Tải bản đầy đủ
I. Các khoá học đặc biệt.

I. Các khoá học đặc biệt.

Tải bản đầy đủ

Correspondence.—Those who desire further information, are requested to
correspond with the Principal,
WILLIAM R. HARPER, Morgan Park, Ill.

COLLEGE OF ENGLISH.
W. D. M’CLINTOCK, A.M., Director.
Summer Term, 1885.
I. ENGLISH LANGUAGE.
1. Anglo-Saxon.
(a) Beginners.—Sweet’s “Anglo-Saxon Primer.”
(b) Advanced.—Sweet’s “Anglo-Saxon Reader,” and Lounsbury’s “English
Language.”
2. Essentials of English. Introduction of the Scientific Study of English Grammar.
Ten lectures during Teachers’ Retreat.
II. ENGLISH LITERATURE.
1. Shakspere, Hamlet. Four weeks.
2. English Lyric Poetry. Studies in the Analysis and Criticism of Poetry. Two
weeks.

THE CHAUTAUQUA COLLEGE OF MODERN LANGUAGES.
PROF.
J.
H.
PROF. A. LALANDE, Associate, School of French.

WORMAN,

PH.D.,

Director.

The College of Modern Languages, under the direction of the distinguished teacher
and author, Dr. J. H. Worman, will open July 11th, and continue in session for six
weeks.
Để có thông tin đầy đủ về TRƯỜNG NGÔN NGỮ HIỆN ĐẠI cho mùa tới, bạn có thể
giải thích như sau: Tiếng Đức, Ý và Tây Ban Nha, Tiến sĩ JH Worman, Đại học
Vanderbilt, Nashville, Tenn., Tiếng Pháp, Giáo sư A. Lalande, Bridgeport, Conn .

ACADEMIA OF LATIN VÀ GREEK.
EDGAR L. SHUMWAY- Thừa nhận.
Để biết thông tin liên quan đến "Học giả Latin và Hy Lạp", hãy xem thông báo
trong CHAUTAUQUAN trong tháng 4 và tháng 5 hoặc địa chỉ
EDGAR L. SHUMWAY ,
Trường cao đẳng Rutgers, NJ
Ghi chú của Transcriber:
Đã khắc phục lỗi dấu chấm câu rõ ràng.
Trang 513 (chú thích minh hoạ), "paletta" được đổi thành "patella" (S, xương đùi,
T, chày, U, tibia;)
Trang 519, "nterspaces" đã thay đổi thành "interspaces" (khoảng cách giữa các
hang động nơi có các lò xo nhỏ)
Trang 521, "be" được thêm vào (từ đó sẽ được nhìn thấy)
Trang 524, "Picadilly" đổi thành "Piccadilly" (Ai Cập Hall, Piccadilly, London)
Trang 528, "Calvanism" đã thay đổi thành "Calvinism" (Calvinism là cách mạng)
Trang 534, "durion" thay đổi thành "sầu riêng" (chúng ta chỉ có thể tham khảo sầu
riêng)
Trang 541, lặp đi lặp lại từ "of" removed (một phương pháp dùng mọi thứ)
Trang 545, "gradest" thay đổi thành "grandest" (tốt nhất, đẹp nhất và vĩ đại nhất)
Trang 548, "unfaverably" thay đổi để "không thuận lợi" (ông so sánh không thuận
lợi với người khác)
Trang 558, "Chautauquo" đã thay đổi thành "Chautauqua" (in ở khu rừng ngập mặn
ở Chautauqua)

Kết thúc dự án Gutenberg EBook của The Chautauquan, Vol. 05 tháng 6 năm 1885,
Số 9, do Hiệp hội Văn học và Khoa học Chautauquan
*** Kết thúc dự án GUTENBERG EBOOK CHAUTAUQUAN, Tháng 6 năm 1885 ***

