Tải bản đầy đủ
1 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2015 -20120

1 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2015 -20120

Tải bản đầy đủ

48

- Tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn huy động, khuyến khích tăng các nguồn vốn có lãi
suất huy động thấp nhằm hạ lãi suất bình quân đầu vào của SeABank. Đồng thời
tăng trưởng dư nợ lành mạnh, an toàn, hiệu quả, nâng cao chât lượng tín dụng và
giảm thiểu rủi ro.

- Mở rộng hoạt động TTQT, hướng tới các thị trường mới, đổi mới công nghệ, thay
đổi quy trình thanh toán. Rõ ràng hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng
thương mại không thể nào tách rời hoạt động ngoại thương. Do đó để hoạt động
TTQT phát triển thì tất yếu SeABank phải đẩy mạnh hoạt động ngoại thương, tiếp
cận với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của mình.

- Mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý. Ngân hàng đại lý là nhân tố không thể thiếu
trong việc mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế của một ngân hàng. Một ngân
hàng có hệ thống ngân hàng đại lý đủ phát triển thì mới có thể thúc đẩy được các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu quan hệ với ngân hàng đó. Hiện tại SeABank mới chỉ
có khoảng hơn 200 ngân hàng đại lý, do đó để cạnh tranh với các ngân hàng thương
mại khác thì đây là một tất yếu.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Không chỉ tài trợ về vốn,
SeABank còn hướng tới sẽ là Ngân hàng tài trợ về tư vấn hoàn hảo cho các doanh
nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang
hướng tới một số thị trường ở Trung Đông và Mỹ La tinh. Đây là những thị trường
mới, đòi hỏi Ngân hàng phải có khả năng tư vấn tốt giúp các doanh nghiệp hoạt
động hiệu quả hơn. Hệ thống ngân hàng đại lý cũng sẽ được SeABank chú trọng ở
những khu vực mới này.

49

- Tiếp tục tăng cường hoạt động tại thị trường truyền thống. Việt Nam và các nước
ASEAN đang hướng tới một cộng đồng kinh tế chung trong năm 2015 này. Như
vậy việc quan hệ kinh tế tốt với ngân hàng và doanh nghiệp trong khu vực là điều
SeABank đặt ra cho toàn hệ thống. Tại Việt Nam, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
vẫn là dầu thô, gạo, một số mặt hàng nông sản, thuỷ sản, linh kiện điện tử, vi tính và
hàng hoá chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là gạo và dầu thô. Về nhập khẩu, Việt Nam
cũng vẫn sẽ nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, máy móc, thiết bị, phụ tùng từ các thị
trường truyền thống có công nghệ cao như: EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc,
Singapore, Asian… Việc các doanh nghiệp có định hướng như vậy là một thuận lợi
cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có SeAbank, bởi vì đây là những
thị trường truyền thống, quan hệ lâu năm, hàng hóa không đổi do đó các ngân hàng
hiểu và hỗ trợ nhau nên ít tranh chấp xảy ra, hơn nữa nếu xảy ra mâu thuẫn thì vẫn
có thể thương lượng, hòa giải.
3.1.2

Định hướng phát triển thanh toán TDCT tại SeABank
Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán TDCT tại SeABank ngày

càng được chú trọng, góp một tỷ lệ ngày càng lớn vào lợi nhuận của Ngân hàng. Do
vậy, ban lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt và có những định hướng phát triển
rõ ràng để hoạt động này phát triển vững chắc trong tương lai. Trong giai đoạn 2015
– 2020, SeABank có những định hướng phát triển hoạt động thanh toán tín dụng
chứng từ như sau:

