Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ

3.3. Thời gian và địa điểm thực nghiệm
Tháng 6 năm 2012 ở lớp Điều dưỡng 12B trường Cao đẳng Y Tế Sơn La.
3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành phân tích định tính và định lượng kết quả thực nghiệm.
3.4.1. Phân tích định tính
3.4.1.1. Thái độ của HS khi tiếp xúc với SĐTD
Chúng tôi đã tổ chức 2 buổi tập huấn cho HS lớp Điều dưỡng 12B về SĐTD:
Buổi 1: Giới thiệu về SĐTD gồm nguyên tắc hoạt động của bộ não, cơ sở khoa học
của SĐTD, cách lập SĐTD, những nguyên tắc, những điểm cần lưu ý, phạm vi ứng dụng
của SĐTD và cho HS trải nghiệm bằng các bài tập thực hành, hướng dẫn HS lập các
SĐTD đơn giản.
Trong buổi tập huấn, HS rất hào hứng, tích cực tham gia các bài tập trải nghiệm và
rất thích thú với kết quả kiểm chứng những kiến thức mới, phương pháp học tập mới với
tinh thần thoải mái, vui vẻ, vừa học vừa chơi nhưng vẫn tiếp thu được nội dung tập huấn.
Các bước lập SĐTD rất đơn giản nên đa số HS đều tham gia và hoàn thành bài tập lập
một số SĐTD.
Buổi 2: GV hướng dẫn học sinh thiết kế SĐTD khi học môn Chính trị
Dựa trên cơ sở, nguyên tắc lập SĐTD đã được hướng dẫn ở buổi tập huấn thứ nhất,
GV hướng dẫn HS lập SĐTD môn Chính trị để chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ghi chép
nội dung bài học, tổng kết bài, ôn tập để kiểm tra, thi học phần,…
Sau buổi tập huấn đa số HS đều nhận xét:
- SĐTD rất đơn giản, dễ lập và có thể thực hiện trong bất kỳ điều kiện vật chất nào.
- Sử dụng SĐTD giúp bài học môn Chính trị trở nên hấp dẫn, dễ nhớ và nhớ lâu hơn.
3.4.1.2. Thái độ của HS khi sử dụng SĐTD
Chúng tôi yêu cầu HS lập SĐTD cho các bài Chính trị sau khi kết thúc bài học trên
lớp và sử dụng SĐTD đó để học bài thay vì học bằng phương pháp cũ.
Qua quan sát thái độ của HS khi được giao bài tập về nhà, hoạt động của HS khi
lập SĐTD, những trao đổi của HS với HS khác, với tác giả về SĐTD, những phản hồi của
HS khi sử dụng SĐTD, chúng tôi nhận thấy:
38

- Đa số các em rất tự giác khi thiết kế SĐTD cho bài học, 100% HS nộp SĐTD đầy
đủ, đúng thời hạn.
- Trước các buổi học Chính trị, HS có trao đổi với nhau về SĐTD, thích thú khi so
sánh với SĐTD của các bạn khác về nội dung cũng như hình ảnh minh họa, và có sự
chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện SĐTD của mình. HS cũng chia sẻ những câu chuyện vui
khi lập SĐTD.
- Một số HS sử dụng SĐTD để học các môn khác, các hoạt động cá nhân khác.
- Một số HS tìm tác giả để hỏi thêm về SĐTD, mượn tài liệu tham khảo về SĐTD.
- Một số HS giới thiệu SĐTD cho bạn bè, người quen sử dụng.
Những hoạt động trên chứng tỏ HS đã quan tâm, hứng thú với việc ứng dụng
SĐTD trong học tập và tích cực hơn trong môn học.
3.4.1.3. Thái độ của HS sau khi sử dụng SĐTD để học và tự học môn Chính trị.
Sau khi kết thúc môn Chính trị, nhóm tác giả cũng trao đổi với HS về SĐTD, đa số
HS đều khẳng định sử dụng SĐTD giúp việc học và tự học môn Chính trị trở nên đơn
giản, hiệu quả hơn và HS sẽ sử dụng SĐTD cho các môn học khác.
3.4.1.4. Kết quả phiếu điều tra đối với HS
Tiến hành điều tra trên 50 HS lớp Điều dưỡng 12B bằng phiếu trắc nghiệm (phụ
lục), chúng tôi thu được kết quả như sau:
Trước khi được tác giả giới thiệu về SĐTD:
- Số HS chưa biết đến SĐTD: 48/50 = 96%
- Số HS đã biết nhưng chưa sử dụng: 2/50 = 4%
Sau khi được tác giả giới thiệu về SĐTD:
- Số HS biết rõ về SĐTD: 1/50 = 2%
- Số HS biết cơ bản về SĐTD: 25/50 = 50%
- Số HS biết ít về SĐTD: 24/50 = 48%
- Số HS quan tâm và tìm hiểu thêm về SĐTD: 17/50 = 34%
- Số HS quan tâm nhưng không tìm hiểu thêm về SĐTD: 20/50 = 40%
- Số HS ít quan tâm: 13/50 = 26%
39

