Tải bản đầy đủ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN
Tôi là Trần Xuân Thịnh nghiên cứu sinh khóa 30, Trường Đại học Y Hà Nội,
chuyên ngành Gây mê Hồi sức, xin cam đoan:
1.

Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn
của Thầy (Cô) PGS.TS Trịnh Văn Đồng

2.

Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã
được công bố tại Việt Nam

3.

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung
thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi
nghiên cứu

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017
Người viết cam đoan

Trần Xuân Thịnh

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
APACHE II : Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II
(Thang điểm đánh giá tình trạng sức khoẻ và các thông số sinh
lý trong giai đoạn cấp phiên bản II)
ALI

: Acute Lung Injury (tổn thương phổi cấp)

ALTMTT

: Áp lực tĩnh mạch trung tâm

ARDS

: Acute Respiratory Distress Syndrome
(Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển)

AUC :

Area Under the Curve (Diện tích dưới đường cong ROC)

CLVT: Chụp cắt lớp vi tính
CRP

: C- Reactive Protein (Protein phản ứng C)

CRPc : C- Reactive Protein clearance (độ thanh thải Protein phản ứng C)
EGT

: Early Goal-directed Therapy
(liệu pháp điều trị đạt mục tiêu sớm)

FiO2

: Fraction of Inspired Oxygen (phân suất oxy khí thở vào)

HA

: Huyết áp

HATT: Huyết áp tâm thu
HATB

: Huyết áp trung bình

HATTr

: Huyết áp tâm trương

Hb

: Hemoglobin.

Lactatc

: Lactat clearance (độ thanh thải lactat)

NKN

: Nhiễm khuẩn nặng

SNK

: Sốc nhiễm khuẩn

NKOB

: Nhiễm khuẩn ổ bụng

OR

: Odds Ratio (Tỷ suất chênh)

PCT

: Procalcitonin

PCTc

: Procalcitonin clearance (độ thanh thải procalcitonin)

PaO2

: Partial Pressure of Oxygen in arterial blood (áp lực oxy trong máu
động mạch)

PEEP

: Positive End-Expiratory Pressure (Áp lực dương cuối thì thở ra)

SIRS

: Systemic Inflammatory Response Syndrome
(Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống)

SOFA

: Sequential Organ Failure Assessment
(Thang điểm đáng giá suy chức năng đa cơ quan)

SSC

: Surviving Sepsis Campaign (chiến dịch giảm thiểu tử vong do
nhiễm khuẩn toàn cầu)

ROC

: Receiver Operating Characteristic

VPM

: Viêm phúc mạc

MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC HÌNH

23,25,28,43,49,57,59,60,62,63,65-73,75-84
1-22,24,26,27,29-42,44-48,50-56,58,61,64,74,85-