Tải bản đầy đủ
V. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi sinh học X

V. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi sinh học X

Tải bản đầy đủ

- Ngời già: do những thay đổi về trạng thái tinh thần, SL nên
khả
năng hấp thu và bài tiết giảm.
2.Giới:
- ở ĐV giới tính có ảnh hởng đến ch.hóa X. Nhìn chung, ở
giống
đực ch.hóa X mạnh hơn ở giống cái. Vd:thực nghiệm trên chuột
nhắt
trắng đã chứng minh rằng chloroform ở con đực có độc tính
nhiều
hơn so với con cái.
- ở ngời : phụ nữ thờng nhạy cảm hơn với X và gặp nhiều td
phụ hơn so với nam giới [10] .
3. Trạng thái tinh thần:
Trạng thái tinh thần bất thờng cũng ảnh hởng đến ch.hóa X .
Vd: ở chuột nhắt trắng bị nhốt cùng với nhau trong 1 lồng hẹp
thì
độc tính của Emphetamin cao hơn là ở chuột nhắt đợc nhốt
riêng lẻ.
Cũng thu đợc kết quả tơng tự đối với td của Hexobarbital.

4. Chế đọ ăn:
Chế độ ăn giàu nghèo protid có ảnh hởng đến ch.hoá X vì aa

thành phần cấu tạo của E ch.hoá X. Nếu chế độ ăn thiếu protid
làm
hoạt tính của E ch.hoá X. Hiện tợng này xảy ra ở chuột nhắt
trắng rất rõ nhất là ở ngững con đực. ở các ĐV còn non, sự
nhiễm
độc một số thuốc nh strignin, phenobarbital... nếu tăng
protid
trong thức ăn. Ngợc lại, nhiễm độc CCL 4 với chế độ protid
nghèo.
Các ose làm kích thích hệ TK do cafein. Dùng chè/ đờng sẽ
làm
kích thích của 2 chất này. Chế độ ăn giàu saccharose làm
hoạt
tính của NADPH- Cyt.C-reductase, CH của hexobarbital và
anilin.
Lipid là môi trờng hoà tan nhiều X. Chế độ ăn giàu lipid làm
tăng tác dụng của thuốc gây mê, các thuốc có td lên hệ tim
mạch, các
thuốc làm tăng trơng lực cơ.

5. Các yếu tố môi trờng:
Các chất gây ô nhiễm môi trờng nh DDT, CCl 4, tabun,
sarin...
ngày càng đợc thải ra nhiều, gây ra những tđ xấu đối với
cơ thể
sống, gây tổn thơng nặng nề với các cơ quan nh hệ thống
máu,
gan, phổi, và ảnh hởng đến ch.hoá X.
- Một số chất gây cảm ứng E ch.hoá X( thuốc)->tăng td CH
thuốc
thuốc nhanh chóng mất td,ngợc lại làm tăng độc tính của
thuốc. Vd: công nhân tiếp xúc lâu với DDT, T/2 của
antipyrin ở những
ngời này giảm đi nhiều, T/2 của phenylbutazon giảm ~20%.
- Một số thuốc khác lại có tác dụng giảm CH thuốc do ƯC hệ
thống MMFO vd nh: các thuốc trừ sâu, diệt cỏ, CCl 4, CO...
6. ảnh hởng của chu kỳ sinh học:...