương 2,2-4,4 tấn gỗ). Ngoài ra phương pháp sử dụng giấy phế liệu còn có
thể tiết kiệm được lượng oxy đủ cho 12 người thở và lượng điện đủ dùng cho một căn nhà với
3 phòng ngủ trong 1 năm, cộng với 40.000 lít nước, 600 lít dầu thô và giảm 95% lượng khí
thải ô nhiễm so với sản xuất bột giấy từ gỗ.
Sử dụng càng nhiều giấy phế liệu để tái chế với công nghệ cao sẽ giúp tiết kiệm chi phí và
bảo vệ môi trường là điều mà quốc gia nào cũng đang hướng đến. Hiện nay, các nhà máy giấy
tại Việt Nam đang sử dụng nguyên liệu đầu vào chính là giấy phế liệu, chiếm khoảng 60%
trong số các nguyên liệu sản xuất giấy thành phẩm. Trong đó, giấy phế liệu chủ yếu được các
doanh nghiệp tái chế dùng để sản xuất giấy bao bì, giấy tissue và phần lớn giấy in báo.
Thực tế phũ phàng
Tuy vậy, ngành giấy Việt Nam lại đang rơi vào tình trạng nhập khẩu giấy phế liệu từ nước
ngoài với tỉ lệ bình quân từ 30-45% tổng khối lượng giấy phế liệu dùng để sản xuất bột giấy
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
89

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
trong nhiều năm qua. Mặt khác, nguồn giấy này ở trong nước chưa được thu hồi hết và phải
tốn nhiều chi phí xử lý rác thải hằng năm.
Theo Tạp chí Công nghiệp Giấy, từ năm 2000 đến nay, tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng của
Việt Nam dưới 30%. Trong khi đó, tỉ lệ này rất cao ở nhiều nước khác như Mỹ đạt tỉ lệ 87%,
Nhật 74%, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia đều có tỉ lệ thu hồi trên 60%.
Thực tế trên cho thấy thị trường giấy phế liệu nội địa còn rất nhiều tiềm năng nhưng lại chưa
được khai thác hợp lý. Nếu tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng của Việt Nam có thể tăng lên gấp
đô thì không những không cần nhập khẩu giấy phế liệu, mà còn có thể thay thế một phần các
nguồn nguyên liệu khác như gỗ, đay...
Lý do chính cho việc các doanh nghiệp Việt Nam ít thu gom giấy phế liệu trong nước có thể
đến từ việc chưa có quy định và tiêu chuẩn cho công nghiệp tái chế ở Việt Nam, hệ thống
pháp lý liên quan đến hoạt động thu gom vật liệu tái chế chậm phát triển và chưa có chính
sách khuyến khích hoạt động thu gom và tái chế.
Chẳng hạn, chính sách liên quan đến việc mua trong nước hay ngoài nước còn chưa hợp lý.
Cụ thể, nếu nhập khẩu giấy phế liệu thì thuế suất thuế nhập khẩu là 0%, được khấu trừ thuế
giá trị gia tăng đầu vào vì có hóa đơn mua hàng. Trong khi đó, doanh nghiệp thu gom giấy
phế liệu trong nước chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu có hóa đơn. Và rất dễ
hiểu, hóa đơn cho nguồn giấy phế liệu vốn được thu gom từ những người mua ve chai đơn lẻ
là gần như không thể. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp chọn hình thức nhập khẩu. Hơn
nữa, giấy phế liệu nhập từ nước ngoài đã được phân loại và đóng kiện sẵn, doanh nghiệp chỉ
cần nhập về rồi đưa vào sản xuất mà không phải phân loại.
Một ví dụ cho trường hợp nhập khẩu giấy phế liệu của các công ty lớn trong ngành giấy là
Giấy Sài Gòn. Đầu tư công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, trước đây Giấy Sài Gòn là
một trong những công ty sử dụng chủ yếu giấy phế liệu để sản xuất thành phẩm. Nhưng tháng
9 vừa qua, Công ty đã mở rộng công suất sản xuất giấy tiêu dùng lên gần 44.000 tấn/năm (gấp
gần 3 lần công suất cũ) và giấy công nghiệp từ 53.000 tấn/năm lên 224.000 tấn/năm. Để đáp
ứng nguyên liệu cho công suất mới, ông Cao Tiến Vị, Tổng giám đốc Công ty cho biết sẽ
nâng tỉ lệ nhập khẩu giấy phế liệu từ khoảng 30% lên 50% vì hệ thống thu gom giấy phế liệu
trong nước còn lẻ tẻ, phải xử lý, phân loại phức tạp và không được hoàn thuế giá trị gia tăng
dẫn đến chi phí bị đội lên.
Nhiều năm qua, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh
nghiệp ngành giấy bằng cách “xem chuỗi thu gom giấy đã qua sử dụng, phân loại, đóng bành,
phân phối giấy thu gom, tái chế giấy là loại hình kinh doanh và tiêu dùng không chịu thuế”.
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
90