50

- Tăng khối lượng thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức L/C SeABank. Có
thể thấy rằng phương thức thanh toán bằng L/C sẽ vẫn chiếm ưu thế ở Việt Nam
trong nhiều năm tới bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là nhỏ và vừa,
khi thâm nhập vào một thị trường mới thì thanh toán bằng L/C là an toàn nhất. Tuy
nhiên những thay đổi về công nghệ và cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân
hàng làm cho hoạt động thanh toán bằng L/C cần phải được cải tiến, ngân hàng phải
thay đổi rất nhiều từ việc đầu từ cho công nghệ, nhân sự, ngân hàng đại lý… để cho
hoạt động thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn và giá cả lại cạnh tranh. Có như
vậy thì hoạt động thanh toán mới có thể thực hiện đúng vai trò làm đòn bẩy phát
triển các hoạt động liên.
-

Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đại lý ở nước ngoài để thu hút
nguồn tài trợ, học hỏi các ngân hàng trong và ngoài nước kinh nghiệm về các

-

nghiệp vụ ngân hàng quốc tế.
Chú trọng trong công tác đào tạo cán bộ và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ. Đảm
bảo các thanh toán viên có kiến thức tốt về hoạt động xuất nhập khẩu, am hiểu

-

khách hàng, am hiểu thị trường, đảm bảo khả năng tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những sai sót, đảm bảo
cho hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy trình, quy chế và các văn bản pháp lý
có liên quan

3.2

Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân

hàng TMCP Đông Nam Á
3.2.1

Hoàn thiện quy trình thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng
Để chuyên viên thanh toán quốc tế có một quy trình thực hiện rõ ràng thì

việc đưa ra một quy trình cụ thể, chặt chẽ là một điều chắc chắn phải làm. Do vậy,
phòng TTQT cần những chuyên viên có năng lực trình độ cao để có thể đánh giá,
bao quát hết những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình tác nghiệp. Sau khi quy
trình được ban hành, SeABank không chỉ cần những buổi đào tạo như hiện nay mà
nên có thêm những bài kiểm tra trực tuyến đối với nhân viên để họ có thể ôn tập
cũng như nắm chắc quy trình, nghiệp vụ. Ngoài ra, các chuyên viên TTQT cũng cần

51

có những hiểu biết sâu sắc về quy trình, có thể nhìn nhận những điểm còn hạn chế
để đóng góp, bổ sung cho hoạt động.
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức của chuyên viên thanh toán
TDCT
Con người luôn là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi lĩnh vực đặc
biệt là trong quá trình đổi mới đầy khó khăn của ngân hàng. Yêu cầu của giao dịch
thương mại quốc tế đòi hỏi cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ trực tiếp làm công tác
thanh toán L/C không chỉ có trình độ ngoại ngữ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ
mà còn phải có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm
trong thanh toán quốc tế, họ phải có kĩ năng phân tích, am hiểu tưởng tận các điều
khoản của UCP600. Đồng thời họ phải am hiểu luật pháp, tập quán và thực tiễn
hoạt động ngân hàng của từng nước, từng khu vực để có khả năng tư vấn cho khách
hàng, đồng thời tránh được rủi ro cho ngân hàng. Để đạt được điều này, các ngân
hàng thương mại cần xây dựng cho mình một chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ có
trình độ cao, am hiểu nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt.
Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại nữa, áp dụng công nghệ
thông tin của thanh toán viên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phát triển kinh
tế và hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng. Để có đội ngũ cán bộ
vững mạnh, ngân hàng cần có chiến lược đào tạo phù hợp. Nội dung đào tạo cần
được chú trọng cả về kiến thức kinh tế, nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt
coi trọng công tác quản lý giáo dục, đạo đức nghề nghiệp
Cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng về lương, thưởng đối với cán bộ có nhiều
thành tích trong công tác. Đồng thời có những chế tài xử phạt đối với những cán bộ
Ngân hàng thiếu nghiêm túc trong công việc.
3.2.3

Nâng cao chất lượng công nghệ ngân hàng
Mặc dù đã có những nỗ lực nhất định nhưng quá trình hiện đại hóa của

SeABank chưa được lập thành một kế hoạch chiến lược tổng thể. SeABank cần