Tải bản đầy đủ
Chương trình di truyền học

Chương trình di truyền học

Tải bản đầy đủ

Dị tật bẩm sinh?

Năng lực
siêu
nhiên?

Lịch sử
• Thời cổ đại: hiểu biết rất ít
• Giữa thế kỉ 20:
• Dự án bộ gien người

NGUYÊN LÍ CHẨN ĐOÁN và
ĐIỀU TRỊ BỆNH DI TRUYỀN
ThS.BS. Nguyễn Phương Thảo

Dàn bài
Tiếp
Tiếp cận
cận bn
bn

Lí do đến khám
Bệnh sử- Tiền sử

Khám

Xét
Xét nghiệm
nghiệm

Nguyên
Nguyên lílí
Thực
Thực hiện
hiện

Phân
Phân loại
loại

Điều
Điều trị
trị

Nguyên
Nguyên lílí
Phương
Phương pháp
pháp
Áp
Áp dụng
dụng