Tải bản đầy đủ
- Vi nhng c im ca cụng trỡnh v iu kin thi cụng trờn, vic thi cụng cụng trỡnh cú nhiu iu kin thun li. Cụng trỡnh s dng kt cu sn phng nờn d dng cho cụng tỏc vỏn khuụn, iu kin v trang thit bi v vt liu xõy dng cng d dng thuờ hoc mua do cú nhiu nh cung ng.

- Vi nhng c im ca cụng trỡnh v iu kin thi cụng trờn, vic thi cụng cụng trỡnh cú nhiu iu kin thun li. Cụng trỡnh s dng kt cu sn phng nờn d dng cho cụng tỏc vỏn khuụn, iu kin v trang thit bi v vt liu xõy dng cng d dng thuờ hoc mua do cú nhiu nh cung ng.

Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

•Phải xác định chính xác các cao trình cần thiết (đáy móng, sàn tầng, đáy dầm, đáy
sàn). Đánh dấu trục và các cao độ công trình ở vị trí thuận lợi việc cho việc lắp
dựng và kiểm tra cốp pha.
•Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần được chống dính.
•Cốp pha thành bên của các kết cấu tường, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho
phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến các phần cốp pha và giàn
giáo còn lưu lại để chống đỡ (như cốp pha đáy dầm , sàn và cột chống).
•Trụ chống của dàn giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị trượt và không
bị biến dạng khi chịu tác dụng của tải trọng và tác động trong quá trình thi công.
•Trong quá lắp dựng cốp pha cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới để khi cọ
rửa mặt nền nước và rác bẩn có lỗ thoát ra ngoài. Trước khi đổ bê tông, các lỗ này
được bịt kín lại. Cũng cần chú ý để lại lỗ chờ cho các chi tiết thép chôn sẵn theo
thiết kế.
•Trong khi đổ bê tông phải bố trí người thường xuyên theo dõi cốp pha cây chống,
khi cần thiết phải có biện pháp khắc phục kịp thời và triệt để.
•Cốp pha và dàn giáo khi lắp dựng xong phải được nghiệm thu theo TCVN 445395 trước khi tiến hành các công tác tiếp theo.
1.1.2. Tính toán ván khuôn vách.
a. Cấu tạo.
Trên 1 tầng tất cả các vách có chiều cao bằng nhau.
Chiều cao vách không cao lắm (trên 3m), có thể đổ 1 đợt nên cốp pha vách được dựng
suốt chiều cao vách. Dùng Coppha thép Hòa Phát để tổ hợp, tra trong bảng sau:
Bảng tra coppha thép góc Hòa Phát

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 130

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

Bảng tra coppha thép phẳng Hòa Phát

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 131

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

- Ta chọn coppha phẳng 200×1200×55mm, 100×1200×55mm và coppha góc ngoài
150×150×1200×55 để tổ hợp. Những vị trí có kích thước nhỏ hơn 100mm ta sử dụng cốp
pha gỗ để bù.
-

Đối với vách thang máy có góc trong ta chọn thêm cốp pha góc trong

150×150×1200×55mm để tổ hợp.
 Vách V2B

- Mặt bên sử dụng 33 tấm coppha phẳng 200×1200×55 tạo thành tổ hợp coppha
2200×3600×55 kết hợp với coppha góc 150×150×1200×55.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 132

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN
55

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57
2400

55
+22.900

550

VK 200x1200x55mm

+22.300

SÀN CÔNG TÁC

600

1500

600

1200

SÀN CÔNG TÁC

1200
570

°
55

1200

1500

570

600

3600

THANH
CHÔNG

37º

+19.300

270

1600

90

2510

90

1600

270

CỐP PHA VÁCH V2B

55

300

55
+22.900

+22.300

SÀN CÔNG TÁC

600

1500

600

SÀN CÔNG TÁC

550

VK 200x1200x55mm

1500

570

600

3600

THANH
CHÔNG

570

°
55
37º

+19.300

270

1600

90 410 90

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

1600

270

Page 133

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

MẶT CẮT A-A
b. Quan điểm tính toán.
 Coppha vách cứng chủ yếu chịu tác dụng của lực xô ngang của bê tông do:
-

Trọng lượng của bê tông mới đổ

-

Hoạt tải đổ bê tông

-

Hoạt tải do đầm
Toàn bộ áp lực ngang phát sinh trong quá trình đổ bê tông sẽ do thanh giằng thép
chịu hoàn toàn, thanh giằng được bố trí tại mép tấm cốp pha với khoảng cách
60× 40 cm. Do đó nó đóng vai trò là gối tựa để đỡ các sườn ngang, cây chống chỉ
giúp định vị tường và chịu áp lực của gió.

c. Tính toán coppha vách.
- Coi coppha vách như dầm gác lên 3 gối tựa là các sườn ngang. Khoảng cách giữa
-

các sườn ngang là 600 mm.
Tải trọng phân bố đều:

-

Tải trọng tác dụng lên 1 tấm coppha (1800 x 400 x 55)

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 134

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

-

Mô men tính toán:

-

Đặc trưng hình học của coppha 1200×200×55 là:

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

J =20.02 cm4 ; W = 4.42cm3.
-

Kiểm tra theo điều kiện bền:

-

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng :

Vậy khoảng cách sườn ngang đảm bảo chịu lực và đảm bảo về độ võng.
d.

