Tải bản đầy đủ
Áp dụng điều trị

Áp dụng điều trị

Tải bản đầy đủ

Áp dụng điều trị
• Hội chứng Down
– Trong thai kì
• Khảo sát dị tật
• Tiên lượng cuộc sanh
• Không can thiệp trong thai kì

– Sau sanh:
• Sanh ở nơi có phương tiện hỗ trợ thích hợp
• Điều trị hỗ trợ và phẫu thuật các dị tật kèm theo
• Sàng lọc phát hiện sớm một số bệnh lí: ung thư máu,
tăng sinh tủy, suy giáp bẩm sinh
• Điều trị hỗ trợ: tâm lí, giáo dục đặc biệt

Tóm tắt
Chẩn đoán bệnh di tryền

Bệnh sử

Tiền sử

Khám

Xét nghiệm

Tóm tắt
• Tham vấn di truyền
• Điều trị
– Phẫu thuật
– Bổ sung enzyme, protein
– Sửa chữa gien
– Ghép tế bào gốc, cơ quan
– Thuốc
– Hỗ trợ