Tải bản đầy đủ
III. Hoạt động dạy học: (40 phút )

III. Hoạt động dạy học: (40 phút )

Tải bản đầy đủ

3. Củng cố, dặn dò:
Dặn: về nhà luyện đọc để tiết sau tiếp tục kiểm
tra.
------------------------------------------------------------------Tiết 2: TH KNS
Tinh thần hợp tác (tiết 1)
-------------------------------------------------------------------Tiết 3: ôn Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I/Mục tiêu:
- Biết viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân.
- Giáo dục HS có ý thức tự giác và tính cẩn thận khi làm bài.
II/ Đồ dùng Dạy- Học:
- Bảng phụ cá nhân, nhóm.
III/ Các hoạt động Dạy- Học (40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
2.ôn lại kiến thức đã học
- Kiểm tra 2 HS
3.Bài mới:
GTB: Nêu mục tiêu tiết học.
- 1 em nêu
Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1/vbt:
- 2 em làm bảng, lớp làm vở
- Gọi HS xác định YC của bài tập. Nêu
cách làm.
- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS
yếu
- Theo dõi, chấm chữa bài
- 2 em đọc và nêu
Bài 2/vbt
- 1 em làm bảng, lớp làm vở
- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài
- Nhận xét, chốt đúng
a/7000000m2 ; 40000m2 ; 85000m2
Bài 3/vbt:Hướng dẫn tương tự như bài b/0,3m2
; 3m2
; 5,15m2
1.
- 1 em đọc, nêu
- 2 em nêu
Bài 4/vbt: (Dành cho HS khá, giỏi)
- theo dõi
- Gọi HS đọc đề, xác định dạng toán.
- 1 HS lên bảng giải - Lớp làm vào vở
- Gọi HS nêu các dữ kiện và yêu cầu - Nhận xét, chữa bài ( nếu sai )
6

của BT
- Gợi ý cho HS nêu tóm tắt và nêu cách
giải.
- Nhắc lại các nội dung vừa ôn tập
- Yêu cầu HS tự làm bài
- Nhận xét, chốt đúng
- nghe và thực hiện
4/ Củng cố- Dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại nội dung ôn tập
- HD Làm các bài trong VBT
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
--------------------------------------------------------------Tiết 4- ôn Toán LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:Biết:
- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
- So sánh số đo độ dài viêt dưới một số dạng khác nhau.
- Giải bài toán liên quan đến "Rút về đơn vị" hoặc "Tìm tỉ số".
- Giáo dục HS tính cẩn thận khi làm bài.
II. Hoạt động dạy học: (40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định:
- HS hát.
2.ôn lại kiến thức đã học
3. Bài ôn
Giới thiệu bài : Dùng lời
- HS nhắc lại.
Hướng dẫn HS làm BT
Bài 1/vbt: Gọi HS nêu Y/C BT
- 1 HS nêu, lớp theo dõi
-HD HS làm bài
- HS làm bài vào vở.
- Cho HS đọc các số TP đó
- HS đọc các số TP trên.
.Bài 2/vbt: Gọi HS nêu Y/C bài tập
- HS nêu yêu cầu
- GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu
- HS tự làm bài vào vở.
- Nhận xét sửa sai.
- HS nêu
Bài 3/vbt: - Gọi HS nêu yêu cầu
- HS làm bài.
- HD HS làm bài.
- HS giải thích cách làm. ( không ghi vào
bài làm )
- Chữa bài.
Bài 4/vbt: Gọi HS đọc đề bài
- Đọc đề toán.
Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài .
- HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:
- Yêu cầu HS tự làm bài, giúp đỡ HS yếu
- 1 em lên bảng làm - Lớp giải vào vở
(Khuyến khích HS khá giỏi giải bài toán bằng
7

hai cách.)
- GV nhận xét sửa sai.
* Khuyến khích HS khá giỏi giải bài toán bằng
hai cách.
4. Củng cố dặn dò:
- Chốt lại toàn bài
- Về nhà làm vở bài tập