***** Tệp này phải có tên 55394-h.htm hoặc 55394-h.zip *****
Điều này và tất cả các tập tin có liên quan của các định dạng khác nhau sẽ
được tìm thấy trong:
Http://www.gutenberg.org/5/5/3/9/55394/
Sản xuất bởi Emmy, Juliet Sutherland và Online
Nhóm Xử lý Phổ biến được phân phối tại http://www.pgdp.net
Phiên bản cập nhật sẽ thay thế phiên bản cũ - phiên bản cũ sẽ
Được đổi tên.
Tạo tác phẩm từ ấn bản in không được bảo vệ bởi bản quyền Hoa Kỳ
Luật pháp có nghĩa là không ai sở hữu một bản quyền Hoa Kỳ trong các tác phẩm
này,
Do đó, Quỹ (và bạn!) Có thể sao chép và phân phối nó ở Hoa Kỳ
Các quốc gia không được phép và không phải trả tiền bản quyền
Tiền bản quyền. Các quy tắc đặc biệt, được quy định trong phần Điều khoản Sử
dụng Chung
Của giấy phép này, áp dụng cho việc sao chép và phân phối Dự án
Gutenberg-tm điện tử hoạt động để bảo vệ DỰ ÁN GUTENBERG-tm
Khái niệm và thương hiệu. Dự án Gutenberg là một thương hiệu đã đăng ký,
Và không được sử dụng nếu bạn tính phí cho Sách điện tử, trừ khi bạn nhận được
Sự cho phép cụ thể. Nếu bạn không tính bất cứ điều gì cho bản sao của điều này
EBook, tuân thủ các quy tắc rất dễ dàng. Bạn có thể sử dụng eBook này
Cho hầu hết các mục đích như tạo ra các tác phẩm phái sinh, các báo cáo,
Biểu diễn và nghiên cứu. Chúng có thể được sửa đổi và in và đưa ra
Đi - bạn có thể thực tế bất cứ điều gì ở Hoa Kỳ với sách điện tử
Không được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ. Tái phân phối lại tùy thuộc vào
Giấy phép nhãn hiệu, đặc biệt là tái phân phối thương mại.
START: ĐẦY ĐỦ ĐẦY ĐỦ
DỰ ÁN GUTENBERG ĐẦY ĐỦ ĐẦY ĐỦ ĐẦY ĐỦ
XIN VUI LÒNG ĐỌC NÀY TRƯỚC KHI ĐƯỢC PHÂN PHỐI HO ORC S US DỤNG CÔNG VIỆC NÀY
Để bảo vệ sứ mệnh của dự án Gutenberg-tm trong việc quảng cáo miễn phí
Phân phối các tác phẩm điện tử, bằng cách sử dụng hoặc phân phối tác phẩm này
(Hoặc bất kỳ công việc nào khác liên quan đến bất kỳ cách nào với cụm từ "Dự
án
Gutenberg "), bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản của Full
Dự án Gutenberg-tm Giấy phép có sẵn với tập tin này hoặc trực tuyến tại
Www.gutenberg.org/license.
Phần 1. Các Điều khoản Sử dụng và Dự án Phân phối Chung
Tác phẩm điện tử Gutenberg-tm
1.A. Bằng cách đọc hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dự án Gutenberg-tm
Công việc điện tử, bạn cho biết rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý
Và chấp nhận tất cả các điều khoản của giấy phép này và sở hữu trí tuệ
(Thương hiệu / bản quyền). Nếu bạn không đồng ý tuân theo tất cả
Các điều khoản của thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng và trả lại hoặc
Hủy tất cả các bản sao của dự án Gutenberg-tm điện tử của bạn
chiếm hữu. Nếu bạn đã trả một khoản phí để có được một bản sao hoặc truy cập
vào một
Dự án Gutenberg-tm điện tử và bạn không đồng ý bị ràng buộc
Theo các điều khoản của thỏa thuận này, bạn có thể được hoàn lại tiền từ
Người hoặc pháp nhân mà bạn đã thanh toán lệ phí như được quy định trong đoạn

