Tải bản đầy đủ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐA LỘC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐA LỘC

Tải bản đầy đủ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Xây dựng năm 2016 đạt khoảng 189,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015,
chiếm tỷ trọng 6,19% GDP cả nước (năm 2015 chiếm 5,97% GDP).
Cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 36,6%, tăng 0,9% so với năm
2015, đạt 99,5% kế hoạch năm; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt
100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, tăng 3% so với năm 2015, quy hoạch chi
tiết đạt khoảng 35%, tăng 2% so với năm 2015, đều đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ người dân
đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 83,5%,
tăng 2,0% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô
thị đạt khoảng 85%, tương đương với 2015, đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ thất thoát, thất
thu nước sạch giảm còn khoảng 23,5%, giảm 1,5% so với 2015, đạt 102% kế hoạch
năm; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8 m2 sàn/người, tăng 0,8 m2
sàn/người so với 2015, đạt 101% kế hoạch năm. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ
khoảng 75,21 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2015, đạt 102% kế hoạch năm…
Về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước ngành
Xây dựng chính phủ đã ban hành rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung một số nội
dung của các Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ ban hành đầy đủ
quy định về điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều
kiện thuộc ngành Xây dựng (theo quy định của Luật Đầu tư). Đề xuất sửa đổi Nghị
định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng tạo ra sự thông thoáng hơn trong
thủ tục hành chính.
Theo tính toán, Trung tâm Kinh tế Oxford (Đại học Oxford, Anh) dự báo đến
năm 2020: Ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng cao
nhất.
Về lĩnh vực phát triển đô thị, Đề án đặt mục tiêu phát triển đô thị bền vững,
xanh, sạch, đẹp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hình thành một số đô thị
trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng có mức độ hiện đại, tốc độ phát triển và năng lực
cạnh tranh ngang tầm với các nước trong khu vực; hình thành một số đô thị có chức
năng đặc thù như: đô thị di sản, đô thị du lịch, đô thị khoa học...; phấn đấu tỷ lệ đô thị
hóa cả nước đạt khoảng 40%.
Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, phấn đấu đến năm 2020 diện
tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m2/người; giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư
xây dựng mới khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị; tỷ lệ nhà ở kiên cố
toàn quốc đạt khoảng 70%.
Phát triển thị trường bất động sản ổn định, vững chắc, có cấu trúc hoàn chỉnh và
cơ cấu hợp lý; khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu, đa dạng hóa sản phẩm, dịch
vụ, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và các loại bất động sản khác; phấn đấu nguồn
thu từ kinh doanh bất động sản và đất đai đạt từ 10-15% tổng nguồn thu ngân sách.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

3.1.2. Thách thức với ngành xây dựng cơ bản ở Việt Nam
Ngoài những cơ hội nêu trên ngành xây dựng cơ bản ở Việt Nam còn có nhiều
thách thức: việc cắt giảm thuế quan sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh với các doanh
nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu trong nước. Với các mặt hàng vật liệu xây dựng
chủ chốt như nhập khẩu, xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng, mức thuế
giảm chỉ còn 5% trong ASEAN. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã sản xuất được sản
phẩm theo chuẩn quốc tế nhưng giá bán trên thị trường Việt Nam vẫn đắt hơn sản
phẩm nhập khẩu của khu vực.
Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, chúng ta vẫn đang phải chứng kiến sự "đổ bộ"
rầm rộ của các mặt hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, máy móc công trình đến
từ EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và thậm chí là Trung Quốc. "Đây là một thách
thức rất lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của Việt Nam trong
cạnh tranh giữa sản phẩm của Việt Nam với sản phẩm ngoại nhập" - một chuyên gia
nhận định.
Ngoài ra, các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam có nguy cơ bị mất thị
trường nội địa vào tay các doanh nghiệp ASEAN. Lý do là mặc dù các thỏa thuận
thương mại chưa hiệu lực nhưng từ nhiều năm qua, hàng hóa gồm vật liệu xây dựng,
trang trí nội thất, máy móc công trình của các nước trong khối ASEAN như Thái Lan,
Malaysia, Singapore… đã đổ bộ vào Việt Nam ào ạt.
Cùng với đó, trình độ của lao động ngành xây dựng Việt Nam và năng suất lao
động thấp. Trong khi đó, cộng đồng AEC cho phép tự do di chuyển lao động có tay
nghề nên Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự di chuyển lao động.
Tại hội nghị, các chuyên gia cũng khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước nên
nhanh chóng tiến hành rà soát, tái cấu trúc, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp theo
hướng khai thác tối đa lợi thế so sánh của mình, đồng thời mau chóng cập nhật công
nghệ, kỹ thuật mới nhất trong ngành Xây dựng từ các nước tiên tiến, nâng cao năng
suất lao động của công nhân, phương thức quản lý xây dựng... để “không bị chậm
chân”.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

