Tải bản đầy đủ
Tiếp cận bệnh nhân

Tiếp cận bệnh nhân

Tải bản đầy đủ

Tiếp cận bệnh nhân
• Lí do đến khám:
– Dị tật bẩm sinh
– Chậm phát triển tâm thần, thể chất
– Tiền sản
– Bệnh lí mãn tính xuất hiện sớm

Tiếp cận bệnh nhân

Lí do đến khám
Bệnh sử
Tiền sử
Khám

Tiếp cận bệnh nhân
• Bệnh sử: quá trình và diễn tiến bệnh trước khi
đến khám
– Thời gian khởi phát bệnh
– Triệu chứng xuất hiện đầu tiên
– Diễn tiến và điều trị trước đó

Tiếp cận bệnh nhân
• Trẻ nam hay bị chảy máu
• Nữ: có vùng da gáy dày, chậm phát triển thể
chất, vô kinh…

Tiếp cận bệnh nhân
• Lí do đến khám
• Bệnh sử
• Tiền sử: những bệnh lí trước đó
– Tiền sử bản thân
– Tiền sử gia đình
• Khám

Tiếp cận bệnh nhân
• Tiền sử: những bệnh lí trước đó
– Tiền sử gia đình
• Trong gia đình anh/chị có người bị bệnh hay triệu
chứng tương tự?
• Trong gia đình anh/chị có ai bị vô sinh hay dị tật
bẩm sinh?
• Trong gia đình anh/chị có ai bị bệnh lí mãn tính
xuất hiện sớm hay chết sớm vì một bệnh nào đó
không?
• Chủng tộc
• Đồng huyết thống

Vẽ cây gia hệ

Tiếp cận bệnh nhân
• Những yếu tố nghi ngờ bệnh di truyền
– Nhiều người trong gia đình qua nhiều thế hệ
bị bệnh
– Bệnh xảy ra ở độ tuổi sớm hơn bình thường
– Bệnh liên quan với các thế hệ gần nhau
– Bệnh xuất hiện với một số tình trạng kết hợp
trong gia đình
– Kiểu biểu hiện bệnh ít gặp

Tiếp cận bệnh nhân
• Qua cây gia hệ có thể xác định kiểu di truyền:
– Trội NST thường
– Lặn NST thường
– Liên kết giới tính