Tải bản đầy đủ
Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất Nghi Sơn và Long Sơn. ( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )

Việt Nam đã hình thành 3 trung tâm dầu khí lớn ở Dung Quất Nghi Sơn và Long Sơn. ( Hình ảnh: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn )

Tải bản đầy đủ

S c du trờn bin

S Cễ DU TRấN BIấN

1.Tớnh cht vt lớ

I/ DU M

- Du m l cht lng sỏnh, mu nõu en,
khụng tan trong nc v nh hn nc.

2. Trng thỏi t nhiờn,
thnh phn ca du m
- Du m tp trung thnh nhng vựng ln
sõu trong lũng t, to thnh m du.
- M du cú 3 lp :
+ Lp khớ trờn.
+ Lp du lng cú ho tan khớ gia.
+ Lp nc mn di ỏy.
- Thnh phn ca du m: hn hp phc
tp ca nhiu loi hidrocacbon,

3. Cỏc sn phm ch bin t du m
- Khớ t, xng, du thp, du iezen,
Du mazut, nha ng.

II/ KH THIấN NHIấN
- Khớ thiờn nhiờn cú trong cỏc m
khớ nm di lũng t. Thnh phn
ch yu ca khớ thiờn nhiờn l
metan.
III/ DU M V KH THIấN
NHIấN VIT NAM
-Du m v khớ thiờn nhiờn nc
ta tp trung ch yu thm lc a
phớa Nam.
- u im ni bt ca du m
nc ta l hm lng cỏc hp
cht cha lu hunh thp
(<0,5%).

Cng c
Bài tập 1: Chọn câu đúng trong các câu

sau:
a) Dầu mỏ là một đơn chất.
b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.
c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của
nhiều loại
hiđrocacbon.
d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.
e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác
nhau.

Bài tập 2: Điền những từ thích hợp vào các

chỗ trống
trong các câu sau:
xăng,
dầu
a) Ngời
ta ch
ng cất dầu mỏ để thu đ
hỏa và các
sản phẩm khác.
ợc..
crăckinh
b) Để thu thêm đợc xăng, ngời ta tiến
hành.....
metan
dầu nặng.
c) Thành phần
thành
chủ yếu
phần
của khí thiên
nhiên là.

Bài tập 3:

Để dập tắt xăng dầu cháy ngời ta làm
nh sau:
a)Phun nớc vào ngọn lửa.
b) Dùng chăn ớt trùm lên ngọn lửa.
c) Phủ cát vào ngọn lửa.

Cách
đúng?
Giải
Cáchlàm
làmnào
đúng
là b và
c thích?
vì ngăn không ch
tiếp xúc với không khí. Cách làm a sai vì k
dầu loang nhanh trên mặt nớc gây cháy to

HNG DN V NH

Chun b trc bi 41NHIấN LIU


ễn li kin thc bi s chỏy hc lp 8

Hon thnh bi tp 1, 2, 3, 4 ( SGK trang129 )