Tải bản đầy đủ
III. Tổng kết Luyện tập

III. Tổng kết Luyện tập

Tải bản đầy đủ

Bài tập 1:
• Văn bản Cổng trường mở ra viết về nội dung gì ?
A. Miêu tả quang cảnh ngày khai trường .
B. Bàn về vai trò của nhà trường trong việc giáo
dục thế hệ trẻ.
C. Kể về tâm trạng của một chú bé trong ngày
đầu tiên đến trường .
D. Tái hiện lại những tâm tư tình cảm của người
mẹ trong đêm trước ngày khai trường vào lớp
một của con.

Bài tập 2:
• Câu văn nào sau đây thể hiện rõ nhất tầm
quan trọng to lớn của nhà trường đối với thế
hệ trẻ?
A: Mẹ nghe nói ở Nhật ,ngày khai trường là
ngày lễ của toàn xã hội.
B :Người lớn nghỉ viêc để đưa con đến trường,
đường phố được dọn quang đãng và trang
trí vui tươi.
C:Thế giới này là của con ,bước qua cánh
cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.

Bài tập:Văn bản “Cổng trường mở ra” viết về nội dung gì ?
A- Miêu tả quang cảnh ngày khai trường.
B-Bàn về vai trò của nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
C-Kể về tâm trạng của một chú bé trong ngày khai trường đầu tiên.
D- Tái hiện lại những tâm tư tình cảm của người mẹ trong đêm trước ngày
khai trường vào lớp Một của con.

III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lựa chọn hình thức tự bạch như những
dòng nhật kí của người mẹ nói với con.
• - Sử dụng ngôn từ biểu cảm.
• 2. Nội dung.
• Thể hiện tấm lòng tình cảm của người mẹ
đối với con đồng thời nêu vai trò to lớn của
nhà trường đối với cs của mỗi con người.

Hướng dẫn về nhà :
_ Học thuộc ghi nhớ Sgk.
-- Viết về những ấn tượng trong ngày khai trường mà
em nhớ nhất bằng một đoạn văn ?
-- soạn bài: Mẹ tôi.

Bài học đến đây là kết thúc,
cảm ơn các thầy cô và các em
!