3.2. Các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đa Lộc
3.2.1. Giải pháp thực hiện tối thiểu hoá chi phí
Công ty cần phải giảm chi phí nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm
nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và đổi
mới công nghệ sản xuất, cụ thể là:
- Công ty cần tiếp tục kiểm tra chặt chẽ công tác nguyên vật liệu, cân đo theo
phương thức kỹ thuật, theo định mức tiêu chuẩn, ghi sổ sách xí nghiệp và tổ chức sản
xuất phải giao cho những người có trách nhiệm cao, có tính trung thực và có trình độ
chuyên môn thích hợp.
- Cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng để chấm dứt tình trạng tráo nguyên vật liệu
ra ngoài khi thi công xây dựng, và tình trạng để rơi vãi, đánh đổ nguyên vật liệu gây
lãng phí.
- Nâng cao hơn nữa trình độ quản lý của các tổ trưởng sản xuất, nâng cao tay
nghề của công nhân, thợ sửa chữa, gắn chất lượng hiệu quả với thu nhập, từ đó có chế
độ thưởng phạt trực tiếp vào thu nhập.
Sử dụng vốn đúng mục đích, tránh lãng phí, không đầu tư dài hạn bằng nguồn
vốn ngắn hạn. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động đầu tư, chỉ
sử dụng các nguồn vốn dài hạn để đầu tư dài hạn chứ không cho phép ngược lại, sở dĩ
như vậy là vì: vốn huy động ngắn hạn thường chịu lãi suất cao hơn dài hạn, mặt khác
khi huy động vốn ngắn cho đầu tư dài hạn sẽ gắn trực tiếp với nguy cơ không đủ vốn
để tiếp tục đầu tư.
Làm tốt công tác phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. Công ty cần nghiên cứu
kỹ tiền khả thi, khả thi, thẩm định chi tiết, tính đơn giá chi tiết, phòng ngừa các điều
kiện xấu có thể xảy ra… để giảm rủi ro trong kinh doanh. Công tác quản lý chặt chẽ,
nghiên cứu khách hàng, các nguồn lực huy động và sản xuất kinh doanh làm hạn chế
rủi ro trong kinh doanh. Đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc phân tán rủi ro, nguyên tắc
này đòi hỏi phải đa dạng hoá các hình thức đầu tư, không bao giờ sử dụng toàn bộ số
tiền đầu tư vào một dự án nào đó.
Tiến hành trích quỹ dự phòng tài chính đảm bảo cho mục tiêu thu chi ngân sách
và giải pháp cho việc thực hiện, trích quỹ dự phòng có mục đích chủ yếu là đảm bảo

