Tải bản đầy đủ
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN 2
trang 14 / 20

• Cảm biến ánh sáng được gắn vào chân của vi xử lý sau đó khi trời sáng
quang trở sẽ tạo mức cao ngược lại trời tối sẽ tạo mức thấp, trả kết quả về vi
xử lý rồi vi xử lý sẽ biết được kết quả mà tạo mức cao hay thấp cho đèn tức
đèn phòng học
• LCD nhận mã lấy dữ liệu rồi xuất ra những yêu cầu của vi xử lý như nhiệt độ
phòng học, số người ra vào và cuối cùng là trạng thái của đèn hoặc quạt
• Ngoài ra các chân Vcc và chân GND của các linh kện sẽ được cấp nguồn từ
khối nguồn để hoạt động

CLASS SMART ROOM

NGUYỂN DANH TIẾN

ĐỒ ÁN 2
trang 15 / 20

3.2 Sơ đồ mạch in:

CLASS SMART ROOM

NGUYỂN DANH TIẾN

ĐỒ ÁN 2
trang 16 / 20

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG
4.1Điều kiện mô phỏng:
4.1.1 Điều kiện mô phỏng:


Cảm biến hoạt động lấy được dữ liệu gửi về về vi xử lí
vi xử lí điều khiển gữi dữ liệu lên màn hình LCD theo yêu cầu
hiện thị đếm được số người, status của đèn và quạt
có thể bật tắt đèn theo yêu cầu

4.1.2 Kết quả:
Từng phần yêu cầu đạt ra chạy được và đạt điều kiện mô phỏng mong muốn
4.2 Thi công:
4.2.1 Kết quả:

• Cảm biến nhiệt độ hoạt động tốt gữi dữ liệu chính xác về vi xử lý và hiện thị
đúng kết quả mong muốn lên được LCD

• Đèn và quạt đáp ứng kịp thời khi đã đạt được điều kiện cho phép
• Số người ra vào trả về đúng kết quả
• Đèn của phòng học hoạt động đúng khi cảm biến ánh sáng nhận diện được
độ sáng tối của phòng học

CLASS SMART ROOM

NGUYỂN DANH TIẾN

ĐỒ ÁN 2
trang 17 / 20

CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN CHUNG
5.1 Ưu điểm:
• Hoạt động linh hoạt, chính xác dễ sử dụng, không tốn nhiều năng lượng
• Mạch đơn giản dễ chế tạo, ít tốn kém chi phí
• Có thể áp dụng vào thực tiễn khi đưa vào phòng học
5.2 Khuyết điểm:
• Chưa đáp ứng tốt khi ánh sáng ngoài trời không rõ kết quả, cảm biến ánh
sáng dễ bị nhầm lẫn
• Cảm biến hồng ngoại đôi khi bị xử cố
• Cảm biến nhiệt độ vẫn còn đáp ứng chậm
5.3 Những vấn đề đạt được và không đạt được:

• Khi thiết kế và thi công mạch thì mạch chạy khá chính xác kết quả phù hợp
những yêu cầu đồ án được giao, nhưng vẫn gặp phải những khó là trong
trong vấn đề làm mạch
• Trả về kết quả trên LCD vẫn còn sơ sài chưa tỷ mỷ
• Cảm biến hồng ngoại đôi khi vẵn bị nhầm lẫn
5.3 Hướng phát triển:
Có thể thêm vào một số phần như là cảm biến âm thanh, điều khiển đèn quạt bằng
giọng nói thay vì để nó tự động hoạt động, trả kết quả có thể giao tiếp qua smart
phone hay máy tính để phòng quản lý có thể giám sát được tốt hơn

CLASS SMART ROOM

NGUYỂN DANH TIẾN