Tải bản đầy đủ
John McCain ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

John McCain ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Tải bản đầy đủ

Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những tình cảm và đóng góp từ
phía Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ McCain, trong quá trình dỡ bỏ cấm vận
thương mại, bình thường hóa và tích cực thúc đẩy quan hệ song phương.
Lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện
chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển nhằm tạo điều
kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn
định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội Mỹ ủng hộ và sớm
phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt
Nam. Hai nước nhờ đó có thể thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh, quốc phòng, tăng
cường trao đổi về những vấn đề khu vực và thế giới.
Thượng nghị sĩ McCain nhấn mạnh những bước tiến trong quan hệ giữa hai nước,
tái khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác
nhiều mặt với Việt Nam. Ông cho biết TPP cần được Hạ viện Mỹ thông qua nhưng
lạc quan rằng hiệp định này sẽ sớm hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển
kinh tế, thương mại giữa các nước thành viên tham gia.
Như Tâm

THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO VỀ BIỂN ĐÔNG
24

1. Quan điểm được thể hiện bằng các thông điệp
Trong bối cảnh về tình hình biển Đông, với sự vào cuộc mạnh mẽ của báo
chí, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, quan điểm của các lạnh đạo về tình hình
này đã thể hiện sự nhất quán và kiên quyết, gửi tới toàn thế giới những thông điệp
cùng chung một ý chí và nguyện vọng.
Đó là: hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trên biển Đông là mối
quan tâm chung và là lợi ích chung của tất cả các nước. Cho nên mọi nỗ lực tích
cực xây dựng của các bên liên quan nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông
đều được hoan nghênh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lập trường kiên định của Việt
Nam bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp
với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên
Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở
biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).
Việt Nam cũng phản đối mọi hành vi coi thường luật pháp quốc tế, phá vỡ hiện
trạng, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.
25

Lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam khẳng định Việt Nam tiếp tục thực
hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển nhằm tạo
điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực cho hòa
bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới.
Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng cho biết Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc
mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung
Quốc vì điều này không chỉ đem lại lợi ích cơ bản và lâu dài cho hai nước Việt Trung mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và
trên thế giới…
Trước báo chí quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam đặc biệt coi
trọng và luôn làm hết sức mình đóng góp vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ
hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn
cùng Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật
pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
2. Vai trò của báo chí trong truyền tải thông điệp
Thông qua báo chí, các thông điệp về vấn đề biển Đông của lãnh đạo Đảng,
Nhà nước đã được truyền tải một cách đầy đủ, mạnh mẽ, chi tiết và có sức tác động
mạnh mẽ trên các lĩnh vực và trên trường quốc tế.
Như vậy, ta có thể nhận thấy rõ, quan điểm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn
diện của Đảng đối với báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay là một đòi hỏi
khách quan của sự nghiệp cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trước
hết là bằng quan điểm, đường lối, thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị và qua sự
quản lý của Nhà nước. Đảng lãnh đạo báo chí là nhằm nắm vững và sử dụng công
cụ tư tưởng của mình, đồng thời bảo đảm quyền sáng tạo của báo chí, giúp báo chí
hoàn thành chức năng cao cả của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí mới có
quyền lực chính trị và quyền lực xã hội mạnh mẽ. Quyền lực đó của báo chí nằm
26

trong sự quy định của pháp luật. Quyền lực đó bảo đảm để báo chí luôn giữ vững
bản lĩnh chính trị, đấu tranh kiên quyết với các hành vi, thủ đoạn chống đối chế độ;
Bảo đảm phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ và
xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn
minh.

27