Tải bản đầy đủ
Kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra

Tải bản đầy đủ

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục là yêu cầu cấp thiết của giáo dục nước ta.
Nó được Đảng và Nhà nước ta quan tâm trú trọng. Đó cũng là cơ sở, là tiền đề, yêu
cầu, động lực tạo nên một sự đổi thay toàn diện, cả về chiều sâu và chiều rộng; đổi
mới từ nội dung đến phương pháp giảng dạy… Vấn đề nghiên cứu của đề tài này
này chính là hệ quả tất yếu của quá trình ấy.
Sau khi thực hiện đề tài: “Hướng đổi mới giờ học ngữ văn cho học sinh lớp 11
bậc THPT ”, tuy gặp nhiều khó khăn về thời gian, kinh nghiệm tổ chức thực hiện
nghiên cứu… nhưng so với mục đích và nhiệm vụ của đề tài đặt ra, về cơ bản đề tài
cũng đã giải quyết được một số nhiệm vụ sau:
- Bước đầu xác định được các hướng tiếp cận bài học : Nội dung – kết quả.
- Góp phần xây dựng hệ thống lí luận về hứng thú học tập.
- Xây dựng tìm hiểu và vận dụng được một số biện pháp gây hứng thú học tập môn
Ngữ văn cho người học.
Đó là những kinh nghiệm của cá nhân, những vấn đề của đề tài đặt ra cũng mới chỉ
là bước khởi đầu có tính định hướng, gợi ý; việc thực hiện nó như thế nào, hiệu quả
ra sao còn tùy thuộc rất nhiều vào nghệ thuật vận dụng của thầy cô giáo và môi
trường, cũng như hoàn cảnh, đối tượng học sinh….
Tôi mong rằng, những kinh nghiệm này góp phần giúp người học có được sự hứng
thú trong việc học tập môn Ngữ văn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập
bộ môn và hơn nữa là góp phần “đánh thức” tình yêu của người học đối với môn
Ngữ văn.

2. Kiến nghị
* Đối với nhà trường: - Cần có sự công bằng các môn học. Không nên coi trọng các
môn khoa học tự nhiên, coi nhẹ môn khoa học xã hội nhân văn dẫn đén tình trạng
học lệch của học sinh.
- Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nhau, nhất là
phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa.
- Cần đầu tư thêm tài liệu tham khảo đổi mới ( tài liệu định hướng, gợi ý), về môn
Ngữ văn để giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp cận với tri thức mới.
* Đối với tổ chuyên môn:
- Thay đổi hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn sao cho đa dạng hơn không đơn thuần
chỉ là dự giờ, góp ý, mà tổ chức hội thảo bằng những chuyên đề cụ thể.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa sinh động, hấp dẫn, đa dạng nhằm gây hứng
thú cho học sinh đối với bộ môn Ngữ văn. ( mời nhà văn, nhà thơ về nói chuyện).
* Đối với giáo viên Ngữ văn
- Ngoài việc nắm vững chuyên môn còn phải rèn luyện, nghiên cứu thêm về nghệ
thuật sư phạm, tìm tòi các biện pháp gây hứng thú học tập, tạo một không khí học
tập vui vẻ, thoải mái giúp học sinh ngày càng yêu thích bộ môn Ngữ văn.
20

- Bên cạnh đó, phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, phát huy
thế mạnh của công nghệ thông tin vào dạy học bằng cách tìm các thông tin mới, hấp
dẫn trên mạng internet, đưa vào giáo án điện tử làm cho các tiết học sinh động,
lượng thông tin học sinh thu được nhiều và chính xác hơn so với phương pháp dạy
học truyền thống.
Trong quá trình xây dựng, thực hiện đề tài, do sự hạn chế về năng lực, tư liệu và
kinh nghiệm, Dù tác giả đã đầu tư, tìm tòi song không tránh khỏi những thiếu sót,
hạn chế ; tác giả hi vọng đề tài này sẽ góp phần làm thay đổi không khí lớp học, làm
cho học sinh của mình ngày càng yêu mến và hứng thú học tập môn Ngữ văn hơn.
Đồng thời, người viết rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, bạn bè
đồng nghiệp để đề tài có tính thực tiễn, có thể áp dụng có hiệu quả trong quá trình
dạy và học môn Ngữ văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN CỦA THỦ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ.

Thanh Hóa, ngày 20/5/2017.
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viêt, không sao
chép nội dung của người khác.
Họ và tên.

Lê Xuân Toàn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
21

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án đào tạo giáo viên trung học phổ thông. Đổi mới
phương pháp dạy học trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên trung học
phổ thông. Hà Nội tháng 9/2003.
2. Các phương pháp dạy học hiệu quả - NXB trẻ 2001.
3. M IACopLep: " Phương pháp và kĩ thuật lên lớp ở trường phổ thông.
NXB GD 1975 - 1978.
4. Jac Que S DeLoRS: " Giáo dục học phổ thông" - NXB trẻ - 2000.
5. Văn kiện Đại hội Đảng XII.
6. Luật giáo dục. NXB QG, Hà Nội , 1998.
7. Wi LLi Am A. Ward nói về giáo dục.
8. GaLiLeo.GaLiLei nói về giáo dục.
9. Viện khoa học giáo dục Việt Nam - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.
10. Sách giáo khoa Ngữ văn 11 – NXB Giáo dục.
11. Vận dụng các trò chơi - Đài truyền hình Việt Nam.
12. Tạp chí Văn học & Tuổi trẻ 2017.

22