Tải bản đầy đủ
Tuyến bột lớp mặt

Tuyến bột lớp mặt

Tải bản đầy đủ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Thể tích: 15 - 20 m3/h
Lỗ sàng: Ф 10 -14mm
Vật liệu: Inox, chịu mài mòn
Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
2

Thiết bị lọc cát cho bột giấy

Sàng áp lực /Sàng thô cấp 1

Bộ

Bộ

01

Trung

Nồng độ làm việc: 2 - 5%

Quốc

Áp suất làm việc: 0.25 - 0.3 Mpa

01

3

Quốc

Bộ

100%

Vật liệu: Chịu mài mòn
Công suất động cơ: 90 - 110 kw
Trung

Sàng áp lực/ Sàng thô cấp 2

Mới

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2
Lỗ sàng: Ф 2,5 - 3,5 mm

Mới
100%

Vật liệu: Inox chịu mài mòn
Công suất: 22 - 37 kw

01
Trung

4

Quốc

Năng suất: 20 -40 Tấn/ ngày
Lỗ sàng 2.0 - 4.0mm
Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2
Vật liệu: Inox chịu mài mòn

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
45

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

5

6

Thiết bị lọc cát cho bột giấy/ Lọc
cát cấp 1

Thiết bị lọc cát cho bột giấy/ Lọc
cát cấp 2

Hệ thống

Hệ thống

Trung

01

Quốc

01

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
Nồng độ làm việc 0.8-1.2%
Áp suất làm việc: 0.2~0.4 Mpa
Vật liệu: Chịu mài mòn
Số
ượng: 20- 30 côn

Trung

Năng suất: 20 - 40 tấn/ngày
Nồng độ làm việc 0.8-1.2%
Áp suất làm
Vật liệu: chịu mài mòn.v

Quốc

Số lượng: 6 - 12 côn
ệc: 0.2~0.4 Mpa

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
46

Mới
100%

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Công suất động cơ: 90 - 160 kw
7

8

9

Sàng áp lực/ Sàng tinh cấp 1

Sàng áp lực/ Sàng tinh cấp 2

Máy nghiền bột giấy dạng đĩa

Bộ

Bộ

Bộ

Trung

01

Quốc

Trung

01

Quốc

Trung

02

Quốc

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
Khe sàng: 0.2 - 0.35 mm
Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2
Vật liệu: Inox chịu mài mòn
Công suất: 22 - 37 kw
Năng suất: 20 -40 Tấn/ ngày
Khe sàng: 0.2 - 0.35 mm
Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2
Vật l
ệu: Inox chịu mài mòn
Công suất :220 - 280Kw
Năng suất : 15 ÷ 120 Tấn / ngày
Máy nghiền đĩa dạng kép
Đĩa nghiền Ø 500 - 660mm
Nồng độ làm việc: 2% - 5%

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
47

Mới
100%

Mới
100%

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

10

11

Sàng áp lực/ Sàng đầu xeo

Thiết bị khuấy, trộn bột giấy

Bộ

Bộ

Trung

03

Quốc

Trung

14

Quốc

Công suất động cơ: 75 - 90 kw
Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
Khe sàng: 0.2 - 0.35 mm
Diện tích mặt sàng: 1.2 - 1.8 m2
Vật liệu: Inox chịu mài mòn
Công suất động cơ: 15 - 30 Kw
Ф750 - 1100 mm
Tốc độ quay: 240 - 350 v/p
Động cơ, bi gối, trục, cánh khuấy
Vật liệu Inox, chịu mài mòn tốt

Mới
100%

Mới
100%
Mới

B. MÁY XEO

100%

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
48

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Có thể sản xuất được 4 loại sản phẩm: Giấy Kraft Medium, Krafliner, Giấy Duplex
không tráng phấn, Giấy Xi măng
Chiều rộng khổ giấy trên lô cuộn cuối: ≥ 3800mm
Tốc độ vận hành: 300- 350 m/p
Định lượng : 90÷300 g/m2.
Công suất: :100000 tấn/năm.
Nồng độ
Độ khô giấy: Độ khô giấy ra khỏi lưới : 20-22%.bột lên lưới: 0,5 – 0,9%
Độ khô giấy trước khi vào lô sấy:
Độ khô giấy sau khi ra khỏi lô sấy: 90- 94℅48 ℅
Vào ép keo: 92-93%
Độ khô giấy thành phẩm
Hiệu suất vận hành: 23-24h/day
Hiệu suất xeo
Hệ số co chiều ngang (trung bình): ≤~4%
giấy: ≥ 97%
Chênh lệch độ ẩm theo khổ ngang giấy: ≤±1.0%
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
49

Hình
thức

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số
lượng

Xuất xứ

Thông số kỹ thuật

Trung

Hệ thống hòm phun bột: Hòm phun áp

Quốc

lực kiểu kín có đệm khí
Kiểu kín áp lực có đệm khí

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
1

Hòm phun bột/ Giàn trải bột trên
lưới

HT

03

Mới
100%

Khổ rộng: ≥3400mm
Vật liệu: Inox/hợp kim
Bao gồm:
Ống cấp bột ( Hình côn)
Lô làm đều bột ( khoan lỗ)
Thân thiết bị
Ống phá bọt bằng nước
2
2.1

Hệ thống lưới dài

HT

03

Lưới

HT

03

Trung

Mới

Quốc
Trung

Vật liệu: Polyeste

100%
Mới

Quốc

Độ dài lưới:

