Tải bản đầy đủ
4, Truyền thồng với thiết bị khác:

4, Truyền thồng với thiết bị khác:

Tải bản đầy đủ

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Khi hai thiết bị trong mạng kết nối nhau bằng phương thức MPI, chúng tạo nên một
liên kết riêng, không thiết bị chủ khác nào có thể can thiệp vào liên kết này. Thiết bị
chủ trong hai thiết bị kết nối thường giữ mối liên kết đó trong một khoảng thời gian
ngắn hoặc huỷ liên kết vô thời hạn (giải phóng đường truyền). Mạng MPI có giá
thành thấp, được ứng dụng với số lượng đối tác truyền thông ít (tối đa 32 trạm),
lượng dữ liệu nhỏ.
+ Phương pháp truy cập:
MPI sử dụng phương thức truy cập Token-Passing. Token là một bức điện
ngắn không mang dữ liệu, có cấu trúc đặc biệt với các bức điện mang thông tin
nguồn, được dùng tương tự như một chìa khoá. Một trạm được quyền truy cập bus
và gửi thông tin đi chỉ trong thời gian nó được giữ Token.

+ Môi trường truyền dẫn:
MPI sử dụng cáp hai dây. Chiều dài tối đa của cáp cho một đoạn bus là 50m.
Sử dụng bộ lặp RS-485 làm tăng chiều dài tối đa lên đến 1100m. Tốc độ truyền
thường là 187.5 Kbit/s.
• Phương thức PROFIBUS:
Phương thức PROFIBUS được thiết kế cho việc truyền tốc độ cao với các thiết bị
phân phối vào ra, thường cũng được gọi là các đầu vào/ra từ xa. Mạng PROFIBUS
thường bao gồm một thiết bị chủ và nhiều trạm vào/ra. Thiết bị chủ được đặt cấu hình
để nhận biết loại cũng như địa chỉ của các trạm nối vào nó.Sau đó nó tự kiểm tra các
trạm theo cấu hình được đặt. Thiết bị chủ ghi vào các trạm và đọc dữ liệu từ đó một
Page
11

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

cách liên tục. Nói chung, mỗi thiết bị chủ thường làm chủ thiết bị của mình, các thiết
bị chủ khác trên mạng (nếu có) chỉ có thể truy cập rất hạn chế vào các trạm không
phải của chúng.
• Mạng AS- I
-AS-I (Actuator Sensor Interface) là kết quả phát triển của 11 hãng sản xuất
các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành có tên tuổi trong công nghiệp, trong đó
Siemens AG, Festo KG, Pepperl & Fuchs GmbH). Mục đích duy nhất của AS-I là
kết nối các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành số với cấp điều khiển. Từ một
thực tế là 80% cảm biến và cơ cấu chấp hành trong một hệ thống máy móc làm
việc với các biến logic, cho nên việc nối mạng chúng trước hết phải đáp ứng được
yêu cầu về giá thành thấp cũng như lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng đơn giản. Vì thế
các tính năng kỹ thuật được đặt ra:
+ Khả năng đồng tải nguồn, tức dữ liệu và dòng nuôi cho toàn bộ cảm biến và một
phần lớn các cơ cấu chấp hành phải được truyền tải trên cùng một cáp hai dây.
+ Phương pháp truyền tải thật bền vững trong môi trường công nghiệp nhưng không
đòi hỏi cao về chất lượng đường truyền.
+ Cho phép thực hiện cấu trúc mạng đường thẳng cũng như hình cây
+ Các thành phần giao diện mạng có thể thực hiện với giá cả rất thấp.
+ Các bộ nối phải nhỏ, gọn, đơn giản và giá cả hợp lý.

Page
12

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 1.4: Ví dụ về cấu hình mạng AS –I với bộ điều khiển PLC S7 -300 và Module
giao diện CP341-2(Siemens)
• Industrial Ethernet(IE)
Page
13

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

- Mạng Industrial Ethernet (IEEE 802.3) dựa trên cơ sở Ethernet thường nhưng
được thiết kế lại cho sử dụng phù hợp trong môi trường công nghiệp và do tổ chức
IEA (Industrial Ethernet Assciation) quản lý.
- Industrial Ethernet là một mạng dành cho cấp giám sát và cấp trạm của mạng
truyền thông giữa các máy tính và những bộ điều khiển logic khả trình nó được sử
dụng để truyền dữ liệu với lượng lớn và có thể được sử dụng để truyền qua khoảng
cách lớn.

Hình 1.5 : Cấu trúc mạng Ethernet

Page
14

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM THIẾT KẾ WINCC
1,Giới thiệu chung
a. Sơ bộ về Scada
-Hệ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): là hệ thống điều khiển
giám sát vvà thu thập dữ liệu, ra đời vào những năm 80 trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật
tin học, mạng máy tính và truyền thông công nghiệp. Hệ SCADA cho phép liên kết
mạng ở nhiều mức độ khác nhau: từ các bộ cảm biến, cơ cấu chấp hành, các bộ điều
khiển, các trạm máy tính điều khiển và giám sát, cho đến các trạm máy tính điều hành
và quản lý công ty.
Các chức năng cơ bản của hệ SCADA:
-Giám sát (Supervisory): Chức năng này cho phép giám sát liên tục các hoạt
động trong hệ thống điều khiển quá trình. Hiển thị các báo cáo tổng kết về quá trình
sản xuất, chỉ thị giá trị đo lường,... dưới dạng trang màn hình, trang đồ hoạ, trang sự
kiện, trang báo cáo sản xuất,... Qua đó nhân viên vận hành có thể thực hiện các thao
tác vận hành và can thiệp từ xa đến các hệ thống phía dưới.
-Điều khiển (Control): Chức năng này cho phép người điều hành điều khiển các thiết
bị và giám sát mệnh lệnh điều khiển.
-Thu thập dữ liệu (Data Acquisition): Thu thập dữ liệu qua đường truyền số liệu
về quá trình sản xuất, sau đó tổ chức lưu trữ các số liệu như: số liệu sản xuất, chất
lượng sản phẩm, sự kiện thao tác, sự cố,... dưới dạng trang ghi chép hệ thống theo
một cơ sở dữ liệu nhất định.

Page
15

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Cấp quảnlí kinh doanh

Mạnh xí nghiệp

trạm vận hành

Trạm vận hành

mạng điều khiển

Cấp quản lí quá trình

cấp trường

cảm biến

PLC
Van động cơ bơm

Cơ cấu chấp hành

Hình III. Cấu hình của một SCADA điển hình
b. Giới thiệu về wincc
Page
16