Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
công, góp một phần lợi ích kinh tế, xã hội cho địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và
cả nước nói chung.
Chúng tô xin trân trọng cảm ơn!
T/M Công ty trách nhiệm hữu hạn
GIẤY HƯNG HÀ
Chủ tịch HĐQT

ĐINH NHƯ KIÊM

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
80

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN TÌNH HÌNH VÀ LỢI ÍCH TÁI CHẾ GIẤY
LOẠI
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
81

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I. 1 – Tái chế giấy để bảo vệ môi trường

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
82

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

I. 2.2 –

Nguồn: phapluat.vn

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
83

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I. 2 – Lợi ích kinh tế và tiết kiệm năng lượng từ tái chế giấy

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
84

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

I. 3 – Tái chế giấy sẽ tiết kiệm năng lượng

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
85

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Nguồn: http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/pho-bien-kien-thuc/t8157/tai-che-giay-se-tiet-kiem-nang-luong.html

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
86

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I.4 – Tái chế rác thải để bảo vệ môi trường

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
87

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
88

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
I. 5 – Tại sao đến giấy cũng phải nhập
Báo đầu tư: Tại sao đến giấy phế liệu cũng phải nhập?
(Baodautu.vn) Ngành giấy Việt Nam đang phải nhập khẩu giấy phế liệu từ nước ngoài
với tỉ lệ bình quân từ 30-45% tổng khối lượng giấy phế liệu dùng để sản xuất bột giấy
trong nhiều năm qua.
Nguồn: http://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=20422

Có lẽ nhiều người
biết

rằng

công

nghiệp giấy là một
trong những ngành
gây ô nhiễm môi
trường. Tuy nhiên,
người đọc sẽ không
khỏi bất ngờ với
những mất mát mà
nền kinh tế phải gánh chịu qua những con số thống kê mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy
Sài Gòn cung cấp. Theo đó, để sản xuất ra 1 tấn bột giấy (giấy thành phẩm), chỉ cần 1,4 tấn
giấy phế liệu hoặc 2,2-4,4 tấn gỗ.
Như vậy, với cùng 1 tấn bột giấy, nếu tái sử dụng giấy phế liệu sẽ giúp tiết kiệm 24 cây rừng
tự nhiên (tương đương 2,2-4,4 tấn gỗ). Ngoài ra phương pháp sử dụng giấy phế liệu còn có
thể tiết kiệm được lượng oxy đủ cho 12 người thở và lượng điện đủ dùng cho một căn nhà với
3 phòng ngủ trong 1 năm, cộng với 40.000 lít nước, 600 lít dầu thô và giảm 95% lượng khí
thải ô nhiễm so với sản xuất bột giấy từ gỗ.
Sử dụng càng nhiều giấy phế liệu để tái chế với công nghệ cao sẽ giúp tiết kiệm chi phí và
bảo vệ môi trường là điều mà quốc gia nào cũng đang hướng đến. Hiện nay, các nhà máy giấy
tại Việt Nam đang sử dụng nguyên liệu đầu vào chính là giấy phế liệu, chiếm khoảng 60%
trong số các nguyên liệu sản xuất giấy thành phẩm. Trong đó, giấy phế liệu chủ yếu được các
doanh nghiệp tái chế dùng để sản xuất giấy bao bì, giấy tissue và phần lớn giấy in báo.
Thực tế phũ phàng
Tuy vậy, ngành giấy Việt Nam lại đang rơi vào tình trạng nhập khẩu giấy phế liệu từ nước
ngoài với tỉ lệ bình quân từ 30-45% tổng khối lượng giấy phế liệu dùng để sản xuất bột giấy
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
89

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
trong nhiều năm qua. Mặt khác, nguồn giấy này ở trong nước chưa được thu hồi hết và phải
tốn nhiều chi phí xử lý rác thải hằng năm.
Theo Tạp chí Công nghiệp Giấy, từ năm 2000 đến nay, tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng của
Việt Nam dưới 30%. Trong khi đó, tỉ lệ này rất cao ở nhiều nước khác như Mỹ đạt tỉ lệ 87%,
Nhật 74%, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia đều có tỉ lệ thu hồi trên 60%.
Thực tế trên cho thấy thị trường giấy phế liệu nội địa còn rất nhiều tiềm năng nhưng lại chưa
được khai thác hợp lý. Nếu tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng của Việt Nam có thể tăng lên gấp
đô thì không những không cần nhập khẩu giấy phế liệu, mà còn có thể thay thế một phần các
nguồn nguyên liệu khác như gỗ, đay...
Lý do chính cho việc các doanh nghiệp Việt Nam ít thu gom giấy phế liệu trong nước có thể
đến từ việc chưa có quy định và tiêu chuẩn cho công nghiệp tái chế ở Việt Nam, hệ thống
pháp lý liên quan đến hoạt động thu gom vật liệu tái chế chậm phát triển và chưa có chính
sách khuyến khích hoạt động thu gom và tái chế.
Chẳng hạn, chính sách liên quan đến việc mua trong nước hay ngoài nước còn chưa hợp lý.
Cụ thể, nếu nhập khẩu giấy phế liệu thì thuế suất thuế nhập khẩu là 0%, được khấu trừ thuế
giá trị gia tăng đầu vào vì có hóa đơn mua hàng. Trong khi đó, doanh nghiệp thu gom giấy
phế liệu trong nước chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu có hóa đơn. Và rất dễ
hiểu, hóa đơn cho nguồn giấy phế liệu vốn được thu gom từ những người mua ve chai đơn lẻ
là gần như không thể. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp chọn hình thức nhập khẩu. Hơn
nữa, giấy phế liệu nhập từ nước ngoài đã được phân loại và đóng kiện sẵn, doanh nghiệp chỉ
cần nhập về rồi đưa vào sản xuất mà không phải phân loại.
Một ví dụ cho trường hợp nhập khẩu giấy phế liệu của các công ty lớn trong ngành giấy là
Giấy Sài Gòn. Đầu tư công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, trước đây Giấy Sài Gòn là
một trong những công ty sử dụng chủ yếu giấy phế liệu để sản xuất thành phẩm. Nhưng tháng
9 vừa qua, Công ty đã mở rộng công suất sản xuất giấy tiêu dùng lên gần 44.000 tấn/năm (gấp
gần 3 lần công suất cũ) và giấy công nghiệp từ 53.000 tấn/năm lên 224.000 tấn/năm. Để đáp
ứng nguyên liệu cho công suất mới, ông Cao Tiến Vị, Tổng giám đốc Công ty cho biết sẽ
nâng tỉ lệ nhập khẩu giấy phế liệu từ khoảng 30% lên 50% vì hệ thống thu gom giấy phế liệu
trong nước còn lẻ tẻ, phải xử lý, phân loại phức tạp và không được hoàn thuế giá trị gia tăng
dẫn đến chi phí bị đội lên.
Nhiều năm qua, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh
nghiệp ngành giấy bằng cách “xem chuỗi thu gom giấy đã qua sử dụng, phân loại, đóng bành,
phân phối giấy thu gom, tái chế giấy là loại hình kinh doanh và tiêu dùng không chịu thuế”.
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
90