Tải bản đầy đủ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

Tải bản đầy đủ

 Dân số: trên 318 triệu (2014)
 Hệ thống GD: 8-4-4; 6-6-4; 6-3-3-4; 4-4-4-4
 GDĐH: 4,182 (80% E-learning), SV: 16 triệu SV
ĐH
CĐ cộng đồng
Các trường nghề
Học viện công nghệ
Trường nhà thờ
 1/3 TS về khoa học và kỷ thuật
 47% người có bằng TS về toán và khoa học máy tính là
người nước ngoài (1/5 là Ấn va TQ)
198

08/16/17

Tỷ lệ
dân
số từ
25-64
tuổi

trình
độ
đại
học
199

08/16/17

Các mô hình phân cấp trong QL GDĐH
 Mô hình: phi tập trung và định hướng thị trường
 Quan hệ giữa các cấp: Ủy quyền - Đào tạo – Hỗ trợ

200

08/16/17

Sinh viên quốc tế tại Mỹ

201

08/16/17

202

08/16/17

203

08/16/17

204

08/16/17

205

08/16/17

US students studying abroad

206

08/16/17

207

08/16/17

208

08/16/17