1.E.8.
1.B. "Dự án Gutenberg" là một nhãn hiệu đã đăng ký. Nó chỉ có thể được
Được sử dụng hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với công việc điện tử của
những người
Đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này. Có một vài
Những thứ bạn có thể làm với hầu hết các công trình điện tử Project Gutenbergtm
Thậm chí không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận này. Xem
Đoạn 1.C bên dưới. Có rất nhiều thứ bạn có thể làm với dự án
Gutenberg-tm điện tử hoạt động nếu bạn làm theo các điều khoản của điều này
Thỏa thuận và giúp duy trì quyền truy cập vào dự án Gutenberg-tm trong tương
lai
Công trình điện tử. Xem đoạn 1.E bên dưới.
1.C Quỹ Dự án Văn học Gutenberg Dự án ("
Foundation "hoặc PGLAF), sở hữu bản quyền biên soạn trong bộ sưu tập
Công trình điện tử Project Gutenberg-tm. Gần như tất cả cá nhân
Tác phẩm trong bộ sưu tập thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ
Các quốc gia. Nếu một tác phẩm cá nhân không được bảo vệ bởi luật bản quyền
trong
Hoa Kỳ và bạn đang ở Hoa Kỳ, chúng tôi không
Khiếu nại quyền ngăn cản bạn sao chép, phân phối, thực hiện,
Hiển thị hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm miễn là
Tất cả các tài liệu tham khảo đến Dự án Gutenberg đều bị xóa. Tất nhiên, chúng
tôi hy vọng
Rằng bạn sẽ hỗ trợ sứ mệnh của Dự án Gutenberg-tm trong việc quảng bá
Truy cập miễn phí các tác phẩm điện tử bằng cách chia sẻ tự do Dự án
Gutenberg-tm
Hoạt động phù hợp với các điều khoản của hợp đồng này để giữ
Dự án Gutenberg-tm tên liên quan đến công việc. Bạn có thể dễ dàng
Tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này bằng cách giữ công việc này trong
Cùng một định dạng với giấy phép Dự án Gutenberg-tm kèm theo khi
Bạn chia sẻ nó mà không phải trả tiền với người khác.
1.D. Luật bản quyền của nơi bạn cư ngụ cũng cai trị
Những gì bạn có thể làm với công việc này. Luật bản quyền ở hầu hết các quốc
gia là
Trong một trạng thái thay đổi liên tục. Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ,
Kiểm tra luật pháp của quốc gia của bạn ngoài các điều khoản của điều này
Thỏa thuận trước khi tải về, sao chép, hiển thị, trình diễn,
Phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này hoặc bất kỳ
Công trình khác của Dự án Gutenberg-tm. Quỹ không có
Các đại diện liên quan đến tình trạng bản quyền của bất kỳ tác phẩm nào trong
bất kỳ
Nước ngoài Hoa Kỳ.
1.E. Trừ khi bạn đã xóa tất cả các tham chiếu đến Dự án Gutenberg:
1.E.1. Câu sau đây, có liên kết với hoặc khác
Truy cập ngay vào, toàn bộ Giấy phép Project Gutenberg-tm phải xuất hiện
Nổi bật bất cứ khi nào có bất kỳ bản sao của một dự án Gutenberg-tm (bất kỳ
công việc
Trên đó cụm từ "Dự án Gutenberg" xuất hiện, hoặc với
Cụm từ "dự án Gutenberg" được liên kết) được truy cập, hiển thị,
Thực hiện, xem, sao chép hoặc phân phối:

Sách điện tử này dùng cho bất kỳ ai ở Hoa Kỳ và
Hầu hết các khu vực khác trên thế giới mà không mất chi phí và hầu như không


Hạn chế bất cứ điều gì. Bạn có thể sao chép nó, cho nó đi hoặc tái sử dụngTheo các điều khoản của Giấy phép Dự án Gutenberg kèm với điều này
EBook hoặc trực tuyến tại www.gutenberg.org. Nếu bạn không ở trong
Hoa Kỳ, bạn sẽ phải kiểm tra luật pháp của quốc gia mà bạn
Được đặt trước khi sử dụng ebook này.

