Tải bản đầy đủ
Đề nghị xét nghiệm

Đề nghị xét nghiệm

Tải bản đầy đủ

Áp dụng chẩn đoánSiêu âm

– Thiểu sản thận 1 bên
– Thông liên nhĩ
– Tinh hoàn ẩn

Tóm tắt

Chẩn đoán bệnh di tryền

Bệnh sử

Tiền sử

Khám

Xét nghiệm

Tóm tắtĐiều trị

– Phẫu thuật
– Bổ sung enzyme, protein
– Sửa chữa gien
– Ghép tế bào gốc, cơ quan
– Thuốc
– Hỗ trợ

Dự phòng và tham vấn di truyền


Theo dõi
Ảnh hưởng trong gia đình
Nguy cơ tái phát
Chẩn đoán sớm