Tải bản đầy đủ
Chẩn đoán di truyền

Chẩn đoán di truyền

Tải bản đầy đủ

Tiếp cận bệnh nhân


Lí do đến khám
Bệnh sử
Tiền sử
Khám

Áp dụng chẩn đoánXét nghiệm?

– Di truyền tế bào
– Siêu âm

Áp dụng chẩn đoánTình huống lâm sàng: sản phụ 40 tuổi có thai 16 tuần được tư vấn gặp
bác sĩ di truyền