1.E.2. Nếu một dự án cá nhân Dự án Gutenberg-tm là
Xuất phát từ các văn bản không được luật bản quyền Hoa Kỳ bảo vệ (không
Chứa một thông báo cho biết rằng nó được đăng với sự cho phép của
Chủ bản quyền), tác phẩm có thể được sao chép và phân phối cho bất cứ ai trong
Hoa Kỳ mà không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc phí. Nếu bạn là
Phân phối lại hoặc cung cấp truy cập vào một tác phẩm với cụm từ "Dự án
Gutenberg "có liên quan hoặc xuất hiện trong tác phẩm, bạn phải tuân thủ
Hoặc với yêu cầu của các đoạn từ 1.E.1 đến 1.E.7 hoặc
Được phép sử dụng tác phẩm và dự án Gutenberg-tm
Nhãn hiệu được nêu trong các đoạn 1.E.8 hoặc 1.E.9.
1.E.3. Nếu một cá nhân Dự án Gutenberg-tm được đăng
Với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, việc sử dụng và phân phối của bạn
Phải tuân theo cả hai đoạn văn từ 1.E.1 đến 1.E.7 và bất kỳ
Các điều khoản bổ sung áp đặt bởi người giữ bản quyền. Các điều khoản bổ sung
Sẽ được liên kết với Giấy phép Dự án Gutenberg-tm cho tất cả các công trình
Được đăng với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền được tìm thấy tại
Bắt đầu công việc này.
1.E.4. Không tháo dỡ hoặc tháo hoặc tháo dỡ toàn bộ dự án Gutenberg-tm
Các điều khoản cấp phép từ tác phẩm này, hoặc bất kỳ tệp nào chứa một phần của
điều này
Công việc hoặc bất kỳ công việc khác liên quan đến dự án Gutenberg-tm.
1.E.5. Không sao chép, hiển thị, thực hiện, phân phối hoặc phân phối lại
Công việc điện tử, hoặc bất kỳ phần nào của công việc điện tử này, mà không
Hiển thị nổi bật câu nêu trong đoạn 1.E.1 với
Liên kết hoạt động hoặc truy cập ngay vào các điều khoản đầy đủ của Dự án
Giấy phép Gutenberg-tm.
1.E.6. Bạn có thể chuyển đổi và phân phối tác phẩm này trong bất kỳ tập tin
nhị phân,
Được nén, đánh dấu, không độc quyền hoặc sở hữu, bao gồm
Bất kỳ xử lý văn bản hoặc siêu văn bản nào. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp truy
cập
Đến hoặc phân phối các bản sao của một dự án Gutenberg-tm làm việc ở định dạng
Khác với "Plain Vanilla ASCII" hoặc các định dạng khác được sử dụng trong
chính thức
Phiên bản được đăng trên trang web Dự án Gutenberg-tm chính thức
(Www.gutenberg.org), bạn phải, miễn phí, lệ phí hoặc chi phí
Cho người sử dụng, cung cấp một bản sao, một phương tiện xuất khẩu một bản
sao, hoặc một phương tiện
Của việc có được một bản sao khi có yêu cầu, của tác phẩm trong bản gốc "đồng
bằng
Vanilla ASCII "hoặc dạng khác. Bất kỳ định dạng thay thế nào cũng phải bao gồm
Giấy phép Dự án Gutenberg-tm đầy đủ theo quy định tại khoản 1.E.1.

1.E.7. Không tính lệ phí truy cập, xem, hiển thị,
Thực hiện, sao chép hoặc phân phối bất kỳ dự án Gutenberg-tm
Trừ khi bạn tuân thủ đoạn 1.E.8 hoặc 1.E.9.
1.E.8. Bạn có thể tính một khoản phí hợp lý để sao chụp hoặc cung cấp
Truy cập hoặc phân phối các dự án điện tử Project Gutenberg-tm
Với điều kiện là
* Bạn phải trả một khoản phí bản quyền là 20% lợi nhuận gộp mà bạn thu được
Việc sử dụng các dự án Gutenberg-tm được tính toán bằng cách sử dụng phương
pháp
Bạn đã sử dụng để tính thuế hiện hành của bạn. Lệ phí là nợ
Cho chủ sở hữu của nhãn hiệu Dự án Gutenberg-tm, nhưng ông đã
Đồng ý quyên góp tiền bản quyền theo đoạn này cho Dự án
Quỹ Văn học Gutenberg. Thanh toán tiền bản quyền phải được thanh toán
Trong vòng 60 ngày sau mỗi ngày mà bạn chuẩn bị (hoặc
Hợp pháp phải chuẩn bị) bản khai thuế định kỳ của bạn. Royalty
Các khoản thanh toán phải được đánh dấu rõ ràng và gửi đến dự án
Tổ chức Lưu trữ Văn học Gutenberg theo địa chỉ được chỉ định trong
Phần 4, "Thông tin về các khoản đóng góp cho Dự án Gutenberg
Tổ chức lưu trữ Văn học ".
* Bạn cung cấp một khoản hoàn trả đầy đủ của bất kỳ khoản tiền nào được thanh
toán bởi một người dùng thông báo
Bạn bằng văn bản (hoặc qua e-mail) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được
Không đồng ý với các điều khoản của toàn bộ dự án Gutenberg-tm
Giấy phép. Bạn phải yêu cầu người dùng đó trả lại hoặc hủy tất cả
Bản sao của các tác phẩm sở hữu trong một môi trường vật lý và chấm dứt
Tất cả việc sử dụng và tất cả các truy cập vào các bản sao khác của dự án
Gutenberg-tm
công trinh.
* Bạn cung cấp, phù hợp với đoạn 1.F.3, một khoản hoàn lại đầy đủ
Bất kỳ số tiền nào đã trả cho một tác phẩm hoặc một bản sao thay thế, nếu
một khiếm khuyết trong
Công việc điện tử được phát hiện và báo cáo cho bạn trong vòng 90 ngày kể từ
ngày
Nhận công việc.
* Bạn tuân thủ tất cả các điều khoản khác của hợp đồng này miễn phí
Phân phối dự án Gutenberg-tm.
1.E.9. Nếu bạn muốn tính phí hoặc phân phối một dự án
Công việc điện tử hoặc nhóm công việc của Gutenberg-tm với các thuật ngữ khác
với
Được quy định trong thỏa thuận này, bạn phải có giấy phép bằng văn bản
Từ cả Dự án Gutenberg Quỹ Văn học Văn học và The
Dự án Gutenberg Thương hiệu LLC, chủ dự án Gutenberg-tm
Thương hiệu. Liên hệ với Quỹ như được nêu trong Phần 3 bên dưới.
1.F.
1.F.1. Tình nguyện viên và nhân viên Gutenberg của Dự án tiêu tốn đáng kể
Nỗ lực xác định, nghiên cứu bản quyền về, sao chép và kiểm chứng bản quyền
Các tác phẩm không được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ trong việc tạo Dự án
Bộ sưu tập Gutenberg-tm. Mặc dù những nỗ lực này, dự án Gutenberg-tm
Các tác phẩm điện tử, và phương tiện mà chúng có thể được cất giữ, có thể