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

cho khả năng thanh toán đúng hạn các khoản phải trả và đảm bảo thường xuyên có sẵn
tiền để doanh nghiệp hoạt động.
Thực hiện tốt tín dụng thương mại từ các nhà cung cấp. Có một thực trạng của
công ty là diễn ra quá trình nợ khách hàng tiền do mua máy móc thiết bị và nguyên vật
liệu. Công ty lợi dụng hình thức này để sử dụng nguồn vốn chiếm dụng cho sản xuất
kinh doanh, nguồn này là một nguồn trung và dài hạn, công ty có thể đầu tư chiều sâu
với ít vốn mà không ảnh hưởng tới tình hình tài chính, đây là phương thức đối với
công ty khi thiếu vốn từ các nguồn khác.
Tín dụng ngân hàng là hình thức công ty vay vốn từ ngân hàng thương mại với
kỳ hạn như ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Từ nguồn vốn vay này có thể huy động
được một lượng lớn, đúng hạn. Đối với tín dụng ngân hàng thì công ty phải tạo uy tín,
kiên trì đàm phán và phải chịu nhiều điều kiện ngặt nghèo.
Công ty có thể bổ sung nguồn vốn dài hạn để vững chắc về mặt tài chính. Huy
động các nguồn dài hạn này bằng cách bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế, tăng cường
tín dụng thuê mua hoặc liên doanh liên kết trên nhiều lĩnh vực.
Nếu làm tốt những công tác trên không chỉ giúp cho công ty tiết kiệm được nguyên
vật liệu, hạ giá thành các công trình xây dựng mà còn nâng cao chất lượng sản
phẩm, giữ vững uy tín của công ty trên thị trường.
3.2.2. Mở rộng thị trường và đa dạng hóa ngành kinh doanh

Căn cứ vào tốc độ phát triển không ngừng của ngành xây dựng đã nêu ở
trên và đi kèm với nó là sự lớn mạnh của các đơn vị cùng ngành đòi hỏi công ty
phải đầu tư cả về nhân lực, vật lực để nâng cao hơn quy mô hiện tại của công ty.
Căn cứ vào tốc độ tăng doanh thu từ lĩnh vực xây lắp công trình của công
ty năm sau luôn cao hơn so với những năm trước. Điều này chứng tỏ lĩnh vực
xây lắp là một lĩnh vự quyết định tăng mức doanh thu của công ty, tuy nhiên các
lĩnh vực khác của công ty như buôn bán vật liệu xây dựng hay lĩnh vực bất động
sản cho thuê cũng co thể đẩy mạnh để góp phần tăng doanh thu.
Công ty luôn có một kho vật liệu với khối lượng vật liệu khá lớn với
nhiều chủng loại vừa là để chủ động trong công tác thi công của công ty vừa có
thể cung cấp cho các đối tác khác giúp công ty luôn có lượng vốn lưu động lớn
để xoay vòng.
Đối với bất động sản cho thuê công ty đầu tư vào một số tài sản bất động
sản khi ngân hàng phát mãi với giá hợp lý, thỏa thuận với chủ tài sản ký làm tài

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

sản thế chấp vay vốn cho công ty để vừa có tài sản thế chấp dễ dàng trong việc
vay vốn vừa thu được doanh thu khi cho thuê lại tài sản trong thời gian thế chấp.
Mặc dù doanh thu các năm năm trước từ hai lĩnh vực này chưa cao nhưng
đây là bước chuyển đổi cần được duy trì và phát triển thêm vi không phải trong
một thời gian ngắn mà có thể tăng sản lượng sản xuất một cách nhanh chóng và
tức thời.
3.2.3. Bố trí lao động hợp lý, tuyển dụng thêm lao động kỹ thuật, sử dụng triệt để
lao động địa phương.

Hiện nay công ty đang mở rộng thêm địa bàn hoạt động kinh doanh nên
đang gặp không ít khó khăn về mặt tổ chức lao động, việc đưa kỹ thuật công
trường thi công và đội công nhân đi thi công tại các địa phương khác thì tốn chi
phí rất còn việc sử dụng lao động địa phương thì lo về chất lượng kỹ thuật thi
công gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng và giá thành công trình.
Công ty cần tuyển thêm một số kỹ sư để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật
cũng như giám sát công trình được tốt hơn.
Đội ngũ công nhân đã ký hợp đồng dài hạn và đóng bảo hiểm tại công ty
cần được chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Sắp xếp công việc
hợp lý theo trình độ kỹ thuật chuyên môn.
Cần tận dụng tối đa nguồn lao động địa phương vào công việc phổ thông
sẽ tiết kiệm được chi phí ăn ở đi lại cho công nhân và tiền công phải trả cho họ
cũng thấp hơn nhiều.
Để phát huy được biện pháp này của công ty cần phải phát huy năng lực
của đội ngũ lao động hiện có và có biện pháp nâng cao tay nghề giúp họ có kinh
nghiệm quản lý và hướng dẫn lao động địa phương.
Thời gian thực hiện biện pháp giải quyết vấn đề lao động là một việc đòi
hỏi phải có sự thống nhất cao , tiệt để của ban lãnh đạo và người lao động. Vì
khi tuyển dụng lao động và bố trí cơ cấu lao động hợp lý và cần xây dựng chế
độ đãi ngộ hợp lý đối với người lao động.
3.2.4. Đẩy mạnh công tác thanh toán và thu hồi nợ

