Tải bản đầy đủ
Đổ BT thang bộ

Đổ BT thang bộ

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

- Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần được tính
toán theo cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các
vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết
- Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ được
thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế.

CHƯƠNG VI
TÍNH TOÁN THÔNG SỐ TỔ CHỨC PHẦN THÂN
6.1.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG :


Trắc đạc
Định vị
Buộc cốt thép cột
Lắp dựng ván khuôn cột
Đổ bê tông cột
Tháo dỡ ván khuôn cột
Lăp dựng ván khuôn dầm sàn
Đặt cốt thép dầm sàn
Đổ bê tông dầm sàn
Lắp VK thang bộ
Buộc cốt thép thang bộ
Đổ BT thang bộ
Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn, thang bộ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 331

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌBa công tác chính cho thi công bê tông là : Ván khuôn; Cốt thép và Bêtông.

6.2.TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ TỔ CHỨC PHẦN THÔ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 332

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 333

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 334

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

6.3.TỔNG HỢP CÁC CÔNG VIỆC PHẦN THÔ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 335

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 336

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

CHƯƠNG VII
TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THIỆN
7.1-CÔNG TÁC XÂY
Nhà có kết cấu chịu lực, tường chỉ có nhiệm vụ bao che, và chia phòng.
+

Tường bao che xây dày 220:

+

Tường 110 xây bao gồm các tường ngăn.

Công tác xây tường được tiến hành sau khi tháo ván khuôn chịu lực dầm, sàn.
Các tổ thợ xây được bố trí vào công trình khi đã dỡ cốp pha sàn tầng hầm thứ nhất xong
và tiến hành song song với các phần việc thi công phần khung đảm bảo tiêu chuẩn an
toàn lao động. Công tác xây trong các phần đều được tiến hành tuần tự từ dưới lên trên.
Để đảm bảo năng suất của người thợ xây, sử dụng hợp lý lao động trong quá trình làm
việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ và phân tuyến, đợt làm việc của thợ xây trong mỗi
khu công tác:
Các yêu cầu kĩ thuật xây:
Mạch vữa trong khối xây phải đông đặc :
Từng lớp xây phải ngang bằng:
Khối xây phải thẳng đứng:
Mặt khối xây phải phẳng:
Góc xây phải vuông:
Khối xây không được trùng mạch:
Trình tự thực hiện:
Kiểm tra lại các dấu cữ xây của trắc địa và vệ sinh sạch mặt tiếp giáp xây.
Dùng dao xây rải một lớp vữa dưới cùng rồi đặt chiều dài viên gạch theo chiều dài của
khối xây.
Điều chỉnh cho viên gạch ở vị trí thăng bằng và gõ nhẹ vào viên gạch. Dùng dao xây lấy
chỗ mạch vữa thừa cho vào chỗ mạch thiếu sao cho vữa được đầy vào các mạch dọc và
ngang trên mặt khối xây.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 337