Chứa "khuyết tật", chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, không đầy đủ, không
chính xác
Hoặc dữ liệu bị hỏng, các lỗi sao chép, bản quyền hoặc các tài liệu khác
Xâm phạm sở hữu trí tuệ, đĩa bị hỏng hoặc hư hỏng hoặc
Phương tiện khác, vi-rút máy tính hoặc mã máy tính gây hại hoặc
Không thể đọc được bằng thiết bị của bạn.
1.F.2. BẢO HÀNH CÓ, QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG - Ngoại trừ trường hợp "Phải
Thay thế hoặc Hoàn phí "được mô tả trong đoạn 1.F.3, Dự án
Tổ chức Lưu trữ Văn học Gutenberg, chủ dự án
Nhãn hiệu Gutenberg-tm và bất kỳ bên nào khác phân phối một Dự án
Công việc điện tử Gutenberg-tm theo hợp đồng này, từ chối tất cả
Trách nhiệm pháp lý đối với bạn về các thiệt hại, chi phí và chi phí, bao gồm
cả pháp lý
Lệ phí. BẠN ĐỒNG Ý R THNG Bạn KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP ĐỐI VỚI SỰ TỐT, STRICT
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, VI PHẠM BẢO HÀNH HO ORC VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRƯỚC KHI
NHNG
ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG MỤC 1.F.3. BẠN ĐỒNG Ý R THENG THE FOUNDATION, THE
Chủ sở hữu thương mại, và bất kỳ nhà phân phối nào theo thỏa thuận này sẽ
không
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ, HO
ORC
CÁC THIỆT HẠI NG EVU NHIÊN NGAY CẢ KHI BIẾT THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG TỐT
HƯ HẠI.
1.F.3. QUYỀN GIẢI QUYẾT THAY ĐỔI HO ORC HOÀN THIỆN - Nếu bạn phát hiện ra
Khiếm khuyết trong công việc điện tử này trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận
nó, bạn có thể
Nhận được hoàn lại tiền (nếu có) mà bạn đã thanh toán bằng cách gửi một
Văn bản giải thích cho người mà bạn nhận được công việc từ. nếu bạn
Nhận được công việc trên một phương tiện vật chất, bạn phải trả lại phương
tiện
Với lời giải thích bằng văn bản của bạn. Người hoặc tổ chức cung cấp cho bạn
Với tác phẩm bị lỗi có thể chọn để cung cấp một bản sao thay thế trong
Thay cho hoàn tiền. Nếu bạn nhận được tác phẩm điện tử, người đó
Hoặc tổ chức cung cấp nó cho bạn có thể chọn để cung cấp cho bạn một giây
Cơ hội để nhận công việc bằng điện tử thay cho hoàn tiền. Nếu
Bản thứ hai cũng bị lỗi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng văn bản
Không có thêm cơ hội để sửa chữa vấn đề.
1.F.4. Trừ việc được giới hạn quyền thay thế hoặc hoàn lại tiền
Trong đoạn 1.F.3, tác phẩm này được cung cấp cho bạn 'AS-IS', WITH NO
CÁC BẢO ĐẢM BẢO ĐẢM NÀO KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG
GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HO ORC SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO.
1.F.5. Một số tiểu bang không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm về một số
ngụ ý nhất định
Bảo đảm hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số loại
thiệt hại. Nếu bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc giới hạn nào được đưa
ra trong hợp đồng này
Vi phạm pháp luật của quốc gia áp dụng cho hợp đồng này,
Thỏa thuận sẽ được giải thích để đưa ra tuyên bố từ chối trách nhiệm tối đa
hoặc
Giới hạn được cho phép bởi luật pháp hiện hành của tiểu bang. Hết hiệu lực
hoặc
Không thi hành bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này sẽ không làm mất hiệu
lực