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp sản xuất giấy từ giấy phế liệu trong nước vẫn phải đóng
thuế giá trị gia tăng đều đều, nên nhiều doanh nghiệp lớn vẫn thiết tha với hình thức nhập
khẩu giấy phế liệu hơn.
Tổn thất xã hội
Và kết quả của việc nhập khẩu giấy phế phẩm từ nước ngoài là nền kinh tế phải tốn hằng trăm
triệu USD mỗi năm. Không những vậy, Việt Nam còn phải tốn chi phí cho việc thu gom và xử
lý rác từ giấy phế liệu.
Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, năm 2010, Việt Nam sẽ tốn thêm 240 tỉ đồng để
xử lý giấy thải nếu 800.000 tấn giấy này không được các doanh nghiệp thu mua. Tốn tiền là
vậy, việc chôn lấp hay đốt bỏ giấy phế liệu còn gây ra hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí
và nước khi giấy bị phân hủy ở bãi chôn lấp...
Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới như Mỹ đã có những quy định như giấy thành phẩm
được tái chế từ giấy phế liệu phải chiếm tỉ trọng cao trong tổng sản lượng giấy cung ứng hằng
năm. Các nước khác thì có chính sách khuyến khích việc thu gom giấy phế liệu để tái chế
bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp tương ứng với số tiền đáng lẽ họ phải bỏ ra để xử lý rác thải.
Không chỉ tổn thất về mặt kinh tế cho chi phí xử lý rác, vô tình chúng ta lãng phí một nguồn
tài nguyên khổng lồ để tạo ra giấy thành phẩm, trong khi giấy nguyên liệu có thể được tái chế
lặp lại 6 lần trước khi bị tiêu hủy. Và để có đủ nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp chọn lựa công
nghệ sản xuất giấy từ nhiều nguồn nguyên liệu khác như gỗ, tre, nứa, đay..., dẫn đến tốn kém
trong việc trồng vùng nguyên liệu rộng lớn và gây ô nhiễm môi trường khi sản xuất giấy từ
những nguyên liệu này.
Bình luận thêm về việc nhiều nhà máy chọn công nghệ sản xuất giấy từ gỗ cây, ông Vị cho
rằng vẫn còn nhiều người thích sử dụng giấy làm từ bột gỗ nguyên thủy chứ không thích sử
dụng hàng tái chế. Nhất là khi việc quản lý chất lượng sản phẩm trong nước chưa chặt dẫn
đến tình trạng nhiều hộ gia đình, làng xã thu gom phế liệu và tái chế làm giấy ăn, giấy vệ sinh
nhưng không đạt tiêu chuẩn và độc hại.
Ông Vị giải thích rằng việc tái chế giấy nguyên liệu nếu làm đúng quy trình và sử dụng công
nghệ hiện đại thì sẽ không độc hại và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn. Ở những nước phát triển
và yêu cầu cao về vấn đề chất lượng, vệ sinh như Mỹ có đến hơn 80% giấy đang sử dụng
được tái chế từ giấy phế liệu thì tại sao Việt Nam lại không tận dụng nguồn giấy này là một
vấn đề cần được xem xét nghiêm túc.

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
91

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
Để khuyến khích các doanh nghiệp thu gom và tái chế giấy đã qua sử dụng, những chính sách
hỗ trợ hợp lý từ phía nhà nước là rất cần thiết. Ví dụ như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
và/hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn kinh doanh, nhưng chỉ nên ưu đãi với những doanh nghiệp sử
dụng giấy tái chế có công nghệ đạt tiêu chuẩn môi trường đề ra.
(Nguồn: http://baodautu.vn/tai-sao-den-giay-phe-lieu-cung-phai-nhap.html)
I.6 – Tái chế giấy: lãng phí vì thiếu đòn bẩy
Tái chế giấy: Lãng phí vì thiếu đòn bẩy
(Báo diễn đàn doanh nghiệp)
Ngành tái chế giấy tại VN đã có từ lâu, thế nhưng theo đánh giá của các chuyên gia trong
ngành thì chúng ta đang để phí một lượng lớn giấy đã qua sử dụng. Trong khi đó hàng năm
VN vẫn phải nhập khẩu một
lượng lớn giấy đã qua sử dụng
về tái chế.
Thực tế, không chỉ việc thu
gom giấy mà hiện tại VN việc
tái chế các loại bao bì giấy như
vỏ hộp sữa, vỏ hộp đựng thực
phẩm... đang bỏ ngỏ. Theo các
chuyên gia trong ngành giấy
việc đầu tư cho tái chế này đòi hỏi DN phải đầu tư công nghệ rất cao, nguồn kinh phí lớn.
Chỉ thu gom được 25% giấy đã qua sử dụng
Theo thống kê từ Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN, hiện nhu cầu giấy trong nước mỗi năm đang
cần tới hơn 1,8 triệu tấn, sản xuất trong nước mới cung ứng được 1,13 triệu tấn, còn lại là giấy
nhập khẩu. Tiến sĩ Vũ Ngọc Bảo - Tổng Thư ký HH Giấy và Bột giấy VN cho rằng: trong
tổng số giấy sản xuất trong nước, có tới 70% là nguyên liệu từ nguồn giấy tái chế, nhưng hiện
chỉ có 25% giấy đã qua sử dụng được thu hồi. Trong đó, lượng giấy đã qua sử dụng cũng chỉ
đáp ứng 50% tổng lượng giấy phế liệu mà ngành công nghiệp giấy trong nước cần. Như vậy,
hầu hết số giấy còn lại bị đem tiêu huỷ lãng phí, trong lúc VN phải dùng ngoại tệ để nhập
khẩu một lượng giấy phế liệu, giấy tái chế khổng lồ từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản
xuất giấy.
Theo đánh giá của giới chuyên gia thì sử dụng bao bì giấy và tái chế bao bì giấy đã qua sử
dụng còn góp phần đem lại nhiều lợi ích cho môi trường, giảm lượng phát thải khí CO2. Giấy
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
92