Tải bản đầy đủ
Chương 3: Phương hướng và giải pháp

Chương 3: Phương hướng và giải pháp

Tải bản đầy đủ

3.1.Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển du lịch ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh

 Xu hướng phát triển du lịch của thế giới và trong khu vực
 Cơ cấu nguồn khách sẽ ngày càng đa dạng
 Xu hướng chọn các dịch vụ, hàng hoá bền vững, có nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường
 Ngày càng nhiều người sử dụng thời gian nhàn rỗi và thu nhập để nghỉ ngơi và hưởng thụ các dịch vụ có lợi
cho sức khoẻ và sắc đẹp

 Xu hướng ngày càng tăng nhu cầu khách lựa chọn chương trình du lịch có sự kết hợp giữa các loại hình du
lịch

 Xu hướng chọn tour du lịch tự thiết kế, đặt chỗ qua mạng; tự lựa chọn dịch vụ, không đi theo tour trọn gói.
 Xu hướng đi nghỉ  rời xa những nơi đô thị ồn ào, đến những nơi yên tính, biệt lập. 

3.2. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước đối với du lịch ở thành phố Hạ Long

Quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển du lịch
Xây dựng các chính sách phát triển du lịch tại Quảng Ninh
Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch và hợp tác quốc tế
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch trong thời đại hội nhập

Trân trọng cảm ơn !