Tải bản đầy đủ
THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG CỘT, DẦM SÀN

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG CỘT, DẦM SÀN

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

CHƯƠNG IV
THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG CỘT, DẦM SÀN
4.1-PHƯƠNG ÁN THI CÔNG
Do khối lượng các công tác không thể hoàn thành được trong một ngày do yêu cầu về tổ
chức, về công nghệ cũng như về an toàn lao động. Chính vì vậy ta cần chia công trình
thành nhiều phân đợt, phân đoạn để có thể đảm bảo tổ chức hợp lý, an toàn lao động,
đồng thời đạt năng suất cao.
a. Phân đợt thi công
Công trình được chia thành các đợt thi công. Mỗi tầng là một đợt thi công.
b. Phân đoạn thi công
Nguyên tắc phân chia công trình thành các phân đoạn thi công theo phương pháp dây
chuyền:
-Số phân đoạn (m) trên một tầng phải đảm bảo để các tổ đội thi công liên tục, không
chồng chéo.
-Khối lượng công việc giữa các phân đoạn không được chênh lệch quá 25% để có thể
xem khối lượng công việc của các phân đoạn là như nhau bằng cách tăng năng suất lao
động.
-Khối lượng mỗi công việc ở từng phân đoạn phải đảm bảo cho một tổ đội, máy thi công
và cung ứng vật liệu hợp lý nhất. Theo kinh nghiệm thì với phương pháp thi công nhà
khung bê tông cốt thép toàn khối, để thỏa mãn điều kiện này thì diện tích mỗi phân khu
nằm trong khoảng 100÷200 m2 .
-Chọn phân đoạn phải phù hợp với công nghệ, kiến trúc, kết cấu và ý đồ tổ chức sản xuất.
-Công nghệ: phải đảm bảo công việc làm đạt chất lượng, khối lượng thi công phải gọn
nhẹ dễ thực hiện, phù hợp với năng lực sản xuất định triển khai.
-Kiến trúc: đảm bảo được thẩm mỹ, liên tục của đường nét, ranh giới rõ ràng.
-Kết cấu: đảm bảo những phần thi công xong kết cấu ổn định, nếu dừng không ảnh
hưởng đến khả năng chịu lực.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 284

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

-Tổ chức:sản xuất đảm bảo khối lượng công việc vừa với năng lực sản xuất và thời hạn
thi công công trình.
c. Mạch ngừng trong thi công bê tông toàn khối
Trong thi công bê tông toàn khối, một trong những yếu tố quan trọng là phải thi công liên
tục. Nhưng không phải lúc nào ta cũng đổ bê tông liên tục được
- Khi vì lí do kĩ thuật (kết cấu không cho phép đổ liên tục), hay vì lí do tổ chức ( không
đủ điều kiện tổ chức đổ liên tục) người ta phải đổ bê tông có mạch ngừng (đổ lớp sau khi
lớp trước đã đông cứng). Thời gian ngừng giữa hai lớp rải ảnh hưởng đến chất lượng kết
cấu tại điểm dừng, thời gian ngừng tốt nhất là khoảng từ 20-24h. Vị trí của mạch ngừng
phải để ở nơi có lực cắt nhỏ, những nơi tiết diện thay đổi, ranh giới giữa những kết cấu
nằm ngang và thẳng đứng.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 285

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017

A

B

C

D

TP VIỆT TRÌ

20000
8500

3000

8500

8

8

D3
D1

D1

C1

C1

S1
D7

8400

5

D7

D7

D4

D7
D4

D9

S1
C1

C1

S1

S1

S8
C1

C1

C1
7

D1

7

D1

8400

C1

D3
S2

S2
D8

D4

D8

D8
D4

S9

S2

4

C1

8700

8700

D8

S2
C1

C1
6

D1

6

D1

C1
D3

S3

D5

S5

D5

D5

D5

S6

S6

D5

6000

6000

D5

S10
C1

C1
5

5

C1
D3

D2

D1

S4

D6

S11

D6

D6

C1

4

C1

4

C1

S7

52600

V1

6400

6400

3

52600

S7
D6

D3

D5

S3

D5

S5

D5

D1

D5

S6

D5

S6

6000

6000

D2

D5

S10

3

3

C1
D3

C1

C1

D4

D8

D8
D4

S9

S2

D3

C1

C1

S8

S1

8400

2

D1

2

D1

D7

D9

D7

D7

D7
D4
S1

S1
C1

D1

C1
1

C1

1

D1

C1
S1

D4

C1

8700

8700

D8

S2

1

C1

S2

S2
D8

C1

D1

8400

D1

2

D3
8500

3000

8500

A

B

C

D

20000

MẶT BẰNG PHÂN KHU THI CÔNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 286

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.2-LẬP BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THI CÔNG TỪNG PHÂN ĐOẠN
4.2.1-Thống kê công tác bê tông cho các phân khu tầng 2

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 287

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 288

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 289

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.2.2-Thống kê công tác cốt thép cho các phân khu tầng 2

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 290

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 291

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 292

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.2.3-Thống kê công tác ván khuôn cho các phân khu tầng 2

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 293

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 294

TTTM