Vốn kinh doanh của công ty vừa thiếu hụt, lại vừa bị ứ đọng trong khâu
thanh toán là vấn đề nhức nhối của tât cả các doanh nghiệp xây dựng. Năm 2016
khoản phải thu khách hàng của công ty đã tăng đột biến 18,161,425 nghìn đồng
là do các công trình của công ty ký từ những năm trước nay đã đến giai đoạn

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

hoàn thành nên còn nhiều thủ tục trong khâu nghiệm thu quyết toán. Đây là con
số không nhỏ làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Như vậy vấn đề thu hồi nợ cần phải được giải quyết, nhằm giảm số vốn
bị chiếm dụng và đáp úng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn
vậy trong thời gian tới công ty cần:
Quy định rõ về các điều khoản thanh toán trong hợp đồng như: phương
thức, thời gian thanh toán … Nếu bên A thực hiện sai hợp đồng thì phải bị phạt
tài chính tùy theo mức độ vi phạm. Với giải pháp này công ty sẽ ràng buộc
khách hàng hơn trách nhiệm thanh toán.
Khi ký kết hợp đồng với bên A, công ty phải dứt khoát không thi công
những công trình thiếu vốn hoặc có vốn đến đâu làm đến đó. Đồng thời bên A
phải ứng trước một phần giá trị công trình với tỷ lệ nhất định trên khối lượng
xây lắp (ứng dụng theo điều khoản thanh toán hợp đồng)
Tăng cường áp dụng các biện pháp khuyến khích khách hàng thanh toán
trước thời hạn của các công trình đã hoàn thành bàn giao. Thực hiện điều này sẽ
hạn chế đáng kể tình trạnh chậm thanh toán, “dây dưa” khó đòi như hiện nay.
Cần ghi sổ đối chiếu ngày và theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải thu, lập
kế hoạch cụ thể về việc thu hồi các khoản nợ phải đổi với từng đối tượng.
Đối với những khách hàng có truyền thống “nợ nần, dây dưa”, công ty
phải kiên quyết không tiếp tục ký kết hợp đồng. Nếu mắc nợ không có khả năng
thanh toán, công ty có thể nhờ đến sự can thiệp của cơ quan pháp luật.
Đối với khách hàng có mối quan hệ thường xuyên và chấp hành đúng chế
độ thanh toán đối với công ty thì công ty có thể ưu tiên thực thi hợp đồng và cố
gắng thực hiện bàn giao thanh quyết toán công trình trước thời hạn.
Với số vốn bị chiếm dụng khá lớn như hiện nay, công ty đã thành lập tổ
đòi nợ nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Vì vậy công ty cần phải đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác
thanh toán và đòi nợ, đồng thời gắn trách nhiệm và quyền lợi của họ đối với
công tác này.
Đối với các khoản nợ khó đòi cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi và
cần trích khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản phải thu có khả
năng không thu hồi được.
Bên cạnh đó, công ty cũng phải có kế hoạch trả các khoản nợ phải trả và
các khoản vốn chiếm dụng. Trong chừng mực nhất định, số vốn chiếm dụng đã
phần nào giảm bớt sự thiếu hụt về vốn trong kinh doanh. Nếu công ty có kế

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

hoạch trả nợ phù hợp thì một mặt giải quyết khó khăn về mặt vồn kinh doanh
mặt khác vẫn giữ được mối quan hệ tốt với bạn hàng. Ngược lại, nếu chiếm
dụng vốn quá lớn mà không chấp hành đúng kỹ luật trong thanh toán thì công ty
không chỉ làm mất uy tín với bạn hàng mà còn làm tăng thêm gánh nặng nợ với
chính mình.
Đối với nợ đến hạn, sắp đến hạn công ty cần chủ động tìm nguồn để trả
nợ, đảm bảo uy tín và lợi ích của các bên, đồng thời không gây biến động về vốn
và nguồn vốn kinh doanh của công ty.
3.2.4. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng vốn kinh doanh.

