Tải bản đầy đủ
Hướng Dẫn Lập tài khoản seller trên ebay 

Hướng Dẫn Lập tài khoản seller trên ebay 

Tải bản đầy đủ

Vậy sẽ phát sinh câu hỏi, mình lập tài khoản ebay sg thì
sau này mình có bán được ở Anh, Mỹ, úc hay không. Câu
trả lời là có. vì vây bạn cứ yên tâm mà lập tài khoản ebay
sg cho mình đi nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu.
1. Đăng nhập ebay.com.sg chọn register (đăng ký)

lập tài khoản ebay seller
2. Điền thông tin mail, họ tên thật để đăng ký tài khoản
ebay

đăng ký ebay
3. Welcome to ebay và bạn có thể thay đổi username or
để sau tùy chỉnh cũng được.

4. Chọn my ebay >> chọn account để bắt đầu cài đặt.

5. Nếu bạn đã có sẵn tài khoản paypal thì chọn “Link my
paypal account” or chọn “sign up” nếu chưa lập tài khoản
paypal. (ảnh 6)

6. Đến một trang giao diện yêu cầu bạn Điền địa chỉ, tên
tuổi, số điện thoại đúng của bạn. Nhớ là Việt Nam thì chọn
mã vùng +84. ví dụ +84 987234333
7. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập lại vào tài khoản
paypal

Đã link xong tài khoản Ebay và Paypal. Bạn tiếp tục click
vào nút chọn Return to Ebay

8. Sau khi hoàn thành bước link tài khoản ebay của bạn
với tài khoản paypal ok phần thông tin của bạn sẽ hiện
như ảnh dưới đây

9. Vào tiếp personal information >> sau đó chọn update
your automatic payment method

10. Chọn Credit Card sau đó chọn Set up Automatic
payments

11. Lúc này ebay sẽ yêu cầu bạn lập tài khoản seller >>
Bạn chọn create a seller’s account.
12. Bước tiếp theo Ebay sẽ yêu cầu bạn confirm số điện
thoại trước khi tạo tài khoản seller.
13. Ebay cho bạn chọn cách thức thanh toán phí hàng
tháng (bạn nên chọn qua paypal hoặc qua thẻ credit card
của bạn)
14. Sau đó bạn add thẻ của mình vào: Card type: bạn làm
thẻ visa thì chọn loại thẻ là visa. – card number (số thẻ) –
expiration date (ngày thẻ hết hạn) – card verification
number (là 3 số ở mặt sau của thẻ)

15. Sau khi add thẻ thành công bạn sẽ được chuyển đến
giao diện list hàng, Và xin chúc mừng bạn, bạn đã có một
tài khoản bán hàng trên ebay (tài khoản seller ebay).
(đồng thời lúc này ebay cũng sẽ gửi một mail báo bạn đã
lập tài khoản seller thành công)
Và đây là Giao diện tài khoản ebay sau khi lập tài khoản
seller thành công: