Tải bản đầy đủ
Chiều dày: 100mm = 0.1m

Chiều dày: 100mm = 0.1m

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Vậy khoảng cách giữa các nẹp phải thỏa mãn

min ( 111 ; 91)

Ta bố trí khoảng cách các nẹp là 70cm
2.6- THIẾT KẾ VÁN KHUÔN THANG BỘ
2.6.1- Kích thước hình học:
Bản thang:
Chiều dày: 100mm = 0.1m
Chiều rộng: 1.3m
Chiều dài: 3.4m
Chiếu nghỉ:
Chiều dày: 100mm = 0.1m
Chiều rộng: 1.6m
Chiều dài: 3m
2.6.2- Sơ đồ tính
Coi ván khuôn là 1 dầm liên tục, các gối đỡ là các xà gồ.

Sơ đồ tính ván khuôn bản thang
2.6.3- Tính toán ván khuôn bản thang
2.6.3.1.Phương pháp tính
Ván khuôn bản thang được xác định theo điều kiện bền và điều kiện biến dạng

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 263

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Từ ô bản thang ta cắt 1 dải sàn có bề rộng b=1m ra để tính toán. Sơ đồ tính toán ván
khuôn bản thang xem ván khuôn làm việc như một dầm liên tục có các gối tựa là các xà
gồ.
a).Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn :
• Tĩnh tải
Trọng lượng của sàn BTCT dày 10cm

Trọng lượng của ván khuôn dày 3cmHoạt tải

Tải trọng do người và dụng cụ thi công :

Tải trọng do công tác đầm:

Tổng tải trọng tính toán:

Tổng tải trọng tiêu chuẩn :

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 264

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

b) Xác định khoảng cách xà gồ đỡ ván bản thang
Coi ván khuôn sàn dầm như dầm liên tục kê lên các xà gồ gỗ. Gọi khoảng cách giữa 2 xà
gồ là lxg. Sơ đồ tính toán như hình vẽ:
Kích thước tiết diện ván khuôn đáy 100x3cm
Đặc trưng hình học của tiết diện ván khuôn

Khoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện bền như sau

Khoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện biến dạng như sau

Vậy khoảng cách giữa các xà gồ phải thỏa mãn
Ta bố trí khoảng cách các xà gồ là 55cm

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 265

min ( 145 ; 108 )

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

c) Tính khoảng cách các cột chống
Tải trọng tác dụng lên xà gồ ( bỏ qua trọng lượng xà gồ )
Tải trọng tính toán:

Tải trọng tiêu chuẩn :

Khoảng cách giữa các cột chống chọn theo điều kiện bền như sau

Khoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện biến dạng như sau

Vậy khoảng cách giữa các xà gồ phải thỏa mãn

min ( 247 ; 245 )

Ta bố trí khoảng cách các xà gồ chọn nhỏ hơn 90cm
Nhận thấy tải trọng tác dụng lên ván khuôn chiếu nghỉ thang bộ nhỏ hơn so với bản sàn,
bố trí hệ xà gồ ngang, dọc và cột chống giống như của sàn, đảm bảo điều kiện bền và
võng của các xà gồ, khả năng chịu lực của cột chống.
2.6.3.2-Tổ hợp ván khuôn
Dùng các tấm ván khuôn 300x1300 để ghép cho ô bản thang.
Dùng các tấm ván khuôn 300x1500 để ghép cho ô sàn chiếu nghỉ.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 266

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017

30
0x
15
00

00
x13
300

1300

3000

650

650

400
900

900

1300
900

550 550

650

650

800

00
x13
300

550 550

VKDT

VKDT

1520

30
0x
15
00

3000

TP VIỆT TRÌ

Mặt bằng tổ hợp ván khuôn và xà gồ, cột chống thang bộ
2.7-TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN LÕI THANG MÁY
Ván khuôn lõi dùng loại ván khuôn gỗ, dùng các xà gồ tiết diện 100x100mm nẹp ngang
ván khuôn lõi. Dùng các xà gồ gỗ 100x100 để nẹp đứng sau đó dùng bu lông và các tấm
thép đệm cố định khoảng cách giữa ván thành trong và ván thành ngoài.
Dùng cột chống thép đa năng có thể điều chỉnh cao độ, tháo lắp dễ dàng và các dây căng
có tăng đơ để chống giữ ổn định cho lõi.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 267