Kiểm tra các xà gồ ngang (thép hộp 60× 60× 2mm )

Sơ đồ tính, ta xem sườn ngang như một dầm liên tục có các gối là các 0.4m
NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 135

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

Tải trọng phân bố đều trên mét dài :

Momen tính toán:

Sử dụng thanh thép hộp 60×60×2mm làm sườn ngang:

Kiểm tra ứng suất :

-

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng :

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 136

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

=> Sườn ngang đảm bảo.
e. Kiểm tra xà gồ đứng (Thép hộp 30× 60× 1.8mm)
- Sử dụng xà gồ kép để ta bố trí được ty vào giữa dễ dàng.
- Xem sườn đứng như các dầm liên tục có gối đỡ là các ty giằng nhịp l=0.6m.
- Tải trọng chuyền sang từ các xà gồ ngang:

-

Mô men tính toán:

Sử dụng thanh thép hộp 30×60×1.8mm làm sườn đứng:

-

Ở mỗi vị trí sườn ngang ta đặt 2 thanh thép hộp nên :

-

Kiểm tra ứng suất:

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 137

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

-

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

Kiểm tra biến dạng:

Vậy sườn đứng bố trí hợp lý.
f. Kiểm tra ty giằng.
- Chọn ty giằng bát chuồn, chọn ty giằng M8 có cấp độ 3.6 tức có
R=300Mpa
- TY giằng là những thanh thép gen được bố trí với khoảng cách 40x60 (cm).

- Khả năng chịu kéo của ty giằng:

- Áp lực tác dụng lên ty giằng:

- Kiểm tra khả năng chịu kéo của ty giằng

Vậy ty giằng đã chọn đảm bảo chịu lực.

e. Kiểm tra cây chống.
NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 138

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

-

Chiều cao của vách 3.6 - 0.25 = 3.35 m.

-

Giả sử tính cho vách ở tầng cao nhất với lực gió tính toán là:
Bố trí các chống xiên cách nhau 1m theo phương ngang, khoảng cách giữa chống

-

trên với dưới là 1.2m.
Tải ngang tác dụng lên cây chống dưới:

-

Dùng cây chống K-102 có thông số:
Chiều dài sử dụng max: 3.5 m
Chiều dài sử dụng min: 2 m
Tải trọng khi nén: 2 tấn =20 (KN)

-

Tải trọng tác dụng lên cây chống dưới:

Chọn tiết diện cáp chịu kéo
Đặt cáp chịu kéo trùng với vị trí các thanh chống xiên, nên tải trọng tính toán là

Diện tích tiết diện cáp:

Chọn cáp φ6 có F = 0.283 cm2
-

Với các vách còn lại và vách thang máy ta bố trí tường tự được trình bày trong
bản vẽ.

1.1.3. Tính toán ván khuôn sàn.
a. Cấu tạo.
-

Sử dụng các tấm coppha thép tiêu chuẩn 200×1200×55mm làm coppha sàn.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 139

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD & CN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

-

Sử dụng các thanh thép hộp 75×75×2.2mm đặt cách nhau 0.6m làm xà gồ lớp trên
Sử dụng các thanh thép hộp 80×40×2mm đặt cách nhau 0.6m làm sườn dọc (đà lớp

-

dưới).
Cây chống là loại chống thép Hòa Phát số hiệu k-102 đặt cách nhau 0.6x1m.
Các loại tải trọng:


Trọng lượng bê tông :Tải trọng do người và phương tiện vận chuyển:Tải trọng do đầm:Tải trọng do đổ bê tông:Tổng tải trọng tiêu chuẩn:Tổng tải trọng tính toán:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ COPPHA SÀN
b. Kiểm tra coppha sàn:
-

Xem coppha sàn như dầm đơn giản tựa trên 3 xà gồ lớp trên, có nhịp là 0.6m. Cắt

-

một dải bản có bề rộng là 0.2m bằng bề rộng của 1 tấm coppha .
Tải trọng tác dụng lên dải 0.2m là:

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9

Page 140