Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Tải bản đầy đủ

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

LS2
DEN BAO
VAN 1
VAN 2
DC 1
DC 2
DC 3
XE

I0.5
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6

GV: Bùi Văn Huy

Báo đày nhiên liệu
Cấp nhiên liệu vào bình
Xả nhiên liệu đi
ĐK băng truyền 1
ĐK băng truyền 2
ĐK băng truyền 3

 Chương trình

Page
39

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
40

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
41

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
42

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
43

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
44

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

2. Thiết kế giao diện trên WinCC:
Để thiết kế được giao diện như đề bài đã cho trên phần mềm mô phỏng WinCC, ta
cần thực hiện các bước sau, cũng là trình tự các bước mà nhóm chúng em đã thực
hiện trong quá trình làm bài tập lớn này:
BƯỚC 1: Khởi động phần mềm WinCC:
Đầu tiên ta click vào biểu tượng WinCC trên màn hình desktop

Hình 2.1
Chọn new, cửa sổ bên dưới hiện ra cho phép tạo một project mới, chỉ cần chọn
OK/đặt tên cho project/ create.

Page
45

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.2
Đây là giao diện cho dự án vừa tạo ra, click vào Properties/ User Interface
and Design/ chọn WinCC classic và ấn OK

Page
46