Ý kiến của HS khi sử dụng SĐTD:
- Rất thích và thích: 16/50 = 32%
- Bình thường: 30/50 = 60%
- Không thích: 3/50 = 6%
- Cách lập SĐTD dễ, rất dễ: 46/50 = 92%
- Cách lập SĐTD khó, rất khó: 3/50 = 6%
- Sử dụng SĐTD để học, chuẩn bị bài, quản lý lớp: 22/50 = 44%
- Sử dụng SĐTD trong các lĩnh vực khác: 26/50 = 52%
So với phương pháp học cũ:
- Sử dụng SĐTD để học bài, tóm tắt bài, chuẩn bị bài mới hiệu quả hơn so với
phương pháp thông thường: 28/50 = 56%
- Như nhau, không hiệu quả bằng phương pháp cũ: 13/50 = 26%
- HS trong lớp thích thú, tích cực hơn khi sử dụng SĐTD: 20/50 = 40%
- Tiếp thu kiến thức dễ hơn khi sử dụng SĐTD: 27/50 = 54%
Ý kiến của HS khi sử dụng SĐTD để học môn Chính trị:
- Sử dụng SĐTD giúp HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp nhanh hơn, tóm tắt kiến
thức, hệ thống hóa, ôn tập môn Chính trị hiệu quả hơn: 33/50 = 66%
- Sử dụng SĐTD giúp HS tích cực và yêu thích môn Chính trị hơn: 32/50 = 64%
Như vậy, qua kết quả điều tra cho thấy đa số HS lớp Điều dưỡng 12B rất tự giác và
thích thú khi sử dụng SĐTD để học và tự học môn Chính trị. SĐTD giúp các em được tự
do thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt, óc tưởng tượng phong phú và đặc biệt qua đó giúp các
em có cái nhìn tổng thể về nội dung bài học, từ đó khắc sâu và nhớ lâu các nội dung kiến
thức mà trước đây các em rất khó khăn trong việc ghi nhớ.
Trong các tiết học các em tham gia rất nhiệt tình và hứng thú với hoạt động nhóm
bằng SĐTD. Mặc dù thực nghiệm chỉ ứng dụng SĐTD trong môn Chính trị nhưng nhiều
HS đã ứng dụng SĐTD cho các môn học khác, hoạt động khác. Nhiều HS ở các lớp khác
cũng quan tâm và hỏi tác giả về SĐTD khi được HS lớp 12B giới thiệu. Điều này chứng
tỏ HS đã rất hứng thú và tích cực với việc ứng dụng SĐTD trong học tập và cuộc sống.
40

3.4.1.4. Kết quả phiếu điều tra đối với GV
Sau khi thực nghiệm đề tài trên lớp 12B, chúng tôi phát phiếu điều tra thăm dò đối
với giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Chính trị lớp 12B, thu được kết quả như sau:
Stt
1
2
3
4
5
6