Các điều khoản còn lại.
1.F.6. BỒI SƠN - Bạn đồng ý bồi thường và giữ Quỹ,
Chủ sở hữu nhãn hiệu, đại lý hoặc nhân viên của Quỹ, bất kỳ ai
Cung cấp các bản sao của dự án Gutenberg-tm điện tử trong
Phù hợp với thỏa thuận này, và bất kỳ tình nguyện viên nào liên quan đến
Sản xuất, quảng bá và phân phối Dự án Gutenberg-tm
Công trình điện tử, không gây hại cho mọi trách nhiệm, chi phí và chi phí,
Bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ
Những điều sau đây bạn gây ra hoặc gây ra: (a) sự phân bố này
Hoặc bất kỳ công việc của Dự án Gutenberg-tm, (b) thay đổi, sửa đổi, hoặc
Bổ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ dự án Gutenberg-tm, và (c) bất kỳ
Khuyết tật bạn gây ra.
Mục 2. Thông tin về Sứ mệnh của Dự án Gutenberg-tm
Dự án Gutenberg-tm đồng nghĩa với việc phân phối miễn phí
Công trình điện tử ở các định dạng có thể đọc được bởi nhiều loại rộng nhất
Máy vi tính bao gồm máy tính cũ, cũ, trung niên và mới. Nó
Tồn tại vì những nỗ lực của hàng trăm tình nguyện viên và sự đóng góp
Từ những người trong tất cả các tầng lớp xã hội.
Tình nguyện viên và hỗ trợ tài chính để cung cấp tình nguyện viên cho
Hỗ trợ họ cần là rất quan trọng để đạt được Dự án Gutenberg-tm
Mục tiêu và đảm bảo rằng bộ sưu tập Dự án Gutenberg-tm sẽ
Vẫn tự do sẵn sàng cho các thế hệ tiếp theo. Năm 2001, dự án
Quỹ Văn học Gutenberg đã được tạo ra để cung cấp sự an toàn
Và tương lai vĩnh viễn cho dự án Gutenberg-tm và tương lai
các thế hệ. Để tìm hiểu thêm về Dự án Gutenberg Literary
Lưu trữ Quỹ và làm thế nào nỗ lực của bạn và đóng góp có thể giúp đỡ, xem
Mục 3 và 4 và trang thông tin về Quỹ tại
Www.gutenberg.org

Phần 3. Thông tin về Quỹ Dự án Gutenberg Văn học
Dự án Gutenberg Quỹ Văn học Văn học là một tổ chức phi lợi nhuận
501 (c) (3) công ty giáo dục được tổ chức theo luật pháp của
Tiểu bang Mississippi và được Sở Thuế Vụ miễn thuế
Dịch vụ doanh thu. EIN của Quỹ hoặc chứng nhận thuế liên bang
Số là 64-6221541. Đóng góp cho Dự án Gutenberg Văn học
Quỹ lưu trữ được khấu trừ thuế ở mức tối đa cho phép
Luật liên bang Hoa Kỳ và luật pháp tiểu bang của bạn.
Trụ sở chính của Quỹ đặt tại Fairbanks, Alaska, với
Địa chỉ gửi thư: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, nhưng
Tình nguyện viên và nhân viên rải rác khắp nơi
Địa điểm. Văn phòng kinh doanh của nó nằm ở 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Liên kết liên hệ qua email và tối đa
Ngày có thể tìm thấy tại trang web của Quỹ và
Trang chính thức tại www.gutenberg.org/contact
Để biết thêm thông tin liên lạc:
Tiến sĩ Gregory B. Newby
Giám đốc điều hành và Giám đốc

