Tải bản đầy đủ
Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt

Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng được đảm bảo

VIII. TÍNH TOÁN THÉP ĐÀI CỌC
1. Với đài cọc trục B có nội lực chân cột lớn nhất
Nội lực chân cột N = 487.5 T
Thép AII có cường độ Rs = 280 Mpa.
Bê tông cấp độ bền B30 có Rb = 17 Mpa
Thép được tính theo lực cắt T

T = Fp

cotgθ Pcotgθ
=
2
2

Với P là nội lực chân cột , θ là góc giữa mặt phẳng ngang với cạnh nối tâm cột và tâm
cọc. ở đây θ = 520 như hình vẽ

Ta có T = 487,5. Cotg 52 . 0.5 =190.4 T
Cốt thép cần dùng trong đài :
Fa = T/ Rs = 190.4 /(280.100) = 68.10-4 m2 = 68 cm2
Chọn 14Ø25a100 có As = 68.7 cm2 bố trí dọc theo phương cạnh dài.
Theo phương cạnh ngắn bố trí cấu tạo Ø14 a 200.
Mặt trên đài cũng lấy tương tự mặt dưới đài

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 221

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Ø18a200

14Ø25

Bố trí thép trong đài cọc

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 222

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Ø18a200

14Ø25

2. Với đài cọc trục A có nội lực chân cột bé nhất
Nội lực chân cột N = 310.4 T
Thép AII có cường độ Rs = 280 Mpa.
Bê tông cấp độ bền B30 có Rb = 17 Mpa
Thép được tính theo lực cắt T

T = Fp

cotgθ Pcotgθ
=
2
2

Với P là nội lực chân cột , θ là góc giữa mặt phẳng ngang với cạnh nối tâm cột và tâm
cọc. ở đây θ = 520 như hình vẽ

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 223

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Ta có T = 310,4. Cotg 52 . 0,5 =121,2 T
Cốt thép cần dùng trong đài :
Fa = T/ Rs = 121,2 /(280.100) = 43,3.10-4 m2 = 43.3 cm2
Chọn 14Ø20a100 có As = 43.96 cm2 bố trí dọc theo phương cạnh dài.
Theo phương cạnh ngắn bố trí cấu tạo Ø14 a 200.

PHẦN III

THI CÔNG
45%

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 224

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

GVHD: Th.s VƯƠNG ĐỖ TUẤN CƯỜNG
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
LỚP

: 57XD7

MSSV : 9873.57

NHIỆM VỤ:
- LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN
- LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG HOÀN THIỆN
- TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG

CÁC BẢN VẼ KÈM THEO
- Bản vẽ TC-01: BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY TRÁT ỐP LÁT
- Bản vẽ TC-02: BIỆN PHÁP THI CÔNG SƠN BẢ TRẦN THẠCH
CAO
- Bản vẽ TC-03: TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
- Bản vẽ TC-04: TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG
CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU
I.VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG.
Thiết kế tổ chức thi công là phần quan trọng trong công tác chuẩn bị thi công xây dựng
công trình do đơn vị thi công đảm nhận. Thiết kế tổ chức thi công là việc xây dựng
biện pháp tổ chức thi công hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
Thiết kế tổ chức thi công hợp lý sẽ góp phần làm giảm chi phí xây dựng, rút ngắn thời
hạn thi công, đảm bảo chất lượng xây lắp và an toàn trong thi công.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 225

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Trên cơ sở thiết kế tổ chức thi công ta có thể xác định được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật như: giá thành xây lắp, thời hạn xây dựng công trình. Dựa trên cơ sở đó đơn vị
lập ra kế hoạch cung cấp phân phối vốn cho từng giai đoạn thi công.
Tổ chức thi công là khâu cuối cùng để đưa sản phẩm xây dựng từ trên giấy thành công
trình thực sự. Tổ chức sản xuất hợp lý sẽ biến những kết quả nghiên cứu về công nghệ
xây dựng thành hiện thực. Hơn nữa ngày nay trong công việc công nghiệp hoá đòi hỏi
phải chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, kỹ thuật, phải tôn trọng các tiêu chuẩn, định
mức, quy trình quy phạm và đảm bảo chất lượng cao trong thi công xây lắp nên việc
nghiên cứu “thiết kế tổ chức thi công” là cần thiết và quan trọng.
Thiết kế tổ chức thi công sẽ giúp tìm được một phương án thi công hợp lý nhất để thực
hiện thi công một dự án, một công trình xây dựng.
Thông qua việc thiết kế tổ chức thi công ta xác định được tiến độ thi công cho toàn bộ
công trình hay từng hạng mục công trình, từ đó xác định được thời gian đưa công trình
hay hạng mục công trình vào sử dụng.
Công trình xây dựng thường có vốn đầu tư lớn và thời gian thi công kéo dài nên việc
thiết kế thi công được thực hiện tốt sẽ giúp cho chủ đầu tư và bên thi công có một kế
hoạch vốn hợp lý, tránh bị ứ đọng vốn lâu dài gây thiệt hại cho các bên tham gia thi
công.
Ngoài ra việc thiết kế tổ chức thi công còn giúp tổ chức thi công có kế hoạch về vật tư,
xe máy, và nhân công phù hợp, tránh được những tổn thất không đáng có trong quá
trình thi công, làm tăng lợi nhuận, tiết kiệm được những chi phí của nhà thầu, góp phần
làm tăng đời sống cán bộ công nhân viên.
Thiết kế tổ chức thi công tốt còn đưa ra được một tổng mặt bằng tối ưu nhất làm cho
quá trình thi công hợp lý phù hợp với công nghệ sản xuất. Nó thể hiện khả năng công
nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ sản xuất của doanh nghiệp xây dựng.
II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN

Nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp là thiết kế tổ chức thi công công tác hoàn thiện công
trình: Chung cư Ngọc Sơn – Tp Hải Phòng.
Bao gồm các công việc chủ yếu sau :
+ Công tác xây tường.
+ Công tác hoàn thiện công trình.
+ Công tác lắp đặt thiết bị cho công trình.

Sau khi thiết kế tổ chức thi công cho các công tác thì tiến hành lập tổng tiến độ thi
công công trình.
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 226