Tải bản đầy đủ
PHẦN IV: KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP VỆ TINH (HỆ THỐNG INTELSAT)

PHẦN IV: KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP VỆ TINH (HỆ THỐNG INTELSAT)

Tải bản đầy đủ

mạng của hệ thống TDMA. Trạm chuẩn thứ cấp được sử dụng như bản sao
cho trạm chuẩn sơ cấp.
Các trạm chuẩn sơ cấp và thứ cấp phát các cụm chuẩn tương ứng. Vì vậy
một khung TDMA của mỗi bộ phát đáp vệ tinh chứa hai cụm chuận, một từ
trạm chuẩn sơ cấp và cụm kia từ trạm chuẩn thứ cấp.

Mỗi búp sóng vùng đặt hai trạm chuẩn

Phát các cụm chuẩn của trạm chuẩn sơ cấp và trạm chuẩn sơ cấp chủ

17

3.2. Đặc tính chính của hệ thống TDMA của INTELSAT.
3.2.1. điều khiển hệ thống tập trung bằng các trạm chuẩn.
Trạm chuẩn giám sát giám sát các cụm thu được xuất phát từ vùng đối
diện và truyền trực tiếp định thời phát cụm tới mỗi trạm lưu lượng bằng cách
sử dụng các cụm chuẩn. Mỗi trạm lưu lượng chỉ có thể thiết lập đồng bộ
cụm bằng cách phát các cụm theo thông tin về định thời và phát cụm do trạm
chuẩn sơ cấp.

Điều khiển đồng bộ cụm
3.2.2. Các đặc tính khác.
Một số đặc tính khác của hệ thống TDMA của INTELSAT như:
-

-

Khả năng thay đổi biểu đồ thời gian cụm mà không làm gián đoạn hoạt
động: khi thêm một trạm lưu lượng mới vào hệ thống TDMA, một sự thay
đổi về biểu đồ thời gian cụm rất cần thiết cho việc thay đổi độ dài cụm và để
bổ sung các cụm mới. Đối với sự thay đổi biểu đồ thời gian cụm, tất cả các
trạm lưu lượng đồng thời thay đổi vị trí và độ dài theo chỉ dẫn của trạm
chuẩn mà vẫn giữ được đồng bộ cụm.
Nhảy bước đáp phát: hoạt động TDMA thực hiện giữa một cặp búp bán
cầu tây và đông hoặc giữa một cặp búp vùng tây và đông. Vì thế, người ta sử
dụng hai bộ phát đạp trở lên. Nếu các bộ phát đáp này đồng bộ với một bộ
phát đáp khác, nó có thể phát các cụm tới hơn một bộ đáp phát và thu các
cụm từ hơn một bộ phát đáp.
18

3.3. Giao tiếp mạng mặt đất.
Các phương pháp giao tiếp khác nhau được sử dụng giữa hệ thống
TDMA và mạng thông tin mặt đất nội địa phụ thuộc vào loại mạng mặt đất.
các loại đó là truyền dẫn tương tự FDM và truyền dẫn số TDM.

-

Bộ biến đổi TDM/FDM
Các tín hiệu PCM ghép kênh phân chia theo thời gian được sử dụng
trong hệ thống TDMA. Ngược lại, khi mạng mặt đất sử dụng truyền dẫn
tương tự FDM thì việc bến đổi qua lại giữa các tín hiệu tương tự và các tiến
hiệu FDM-TDM là rất cần thiết. Có hai phương pháp biến đổi là:
Biển đổi mức kênh thoại .
Biến đổi bằng bộ ghép kênh truyền dẫn ở mức tiến hiệu đã ghép kênh.
3.3.1. Biến đổi mức kênh thoại.
Tín hiệu FDM được gửi từ mạng mặt đất trước hết được phân thành
các kênh thoại riêng biết bằng bộ ghép kênh FDM. Sau đó, các kênh thoại
này được nhóm lại theo nơi nhận bằng bộ phần kênh. Tại bộ ghép kênh
PCM, mã hóa PCM được áp dụng cho mỗi kênh thoại được nhóm, nên các
tín hiệu PCM này được ghép phân chia theo thời gian rồi được phát đi.

