Tải bản đầy đủ
Kết quả phân tích chất độc từ phủ tạng - máu - nước tiểu của tử thi phục vụ cho công tác giám định pháp y ở các tỉnh miền Trung

Kết quả phân tích chất độc từ phủ tạng - máu - nước tiểu của tử thi phục vụ cho công tác giám định pháp y ở các tỉnh miền Trung

Tải bản đầy đủ