Tải bản đầy đủ
CÁC PHÂN MƠN CỦA PHONG CÁCH HỌC GỒM:

CÁC PHÂN MƠN CỦA PHONG CÁCH HỌC GỒM:

Tải bản đầy đủHình thái học phong cách quan tâm tiềm năng phong cách của hình
thức ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp đặc trưng với từng loại hình cụ
thể của lời nói.Từ vựng học phong cách xem xét các chức năng phong cách của từ vựng, tiềm năng
biểu cảm, đánh giá và cảm xúc của lời nói thuộc các lớp từ vựng khác nhau.Cú pháp học phong cách nghiên cứu các tiềm năng tạo phong cách cấu trúc và đặc
trưng cú pháp cụ thể sử dụng trong những loại hình lời nói khác nhau.

Như vậyGiá trị phong cách của văn bản được thể hiện không chỉ đơn thuần thông
qua tổng thể các ý nghĩa tạo nên văn phong của từng đơn vị mà còn thông
qua các mối quan hệ tương tác của các yếu tố cũng như thông qua các cấu
trúc và tất cả các thành tố của toàn bộ văn bản.

Tóm lại:
Phong cách học quan tâm tất cả các khả năng biểu đạt và phương tiện biểu
đạt của ngôn ngữ, ý nghĩa phong cách của các yếu tố trên và các thành phần
“phụ gia” (nghĩa bóng). 
Nó cũng xem xét quy luật hoạt động của các đơn vị ngôn ngữ trong các lĩnh
vực giao tiếp khác nhau.

4. Phương pháp của Phong cách họcPhương pháp chủ yếu của Phong cách học là phân tích ngữ nghĩa phong
cách (phân tích phong cách học). Phương pháp này nhằm xác định mối
tương quan giữa các phương tiện ngôn ngữ dùng để biểu cảm nội dung lời
nói (hoặc văn bản) và các nội dung của thông tin theo trí tuệ, tình cảm hoặc
tính thẩm mỹ.
Phương pháp so sánh được coi là hạt nhân của phương pháp phân tích phong cách. 
Để phát ngôn hiệu quả hơn, người nói liên tục chọn các phương tiện ngôn ngữ nhất
định từ một tập hợp các đơn vị đồng nghĩa. Những phương tiện ngôn ngữ này có hiệu
quả tu từ tốt nhất so với đơn vị khác ít giá trị biểu đạt hoặc trung tính trong cùng một
ngữ cảnh.