- Lắng nghe.
- Thực hiện

========================================
Ngày soạn :23/10/2015
Ngày dạy :Thư ba ngày 27/10/2015
Tiết 1: TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GỮA HỌC KÌ 1
---------------------------------------------------------Tiết 3: Luyện từ và câu
ÔN TẬP GIỮA KÌ I ( tiết 2)
I.Mục tiêu : -Lập được bảng từ ngữ( danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ
điểm đã học( BT1).
-Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2.
II.Đồ dùng dạy – học: sgv
III. Các hoạt động dạy – học: (37 phút)
1.Bài cũ
2.Bài mới
Bài tập 1:-Gv giúp Hs nắm vững yêu cầu của BT.
Việt Nam – Tổ quốc Cánh chim hoà bình Con người với thiên nhiên
em
Danh từ
Tổ quốc, đất nước, Hoà bình, trái đất, Bầu trời, biển cả, sông
giang sơn, quốc gia, mặt đất, cuộc sống, ngòi, kênh rạch, mương
nước non, , quê mẹ, tương lai, , tình hữu máng, núi rừng, nương
công nhân,...
nghị, niềm mơ ước. rẫy, vườn tược . . .
Động từ, tính bảo vệ, giữ gìn, xây Hợp tác, bình yên, Bao la, vời vợi, mênh
từ
dựng kiến thiết, khôi thanh bình, thái mông, bát ngát, xanh biếc,
phục, vẻ vang, ..
bình, tự do, , sum cuồn cuộn, , lao động,
hợp, ...
chính phục,…
Thành ngữ, tục Quê cha đất tổ, quê Bốn biến một nhà, Lên thác xuống ghềnh,
ngữ
hương bản quán, nơi vui như mở hội, kề góp gió thành bão, muôn
chôn nhau cắt rốn, , vai sát cánh,. . .
hình muôn vẻ, ,. . .

Bài tập 2 ;SGK
8

Bảo vệ
Giữ gìn,
gìn giữ

Bình yên
Đoàn kết
Bạn bè
Mênh mông
Từ
Bình an, yên Kết đoàn, Bạn hữu, bầu Bao la,
đồng
bình,
thanh liên kết ...
bạn,
bát ngát, mênh
nghĩa
bình, ...
bè bạn ...
mang ...
Từ Phá hoại, tàn Bất ổn,
Chia
rẽ, Kẻ thù,
Chật chội, hạn
trái phá,
phá
náo động, phân tán. kẻ địch
hẹp,
nghĩa phách,phá
náo loạn . . .
mâu thuẫn,
chật hẹp . . .
huỷ, …
xung đột . .
3-Củng cố , dặn dò
-Yêu cầu những Hs chưa kiểm tra hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện
đọc.
--------------------------------------------------------------Tiết 3: Chính tả
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 3)
I.Mục tiêu : - Đọc trôi chảy ,lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ phút;
biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung
chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
-Nghe ,viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 1 phút, không mắc quá 5 lỗi.
II.Đồ dùng dạy học: sgv
III. Các hoạt động dạy – học: (37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài mới:
a)Giới thiệu bài mới:
Trực tiếp
b) Nội dung:
Hoạt dộng 1: Ôn luyện bài TĐ _ HTL
HS bốc thăm bài đọc
Gv nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe –
viết.
- Giáo viên cho học sinh đọc một lần bài - Học sinh nghe.
thơ.
-Học sinh đọc chú giải các từ cầm trịch, canh
- Giáo viên đọc bài “Nỗi niềm giữ nước cánh.
giữ rừng”.
- Học sinh đọc thầm toàn bài.
- Nêu tên các con sông cần phải viết hoa
và đọc thành tiếng trôi chảy 2 câu dài - Sông Hồng, sông Đà.
trong bài.
-Nêu nội dung bài?
-Nỗi niềm trăn trở, băn khoăn của tác giả về
trách nhiệm của con người đối với việc bảo
Giáo viên đọc cho học sinh viết.
vệ rừng và giữ gìn cuộc sống bình yên trên
Giáo viên đọc lại toàn bài
trái đất.
- Giáo viên chấm một số vở.
-Học sinh viết.
9

2. Củng cố - dặn dò:
- Chuẩn bị: “Luật bảo vệ môi trường”.
- Nhận xét tiết học.

- Học sinh tự soát lỗi, sửa lỗi.

-------------------------------------------------------------------------Tiết 4 Thể dục

Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------------------------------Tiết 5 Ê đê – Việt
Giáo viên bộ môn
--------------------------------------------------------------------------BUỔI CHIỀU
Tiết 1:Kể chuyện
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I(Tiết 4)
I. Mục tiêu:
- Lập được bảng từ ngữ(danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã
học (BT1).
- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2.
- Giáo dục ý thức sử dụng đúng và hợp lý các từ ngữ đã học.
II.Đồ dùng dạy- học:
- Bút dạ, một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng từ ngữ ở bài tập 1, 2
III.Các hoạt động dạy- học: (40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Bài : Đại từ
- HS đọc bài tập 3 để củng cố kiến thức đã
Kiểm tra 2 HS
học về đại từ
3. Bài mới:
Giới thiệu: Nêu mục đích bài học
Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Tổ chức cho HS lần lượt các bài tập 1, 2
trang 96, 97 / SGK
+ Bài 1: GV giúp HS nắm vững yêu cầu + Bài 1: HS hoạt động theo nhóm 4
của bài tập
- Nhóm trưởng điều khiển tìm các danh từ,
- GV chú ý: Một từ đồng thời có thể diễn động từ, tính từ, thành ngữ tục ngữ vào giấy
tả nội dung theo chủ điểm này hay chủ khổ to rồi dán lên bảng
điểm kia hoặc một từ có thể thuộc một số
từ loại khác nhau
+ Bài 2: HS làm việc theo nhóm, ghi kết
+ Bài 2: Tổ chức cho HS làm việc theo quả vào giấy khổ to, dán lên bảng lớp
nhóm
-Bảo vệ: giữ gìn trái nghĩa với phá hoại..
- GV dán bảng phân loại từ ngữ
-Bình yên:bình an trái nghĩa với bất ổn...
-Đoàn kết:liên kết trái nghĩa với chia rẽ..
10