Ý kiến

Nội dung

Không đồng ý
Đồng ý
HS tích cực hơn trong giờ học
x
HS chú ý hơn trong giờ học
x
HS nhớ bài tốt hơn
x
HS chủ động hơn
x
HS quan tâm tới môn học nhiều hơn
x
HS trao đổi với bạn trong lớp, giảng viên nhiều hơn
x
Kết quả thu được có thể thấy: HS khi sử dụng SĐTD đã tích cực hơn trong giờ

học, quan tâm và yêu thích môn học hơn.
Qua phỏng vấn đối với GV bộ môn cho biết: trước các giờ học, giờ ra chơi, HS
trao đổi với nhau nhiều hơn về SĐTD, cách sử dụng SĐTD trong môn học, có ý thức
hoàn thành các bài tập về nhà SĐTD.
3.4.2. Phân tích định lượng
Tiến hành thống kê điểm học phần môn Chính trị lớp Điều dưỡng 12A, B.

số
51
42

Điểm

Giỏi

Khá

TBK

TB

Yếu - Kém

Lớp

0

5

13

16

17

12B

0%

9,8%

25,5%

31,4%

33,3%

Lớp

Lớp

0
6
9
5
22
0%
14,3%
21,4%
11,9%
52,4%
12A
Bảng 3.1. Thống kê kết quả điểm học phần môn Chính trị (lần 1)

41

Căn cứ vào các kết quả thu được có thể kết luận: Sử dụng SĐTD trong học môn
Chính trị đã tích cực hóa hoạt động học tập của HS lớp Điều dưỡng 12B, làm cho học
sinh hứng thú, yêu thích môn học hơn.
Có thể kết luận tính khả thi của đề tài và đề tài cần được nhân rộng hơn nữa ở các
môn học, các đối tượng HS khác để góp phần đổi mới phương pháp học tập của HS từ đó
nâng cao kết quả học tập của HS.

42

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm định giả thuyết khoa học và
xác nhận tính khả thi của đề tài.
Phân tích kết quả thu được dựa trên các số liệu thực nghiệm cho thấy sự thay đổi
tích cực trong thái độ của HS sau khi sử dụng SĐTD vào việc học và tự học môn Chính trị.
Kết quả học tập của lớp Điều dưỡng 12B có sự tiến bộ hơn so với mặt bằng chung
các môn học khác, sự khác biệt đó là có ý nghĩa, chứng tỏ giải pháp sử dụng SĐTD trong
việc học và tự học môn Chính trị của HS là cần thiết, có tính khả thi, góp phần hình thành
cho HS phương pháp học tập hiệu quả từ đó góp phần nâng cao kết quả học tập của HS.

43

KẾT LUẬN
Sau một thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu, chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ các
nhiệm vụ, mục đích của đề tài, đó là:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: Thực trạng việc học, tự học của
học sinh, sinh viên ở các trường chuyên nghiệp; Tính tích cực học tập của học sinh; Cơ sở
khoa học của SĐTD, trong đó tập trung vào nghiên cứu hướng dẫn HS sử dụng SĐTD để
học và tự học môn Chính trị.
2. Nghiên cứu vai trò của môn Chính trị trong trường chuyên nghiệp, thực trạng và
nguyên nhân của việc học môn Chính trị của học sinh.
3. Hướng dẫn HS lớp Điều dưỡng 12B sử dụng SĐTD để học và tự học môn Chính trị.
4. Tiến hành TNSP ở lớp Điều dưỡng 12B, trường Cao đẳng Y Tế Sơn La, xử lý
kết quả thực nghiệm.
5. Thông qua các phiếu điều tra để thu nhận ý kiến của GV và HS. Những ý kiến
phản hồi cho thấy: việc sử dụng SĐTD làm tăng hứng thú học tập của HS lớp Điều dưỡng
12B, giúp các em phát huy tính sáng tạo, năng khiếu hội họa, tích cực nhận thức, hiểu và
tiếp thu bài dễ hơn, nhanh hơn. Từ đó khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết khoa học và
tính khả thi của đề tài.

44