Bất cứ một doanh nghiệp nào hoạt động trong nền kinh tế cũng đều muốn
doanh nghiệp mình có nguồn vốn chủ động để hoạt động sản xuất kinh doanh có
hiệu quả mà không phải lo đến việc trả nợ. Một doanh nghiệp đang và sẽ đứng
vững trong tương lai phải là một doanh nghiệp có cơ cấu vốn hợp lý.
Trên thực tế trong 3 năm hoạt động gần đây công ty đã thực hiện việc huy
động vốn rất tốt phần lớn từ vốn vay ngắn hạn và tạm ứng công trình. Song điều
đáng nói là việc doanh nghiệp sử dụng vốn còn chưa hiệu quả vì lượng hàng tồn
kho và phải thu khách hàng luôn khá cao. Nếu tình trạng này kéo dài liện tục thì
liệu rằng công ty có sử dụng vốn hiệu quả. Để tránh tình trạng trên công ty cần
chú ý đến các vấn đề:
Xác định chính xác nhu cầu vốn thường xuyên và cần thiết cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó biện pháp huy động đáp ứng vốn đầy đủ
và hợp lý, tránh tình trạng thiếu hoặc lãng phí vốn một cách không cần thiết,
làm giảm chi phí sử dụng vốn bình quân.
Xây dựng kế hoạch huy động, lựa chọn nguồn tài trợ. Do mỗi nguồn vốn
có chi phí sử dụng khác nhau, công ty cần cân nhắc tính toán kỹ giữa hiệu quả
sử dụng nguồn tài trợ với chi phí sử dụng nguồn tài trợ, từ đó xây dựng một cơ
cấu vốn tối ưu.
Khi có nguồn tài trợ công ty cần lập kế hoạch về phân phối và sử dụng
hợp lý nhắm đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt công ty cần chú ý đầu tư vào tài sản
cố định nhằm nâng cao chất lượng thi công, nâng cao khả năng cạnh tranh uy
tín của công ty. Đây là cơ sở để thay đổi cơ cấu vốn cho phù hợp với tình trạng
thực tế ở công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng của đồng vốn.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

3.2.5. Đầu tư đúng hướng tài sản cố định, phát huy tối đa công suất máy móc thiết
bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Hiện nay, tính cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường xây lắp. Trước
thực trạng đó, công ty cần chủ động đầu tư để đổi mới máy móc, thiết bị nhằm
nâng cao năng lực thi công. Nếu không làm được điều này đồng nghĩa là công ty
đang tự kéo lùi mình lại và nhận phần thua trong cạnh tranh.
Đầu tư đúng hướng tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng để nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói
riêng, đồng thời giảm được hao mòn vô hình .
Để đầu tư đúng hướng tài sản cố định và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
cố định công ty cần áp dụng các giải pháp:
+ Trong công tác quản lý, sử dụng.
Tiếp tục duy trì khả năng khai thác toàn bộ tài sản cố định hiện có vào
hoạt động kinh doanh như hiện nay, tận dụng tối đa năng suất tài sản cố định
hiện có. Hạn chế thời gian ngừng nghỉ của máy móc, phương tiện thi công. Đối
với máy móc thi công trong thời gian chờ việc có thể cho thuê dưới hình thức
thuê hoạt động
Phân loại xác định số tài sản cố định sử dụng kém hiệu quả, những tài ản
đã cũ, lạc hậu để kịp có kế hoạch thanh lý, nhượng bán nhanh chóng thu hồi vốn
để tái đầu tư tài sản cố định.
Trong xu thế hội nhập, trình độ phát triển khoa học công nghệ ngày càng
cao, hao mòn vô hình là rất lớn. Vì vậy công ty cần có kế hoạch khấu hao nhanh,
rút ngắn thời gian thu hồi vốn, tránh được hao mòn vô hình.
+ Trong công tác đầu tư:
Việc đầu tư phải dựa trên khả năng hiện có về năng lực thi công cơ giới,
kết hợp với việc nghiên cứu kỹ lưỡng các tài sản cố định định đầu tư về mặt
công nghệ, năng suất cũng như tuổi thọ kỹ thuật và chu kỳ sống của máy móc.
Đồng thời công ty phải xây dựng một luận chứng kinh tế - kỹ thuật có tính khả
thi cao, mục tiêu rõ ràng.
Việc đầu tư tài sản cố định dựa trên nguồn vốn dài hạn. Khi tài sản cố
định được đảm bảo bằng nguồn vốn dài hạn thì công ty sẽ tránh được những
biến động về tài chính do sử dụng vốn ngắn hạn đem lại. Vì vậy trước khi tiến
hành công việc đầu tư công ty cần phải tìm nguồn tài trơ dài hạn hợp lý như:
Nguồn vốn khấu hao, vốn tự bổ sung, vay dài hạn.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Để nhanh chóng đổi mới máy móc, thiết bị, tăng cường năng lực thi công
cơ giới, công ty phải mạnh dạn lựa chọn phương thức thuê tài chính. Công ty hải
nhận thức được rằng thuê tài chính đem lại nhiều lợi ích hơn hẳn so với việc huy
động vốn thông qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng để đổi mới máy móc
thiết bị.

