Tải bản đầy đủ
1) Con hãy chọn hình đúng với tên gọi nhé!

1) Con hãy chọn hình đúng với tên gọi nhé!

Tải bản đầy đủ

2) Hình tròn là:

3) Hình tam giác
Hình có mấy hình tam giác:
có 3 hình tam giác
có 4 hình tam giác
có 5 hình tam giác

Các con hãy vào trang web dưới đây và chơi
các trò chơi hình học khác nhé!

http://gamechocon.com/Toan-lop1/29/hinh-vuong-hinh-tron-hinhtam-giac.html

Phần thứ 2
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

……..