-Bạn bè:Bạn hữu trái nghĩa với kẻ thù...
-Mênh mông:Bao la trái nghĩa với chật
chội...
- Thi đua giữa các tổ - Nhận xét
+ Nhắc lại nội dung ôn tập
- nghe và thực hiện

4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nêu nội dung ôn tập
- Nhận xét tiết học
- Về nhà tiếp tục luyện đọc các bài tập đọc
- Các nhóm tiếp tục chuẩn bị trang phục
đơn giản để diễn vở kịch Lòng dân, tham
gia trò chơi Màn kịch hay, diễn viên giỏi
trong tiết ôn tập tới
-------------------------------------------------Tiêt 2: Tăng cường tiếng việt
ÔN TẬP ( TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Nghe - viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.
* GDBVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc lên án những người phá
hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc & học thuộc lòng ( như tiết 1).
III. Hoạt động dạy học: (35 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định:
- HS hát.
2. Bài ôn
/. Giới thiệu bài.
GV nêu MĐ, Y/c của tiết học
- Lắng nghe.
Hđ1/. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng - Từng HS lên bốc thăm chọn bài. ( xem lại
( khoảng ẳ số HS trong lớp )
bài trong 1 - 2 phút )
- HS đọc trong SGK ( hoặc đọc thuộc lòng
) theo chỉ định trong phiếu.
- Đặt câu hỏi về đoạn bài vừa đọc.
- HS trả lời.
- Ghi điểm theo quy định.
Hđ2. Nghe viết chính tả:
- Đọc bài chính tả.
- HS đọc thầm trong SGK
Hỏi: Nội dung đoạn văn nói lên điều gì?
TL: Thể hiện nỗi niềm trăn trở…
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ: cầm trịch,
- Lắng nghe.
11

canh cánh, cơ man
- Liên hệ GDBVMT cho HS
- HD HS viết các từ: Đà, Hồng (viết hoa),
từ dễ viết sai: nỗi niềm, ngược, cầm trịch,
đỏ lừ…
- GV nhận xét, sữa sai.
- GV đọc toàn bài cho HS viết
- Đọc cho HS soát lỗi

- HS luyện viết vào bảng con các từ đó.
- HS gấp SGK, nghe- viết.
- HS soát lỗi.
- Đổi vở soát lỗi cho nhau.

* GV thu bài chấm: ( 7 - 8 bài )
Nhận xét.
4. Củng cố dặn dò:
Dặn những HS kiểm tra tập đọc, HTL
về nhà tiếp tục luyện đọc.

- Lắng nghe.

------------------------------------------------------------Tiết 3: Tăng cường tiếng việt
ÔN TẬP ( TIẾT 3 )
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
- Tìm và ghi lại các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2).
* HS khá, giỏi nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn (BT2).
II. Đồ sùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL ( như tiết 1)
- Tranh ảnh minh hoạ nội dung các bài văn miêu tả đã học.
III. Hoạt động dạy học: ( thời gian : 35 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định:
- HS hát.
2. Bài ôn
- Lắng nghe.
GV nêu MĐ, Y/c của tiết học.
Hđ1. hs luyện đọc
- Từng HS luyện đọc
Hđ2* Bài tập 2:Gọi HS đọc yêu cầu
GV ghi lên bảng 4 bài văn: Quang cảnh làng
- 1 em đọc
mạc ngày mùa, Một chuyên gia máy xúc, kì
diệu rừng xanh, Đất Cà Mau.
- Yêu cầu HS làm bài
GV theo dõi khuyến khích HS nói nhiều hơn 1
- HS làm việc độc lập: mỗi em chọn 1
chi tiết, đọc nhiều hơn 1 bài.
bài ghi lại chi tiết mình thích nhất
trong bài suy nghĩ để giải thích lí do
vì sao thích.
12