Tải bản đầy đủ
I. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI SINH HOẠT

I. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Tải bản đầy đủ

PHÂN LOẠI


CÓ MỘT VÀI KIỂU PHÂN LOẠI CHẤT THẢI
Theo dạng: chất thải dạng rắn; chất thải dạng lỏng và chất thải dạng khí.
Theo mức độ ô nhiễm: chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại.
Theo nguồn gốc phát sinh: chất thải sinh hoạt; chất thải công nghiệp và chất thải nông
nghiệp.

CHẤT THẢI SINH HOẠT

Các chất thải được tạo ra từ quá trình sinh sống của người
dân được gọi chung là chất thải sinh hoạt.

NGUỒN GỐC CHẤT THẢI SINH HOẠT
Chất thải tạo ra từ các nhà bếp ở các gia đình hay nhà bếp tập thể, các loại chất
thải này có bản chất sinh vật. Chúng thường là những phần động vật hay thực vật
không còn sử dụng được nữa hoặc không đáp ứng được yêu cầu chế biến, bảo
quản hay sử dụng ngay.
Chất thải từ khu vực thương mại như chợ, siêu thị. Ở chợ do người ta thải ra môi
trường chủ yếu là các chất thải từ nguồn thực vật và động vật

Nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt
Nguồn

Nơi sinh ra các chất thải sinh hoạt

Loại chất thải sinh hoạt

Nhà riêng, nhà tập thể, nhà cao tầng, khu tập thể,…

Rác thực phẩm, giấy thải, các loại chất thải khác.

Nhà hàng , khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở buôn bán, sửa chữa,

Rác thực phẩm, giấy thải, các loại chất thải khác.

Dân cư


Thương mại

Từ các nhà máy, xí nghiệp, các công trình xây dựng…

Rác thực phẩm, xỉ than, giấy thải, vải, đồ nhựa, chất thải độc hại…

Công viên, đường phố, xa lộ, sân chơi, bão tắm, khu giải trí,…

Các loại chất thải bình thường

Công nghiệp và xây
dựng

Khu trống

CHẤT THẢI SINH HOẠT thường có đặc điểm là không đồng nhất, chúng bao gồm các chất hữu cơ dễ
phân hủy, các chất hữu cơ khó phân hủy và cả các chất vô cơ.

Chất thải sinh hoạt:
Rác và phân xả vào môi trường đất: thức ăn thừa, vải vụn, gạch, vữa, polime, túi nylon....Nước thải sinh hoạt theo cống rãnh đổ ra mương và có thể đổ ra đồng ruộng kéo theo phân rác và làm
ô nhiễm đất

Rác sinh hoạt thường là hỗn hợp của các chất vô cơ và hữu cơ độ ẩm cao nhiều vi khuẩn vi trùng gây
bệnh.

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI SINH HOẠT
Chất thải sinh hoạt cũng tồn tại ở 3 dạng rắn, lỏng, khí.Khí thải sinh hoạt chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường không khí, không gây ảnh
hưởng lớn đến môi trường đất.

Chất thải khí sinh hoạt: là những chất khí thải ra trong quá trình đun nấu, làm lạnh, di
chuyển băng phương tiện giao thông,…như khí CO2, NOX, CFC,...Nước thải sinh hoạt: là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt
như tắm giặt, vệ sinh cá nhân…phát sinh từ các hộ gia đình, bệnh viện, cơ quan,
trườnghọc,Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được chia ra làm 2 loại chính: nước đen và nước
xám. Nước đen là nước thải từ các nhà vệ sinh, chứa phần lớn là các chất ô nhiễm, chủ
yếu là chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng. Nước xám là nước phát
sinh từ quá trình tắm, rửa, giặt,…với thành phần các chất ô nhiễm không đáng kể.Nước thải sinh hoạt có màu nâu đen hoặc nâu, có mùi vị lạ đặc trưng do có nhiều
hợp chất, đục do các chất hòa tan vào nước rồi sau đó kết tủa thành hạt rắn, do đất
hòa vào nước ở dạng phân tánCác thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là COD,
BOD5, N, P. Trong nước thải sinh hoạt, hàm lượng nito và phospho rất lớn, nếu không
được loại bỏ thì sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú dưỡngChất thải rắn sinh hoạt: là những chất thải liên quan dến hoạt động của con
người, người tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trường học, trung
tâm thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần bao gồm kim loại, sành sứ,
thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hoặc quá hạn
sử dụng, xương động vật, xác động vật, rau quả

Loại

Nguồn gốc

Ví dụ

Các vật liệu làm từ giấy

Các tú giấy, các mảnh bìa, giấy vệ sinh,…

Có nguồn gốc từ sợi

Vải, len, bì tải, bì nilon,…

Các chất thải từ đồ ăn thực phẩm

Các cọng rau, vỏ quả, thân cây, lõi ngô,…

Các vật liệu và sản phẩm được chế tạo từ gỗ, tre và rơm,…

Đồ dùng bằng gỗ như bàn nghế, thang, giường, đồ chơi, vỏ dừa,…

Các vật liệu và sản phẩm được chế tạo từ chất dẻo

Phim cuộn, túi chất dẻo, chai, lọ chất dẻo, các đầu vòi bằng chất dẻo, dây bện, bì

Rác hữu cơ

nilon,…

Các vật liệu và sảm phẩm được chế tạo từ da và cao su

Bóng, dày, ví, băng cao su,…

Các loại vật liệu và sản phẩm được chế tạo từ sắt mà dễ bị nam châm hút

Vỏ hộp, dây điện, hàng rào, dao, nắp lọ,…

Các vật liệu không bị nam châm hút

Vỏ hộp nhôm, giấy bao gói, đồ đựng,…

Các vật liệu và sản phẩm chế tạo từ thủy tinh

Chai lọ, đồ đựng bằng thủy tinh, bóng đèn,…

Các vật liệu không cháy ngoài kim loại và thủy tinh

Vỏ trai, xương, gạch,đá, gốm,…

Rác vô cơ

Tất cả các vật liệu khác không phân loại ở phần 1 và phần 2 đều thuộc loại này. Loại này có thể được phân chia thành 2 Đá cuội, cát đất, tóc,…
phần: kích thước lớn hơn 5mm và kích thước nhỏ hơn 5mm
Rác hỗn hợp

II. TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI SINH HOẠT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CON
NGƯỜI.

Tác động của chất thải
sinh hoạt đối với sức
khỏe và mĩ quan của
con người.

Tác động của chất
Tác động của chất
thải sinh hoạt đến
môi trường nước.

thải sinh hoạt đến
môi trường không
khí.

Tác động của chất
thải sinh hoạt lên
môi trường đất.