Tải bản đầy đủ
IV. Cách đọc bài chính tả

IV. Cách đọc bài chính tả

Tải bản đầy đủ

IV. Cách đọc bài chính tả

2. Giọng đọc:

Giọng đọc cần phải thong thả, rõ ràng và chính xác (đọc đúng âm, ngắt nghỉ thích hợp). Trước khi đọc trước
lớp, giáo viên nên xem qua, đánh các dấu ngắt thích hợp để việc đọc ở lớp trôi chảy.

IV. Cách đọc bài chính tả

3. Cách đọc:

Khi đọc từng câu, giáo viên chỉ đọc mỗi câu hai lần. Đối với những câu dài, giáo viên cần ngắt từng phần rõ
nghĩa. Tránh đọc từng từ riêng lẻ, như vậy học sinh sẽ thiếu chỗ dựa ngữ cảnh để xác định cách viết. Chú ý tốc
độ đọc, thời gian đọc phải phù hợp với yêu cầu qui định của cấp lớp.

V. Quy trình dạy chính tả và hiệu quả hình thành năng lực viết
chính tả cho học sinh.
1. Quy trình dạy chính tả.
- HD HS đọc và tìm hiểu bài viết chính tả.
- HD HS phát hiện từ khó, luyện đọc và viết từ khó vào bảng con.
- Đọc cho HS chép (đối với chính tả nghe đọc), HS nhìn chép (đối với tập chép), HS tự nhớ lại và ghi (đối với chính tả trí
nhớ).
- Đọc lại toàn bài cho HS dò.
- HD HS sửa lỗi chính tả.
- Chấm điểm và nhận xét.
- HD HS làm một vài bài tập chính tả trong SGK.
- Nhận xét tiết học và dặn dò bài mới.

V. Quy trình dạy chính tả và hiệu quả hình thành năng lực viết
chính tả cho học sinh.
2. Ảnh hưởng của cách thiết kế qui trình dạy học chính tả cố định và rập khuôn.

- Quy trình dạy học hiện nay nhìn chung không tạo sự thách thức cho học sinh.
- Không tạo điều kiện cho học sinh nỗ lực trong học chính tả.
- Tạo ra những kết quả học tập không chắc chắn.
- Không tính đến sự phát triển về trình độ viết chính tả của người học theo thời gian.

Lớp 4 tập 1

CHÍNH TẢ
(Nghe – viết)

Tiết 8: TRUNG THU ĐỘC LẬP

Câu hỏi thảo luận
1. Là một giáo viên tương lai, chúng ta cần làm gì để học sinh viết đúng chính tả?

2. Qua đợt kiến tập vừa rồi, trong các nhiệm vụ, các bạn thấy ở
trường Tiểu học đã thực hiện được nhiệm vụ nào?