Gbnewby@pglaf.org
Mục 4. Thông tin về các khoản đóng góp cho Dự án Gutenberg
Quỹ lưu trữ văn học
Dự án Gutenberg-tm phụ thuộc và không thể tồn tại nếu không có
Phổ biến sự ủng hộ và đóng góp của công chúng để thực hiện nhiệm vụ của mình
Tăng số lượng các tác phẩm công cộng và các tác phẩm được phép có thể được
Được phân phối tự do dưới dạng có thể đọc được bằng máy bằng rộng nhất
Mảng thiết bị bao gồm thiết bị đã lỗi thời. Nhiều khoản quyên góp nhỏ
($ 1 đến $ 5,000) là đặc biệt quan trọng để duy trì miễn thuế
Với IRS.
Quỹ cam kết tuân thủ các luật quy định
Các tổ chức từ thiện và các khoản đóng góp từ thiện ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ
Các quốc gia. Các yêu cầu tuân thủ không đồng nhất và phải mất một
Nỗ lực đáng kể, nhiều giấy tờ và nhiều khoản phí để đáp ứng và theo kịp
Với những yêu cầu này. Chúng tôi không yêu cầu quyên góp ở các địa điểm
Nơi chúng tôi chưa nhận được văn bản xác nhận sự tuân thủ. Để gửi
HOÀN THÀNH hoặc xác định tình trạng tuân thủ đối với bất kỳ
Thăm viếng nhà nước www.gutenberg.org/donate
Mặc dù chúng ta không thể và không đòi hỏi đóng góp từ các quốc gia mà chúng
ta
Đã không đáp ứng các yêu cầu chào mời, chúng ta biết không cấm
Chống lại việc chấp nhận các khoản đóng góp không được yêu cầu từ các nhà tài
trợ ở những bang như vậy
Tiếp cận chúng tôi với các đề nghị tặng.
Các khoản tài trợ quốc tế được chấp nhận một cách biết ơn, nhưng chúng tôi
không thể làm
Bất kỳ tuyên bố liên quan đến thuế đối xử với các khoản quyên góp nhận được từ
Bên ngoài Hoa Kỳ. Luật pháp Hoa Kỳ đã làm lu mờ các nhân viên nhỏ của chúng
tôi.
Vui lòng kiểm tra trang Web của Dự án Gutenberg để hiến tặng hiện tại
Phương pháp và địa chỉ. Khoản đóng góp được chấp nhận trong một số
Cách thức bao gồm séc, thanh toán trực tuyến và đóng góp thẻ tín dụng. Đến
Tặng, vui lòng truy cập: www.gutenberg.org/donate
Phần 5. Thông tin chung về các công trình điện tử của dự án Gutenberg-tm.
Giáo sư Michael S. Hart là người khởi xướng dự án
Khái niệm Gutenberg-tm về một thư viện các tác phẩm điện tử có thể được
Tự do chia sẻ với bất cứ ai. Trong 40 năm, ông đã sản xuất và
Phân phối sách điện tử Project Gutenberg-tm chỉ với một mạng lưới
Tình nguyện viên hỗ trợ.
Dự án Gutenberg-tm Sách điện tử thường được tạo từ một số ấn bản
Phiên bản, tất cả đều được xác nhận là không được bảo vệ bởi bản quyền trong
Hoa Kỳ trừ khi có thông báo về bản quyền. Vì vậy, chúng tôi không
Nhất thiết phải giữ sách điện tử tuân theo bất kỳ một bài báo nào
phiên bản.
Hầu hết mọi người bắt đầu từ trang web của chúng tôi có tìm kiếm PG chính
Cơ sở: www.gutenberg.org

Trang web này bao gồm thông tin về Dự án Gutenberg-tm,
Bao gồm làm thế nào để đóng góp cho Dự án Gutenberg Văn học
Lưu trữ Quỹ, làm thế nào để giúp sản xuất sách điện tử mới của chúng tôi, và
làm thế nào để
Đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi để nghe về Sách điện tử mới.