KẾT LUẬN
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt quyết liệt, doanh nghiệp muốn
khẳng định mình thì phải luôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh kém
hiệu quả. Vì vậy những doanh nghiệp đó phải tìm cho mình bước đi phù hợp để nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có như vậy mới đứng vững được trên thị trường.
Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đa Lộccũng là một doanh nghiệp đang rơi
vào tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu quả, do vậy nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh được các cấp lãnh đạo công ty luôn quan tâm và luôn tìm tòi
hướng đi cho vấn đề này.Thấy được sự cấp bách của vấn đề này, cùng với sự hướng
dẫn của Giảng viên –ThS. Nguyễn Nhất Linh và các cô, chú, anh, chị trong công ty,
em đã hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đa
Lộc”.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề bao quát, rộng và
khó về cả lý luận và thực tiễn. Do vậy trong phạm vi chuyên đề này em chỉ đề cập
tổng thể thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đi sâu nghiên
cứu các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh, rút ra nhận xét qua đó mạnh
dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Do kiến thức còn hạn chế, thực tế chưa nhiều nên chuyên đề này không tránh
khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp chân thành của thầy cô giáo, để đề
tài của em được hoàn thiện.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của
Giảng viên –ThS. Nguyễn Nhất Linh thời em xin cảm ơn các cô, chú, anh, chị trong
công ty, cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đa Lộc đã
giúp em hoàn thành chuyên đề này.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

2. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đa Lộc, Báo cáo tài chính các năm
2014-2016.

3. GS.TS Phạm Quang Trung, Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB
đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

4. GS.TS Ngô Đình Giao, Quản trị kinh doanh tổng hợp trong các doanh nghiệp,
NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997.

5. PGS.TS Nguyễn Văn Công, Giáo trình phân tích kinh doanh,NXB đại học Kinh
tế quốc dân, 2009.

6. PGS.TS Ngô Kim Thanh, Giáo trình quản trị chiến lược, NXB đại học Kinh tế
Quốc dân, 2015.

7. TH.S Bùi Đức Tuân, Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội,
2005.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

8. PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB đại học
Kinh tế quốc dân, 2013.

9. Bài viết “Khái niệm, phân loại về hiệu quả kinh doanh”
http://voer.edu.vn/m/khai-niem-phan-loai-ve-hieu-qua-kinh-doanh/75c8583c

10. Bài viết “Khái niệm, bản chất và vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh trong
các doanh nghiệp”
http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ban-chat-va-vai-tro-cua-hieu-qua-san-xuatkinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep/1bfed6d4
11. Bài viết “Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh”
http://voer.edu.vn/m/cac-chi-tieu-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-kinhdoanh/992aa987

11. Bài viết “Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh”
http://voer.edu.vn/m/cac-chi-tieu-phan-anh-hieu-qua-hoat-dong-san-xuat-kinhdoanh/90cfa88a247--