Tải bản đầy đủ
III. Kết luận, kiến nghị

III. Kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ

hành theo nguyên tắc “học đi đôi với hành”; khi thực hành nhiều sẽ chuyển
thành kĩ năng; khi có kĩ năng việc viết bài sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng.
Từ yêu cầu mới đối với phần NLXH trong cấu trúc đề thi năm 2017, cả
người dạy và người học đều phải thích nghi với sự thay đổi. Đây không chỉ là
thử thách mà còn là cơ hội để đôi bên tự đánh giá năng lực thích ứng với hoàn
cảnh; người dạy cũng phải cầm bút để viết một đoạn văn NLXH, phải đọc tham
khảo một đoạn văn mẫu và người học phải tự viết ra đoạn văn độc lập của mình
hoặc nghe đọc bài làm tốt của bạn cùng học bởi nếu “chúng ta đổ mồ hôi nơi
thao trường thì sẽ không đổ máu nơi chiến trường”.
Chúng ta không có tham vọng mọi học sinh đều sẽ đạt điểm cao ở tất cả
các phần trong bài và các môn thi. Đó là điều phi lí, phi khoa học. Nhưng qua
việc học, ôn thi, luyện đề, giáo viên sẽ giúp học sinh nhận ra những bài học bổ
ích trong học tập và cuộc sống như: chúng ta luôn phải đấu tranh nỗ lực để vượt
qua chính mình, chiến thắng và khẳng định bản thân; cần có kĩ năng để thích
nghi với sự thay đổi, khác biệt; biết cách chấp nhận.
Dạy và học luôn là quá trình chia sẻ với rất nhiều mối quan hệ: giáo viên
với giáo viên, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh. Khi có sự chia sẻ,
chúng ta sẽ có sức mạnh chung, niềm vui chung; biến quá trình giáo dục thành
tự giáo dục.
Đoạn văn NLXH và cách làm để có “tác phẩm” của riêng mỗi học sinh
tuy không phải là vấn đề to lớn nhưng lại vô cùng ý nghĩa.
3.2. Kiến nghị
Mỗi SKKN luôn là kinh nghiệm, là tư duy, là thực tiễn sống động, là bài
học quý mà mỗi người dạy học đã tìm ra, rút ra, “trải nghiệm” sâu sắc với mục
đích góp phần làm cho quá trình dạy và học trở nên thú vị, nhẹ nhàng, khoa học
hơn. Do vậy cần phổ biến rộng rãi hơn những sáng kiến, những sản phẩm trí tuệ
và tâm huyết này trong các đợt tập huấn bởi giáo dục chính là sự chia sẻ để biến
quá trình giáo dục thành tự giáo dục với ý thức tiếp thu, học hỏi một cách tự
giác, tự nguyện.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Thị Tâm

11

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ GD và ĐT, SGK Ngữ văn 6 tập 1- 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015.
2. Bộ GD và ĐT, SGK Ngữ văn 10 tập 1- 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015.
3. Đỗ Ngọc Thống, Bộ đề luyện thi THPT quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn,
Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016.
4. Nguyễn Tấn Huy, Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Văn nghị luận xã hội,
Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2014.
5. Viện ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2001.

12

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
NGÀNH GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ ĐẠT TỪ LOẠI C
TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Mai Thị Tâm
Chức vụ và đơn vị công tác: Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn- Trường THPT
Nga Sơn

TT

Tên đề tài SKKN

Cấp
đánh
giá xếp
loại

1.

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy
học một số bài Ngữ văn 10

Sở GD
và ĐT

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá xếp
loại

C

2012

PHỤ LỤC
Một số cụm từ viết tắt
* Sáng kiến kinh nghiệm: SKKN
* Sơ đồ tư duy: SĐTD
* Nghị luận xã hội: NLXH
* Nghị luận văn học: NLVH
* Trung học phổ thông quốc gia: THPTQG
* Trung học phổ thông: THPT