19

Biển đổi ở mức kênh thoại
3.3.2. Biến đổi bằng bộ ghép kênh truyền dẫn ở mức tín hiệu được ghép
kênh.
Bộ ghép kênh truyền dẫn là một phần thiết bị có thể thực hiện biến đổi
qua lại giữa các tín hiệu FDM và các tín hiệu TDM ở mức tín hiệu ghép
kênh, duy trì các kênh tương ứng. Việc biến đổi nhờ bộ ghép kênh phát có số
lượng thiết bị ít và không cần chuyển xuống mức kênh thoại nên phương
pháp này được sử dụng rộng rãi.

Biến đổi bằng bộ ghép kênh truyền dẫn
3.3.3. giao tiếp số trực tiếp.
Khi một mạng mặt đất sử dụng truyền dẫn số TDM, đầu đầu nối trực
tiếp tín hiệu số đã ghép có thể không cần chuyển tín hiệu xuống mức kênh
thoại ở giao tiếp giữa hệ thống TDMA và mạng số mặt đất. Đây là phương
pháp giao tiếp số trực tiếp (DDI).

20

-

Khi DDI được sử dung, cần phải điều chỉnh tần số đồng hồ giữa hai
mạng cho việc xử lý tín hiệu chính xác. Hoạt động này gọi là đồng bộ mạng.
có 2 phương pháp đồng bộ trong DDI là:
Đồng bộ hoàn toàn.
Giao tiếp cận đồng bộ.
Giao tiếp đồng bộ hoàn toàn là một phương pháp thực hiện đồng bộ
mạng số mặt đất với hệ thống TDMA. Ở phương pháp này, định thời cho mã
hóa và giải mã PCM trong mạng mặt đất được lấy từ định thời khung TDMA
thu hoặc phát trong hệ thống TDMA. Vì vậy, trạm lưu lượng TDMA và
mạng mặt đất nối đến đồn bộ với trạm chuẩn được xem như trạm phụ. Việc
trạm chuẩn gặp sự cố mang ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giao tiếp đồng bộ hoàn toàn
Khi mạng mặt đất là một mạng số độc lập với hệ thống TDMA, đồng
bộ mạng được thiết lập bởi giao tiếp cận đồng bộ. Ở phương pháp này, một
21

đồng hồ ổn định cao với độ chính xác 10-11 được đảm bảo trong mỗi mạng số
để giữ chúng trong điều kiều kiện đồng bộ gần nhất.

Giao tiếp cận đồng bộ

Kết luận
22

Kể tử khi mạng vệ tinh nhận tạo đầu tiên được phóng đến nay kỹ thuật thông
tinh vệ tinh đã đi vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội như lĩnh vực thăm dò vũ trụ,
thông tin, khí tượng và trắc địa…Với sự phát triển kỹ thuật thông tin vệ tinh việc
thông tin liên lạc đã có những bước tiến nhảy vọt. Hiện nay, Việt Nam đã có vệ
tinh VINASAT đi vào hoạt động giải quyết mọi khó khăn tồn tại trước đây. Nhờ có
hông tin vệ tinh kết hợp mạng viễn thông mặt đất có sẵn đảm bảo thông tin liên lạc
vững chắc cho hệ thông thông tin quân sự, phục vụ như cầu của người dân.
Để hoàn thành được đề tài này chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo
Lê Anh Ngọc là người đã hướng dẫn, định hướng chúng em nghiên cứu về một
lĩnh vực khá mới mẻ, giúp chúng em mở rộng thêm kiến thức, hiểu thêm về lĩnh
vực đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và có ích trong cuốc sống. Mặc dù bài
báo cáo học tập còn nhiều thiếu sót nhưng chúng em sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp
tục tìm hiểu và hoàn thiện kiến thức, chúng em rất mong rất mong muốn tiếp tục
nhận được sự hướng dẫn của thầy. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

23

24