100%

Lưới mặt: Cung hình thành dài: 6-9m
Lưới giữa: Cung hình thành dài: 10 -14m
Lưới đáy: Cung hình thành dài: 25 - 28m
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
50

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Lực căng thiết kế: 7 -9 kN/m. tỷ lệ giãn:
0.5%
Quy cách: (Φ 600 - 750mm)x (40005000)mm
2.2

Lô ngực

HT

03

Trung

Vật liệu: chế tạo bằng thép cuộn, δ=15 -

Mới

Quốc

20mm, bề mặt cao su chịu mài mòn, độ

100%

cứng Shore “A“ 95°±5, đầu trục bằng thép
2.3

Tấm hình thành

HT

03

Trung

45# xử lý nhiệt.
Vật liệu:Thân bằng Inox dày 5 - 7mm,

Quốc

Vật liệu bề mặt bằng sứ 99%, liên kết với
thân bằng bulong chữ T.
Cơ cấu điều chỉnh: Cơ cấu tấm thành hình
thiết kế có điều chỉnh trước sau, cao thấp
đều được. Để điều chỉnh được điểm tiếp
bột tốt nhất, nâng lên hạ xuống của tấm
thành hình sẽ lên xuống cùng lúc với giá

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
51

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
đỡ lô ngực.
Quy cách: (Φ300 - 450 mm) x (4000 2.4

Suốt dẫn lưới

HT

18

Trung

5000mm)

Quốc

Vật liệu: Thép/hợp kim/inox/có thể bọc

Mới
100%

cao su
Kèm theo gối bi.
Quy cách: (Φ600 - 800 mm) x (4000 2.5

2.6

Lô bụng, lô kéo lưới của lưới mặt và
lưới giữa

Suốt dẫn lướiHT

Trung

04

Quốc

18

5000mm)
Vật liệu: Thép/hợp kim/inox/có thể bọc
cao su

Trung

Kèm theo gối bi
Quy cách: (Φ300 - 450 mm) x (4400 -

Quốc

5000mm)
Vật liệu: Thân suốt chế tạo bằng thép ống
liền 20~, dày δ=19mm. Mặt suốt bọc cao
su dày 7.5mm, độ cứng cao su “A“97°±2.

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
52

Mới
100%

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Đầu trục bằng thép 45# xử lý nhiệt. Cổ
trục tiện độ côn 1:12, thiết kế có lỗ dầu
tháo rút cho vòng bi.
Quy cách: (Φ600 - 800 mm) x (4000 2.7

Lô kéo lưới lớp đáy

HT

Trung

09

Quốc

5000mm)
Vật liệu: Thép/hợp kim/inox/có thể bọc
cao su

Mới
100%

Kèm theo gối bi
Quy cách: (Φ700 - 900 mm) x (4000 3

4

Lô bụng chân không

Giàn lô ép

HT

HT

Trung

01

01

Quốc

5000mm)
Vật liệu: Thép/hợp kim/inox/có thể bọc
cao su

Trung

Kèm theo gối bi
Bao gồm 1 cặp lô ép hút chân không và 2

Quốc

cặp lô ép thường , cơ cấu tạo áp lực ép
bằng xilanh. Bao gồm khung bệ, các lô

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
53

Mới
100%

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
dẫn, lô đàn
Quy cách: Φ800×4400mm. một buồng
chân không, mặt lô bọc cao su, mặt lô
khoan lỗ theo hai hàng xoắn ốc, tỷ lệ
khoan lỗ 15%, đường kính lỗ Ф4.5mm~lỗ
mặt cao su Ф3.5mm, chiều dài khoan lỗ
của lô 3700- 4100mm (lô truyền động)
Vật liệu: Thân lô bằng Inox 304, dày
35mm. Các liên kết đềubằng Inox 304.
Phương thức gia lực: Bằng bao hơi cao su
dùng khí nén/ dầu thủy lực
Giàn lô sấy
5

Bộ phận sấy

HT

Trung

01

Quốc

Bao gồm 30 lô sấy đường kính 1800mm;
chất liệu/ Gang/ Gang mạ crom/inox; bao
gồm, khung bệ, hệ thông các lô dẫn giấy,
dẫn bạt, các gối bi, bánh răng

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
54

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Hình thức của bộ phận chụp hút ẩm bằng
khung giá dạng thép hình, chụp làm kín
bằng nhôm. Kết cấu đỉnh bộ của chụp hút
dạng cự nhiệt 2 lớp~bộ phận bên trong 2
5.1

Chụp hút ẩm

HT

02

Trung

bên hông thiết kế có tấm cách trượt để

Quốc

hút gió. Vật liệu tấm cách bằng nhôm tấm

Mới
100%

cong chống rỉ 1mm. Kết cấu khung giá
chụp hút bằng thép hình bao gồm giá đỡ,
đà ngang, đều được hàn nối bằng thép
hình.
Bao gồm các 2 lô bằng gang bọc cao su
chịu nhiệt, chịu mài mòn, có độ cứng cao:
6

Máy gia keo bề mặt

HT

01

Trung

đường kính Ф 950 - 955mm và các suốt

Mới

Quốc

dẫn, máng hứng, dàn phun keo khung bệ

100%

giá đỡ, cơ cấu gia ép bằng xi lanh dầu hoặc
bao hơi, khí nén
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
55