Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN 3
Trang 25/23

Hình 3-3: Ảnh gốc, nhiễu Gaussian, lọc trung vị,làm mờ.

Hình 3-4: Ảnh lọc Robert

Xử Lý Ảnh Grayscale

SVTH: Dương Lợi Lộc

ĐỒ ÁN 3
Trang 26/23

Hình 3-5: Ảnh lọc Sobel

Hình 3-6: Ảnh lọc Prewitt

Xử Lý Ảnh Grayscale

SVTH: Dương Lợi Lộc

ĐỒ ÁN 3
Trang 27/23

Hình 3-7: Ảnh làm mờ

CHƯƠNG 4.

KẾT LUẬN, ỨNG DỤNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1.13 KẾT LUẬN
1.1.30 Ưu điểm
Chương trình xử lý ảnh có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, dễ thao tác dành cho
những ai mới học tập cơ bản về lập trình gui xử lý ảnh trên matlab.
Nguyên lý hoạt động của chương trình dễ đọc hiểu và sử dụng.

Xử Lý Ảnh Grayscale

SVTH: Dương Lợi Lộc

ĐỒ ÁN 3
Trang 28/23

Giúp việc quản lý các bức ảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
1.1.31 Nhược điểm
Chương trình hoạt đôi lúc bị chậm do nguyên nhân giữa phần cứng và phần mềm
chưa được đồng bộ tốt.
Chương trình vẫn có có nhiều thiếu sót do chưa thật đầy đủ nhiều chức năng so với
các chương trình chuyên nghiệp của những người có chuyên môn thiết,
Công nghệ phát triển ngày càng nhanh chóng nên công nghệ xử lý ảnh vẫn còn
nhiều mặt chưa đáp ứng kịp các thiết bị hiện nay.
1.1.32 Ứng dụng
Sử dụng để xử lý các bức ảnh trong máy tính, máy chụp ành, camera, truyền hình,
martphone…

1.1.33 Hướng phát triển.
Trong tương lai công nghệ xử lý ảnh sẽ áp dụng lên các loại robot thông minh để
nhận con người, tự dộng quay chụp hình ảnh thông qua các flycam, máy ảnh thông
minh.

Xử Lý Ảnh Grayscale

SVTH: Dương Lợi Lộc