Tải bản đầy đủ
1 Lý do chọn đề tài

1 Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ

1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Coi trọng tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học.
- Lấy học sinh làm trung tâm, thay đổi hoạt động chủ yếu là thuyết trình
sang hoạt động đối thoại, giao tiếp với học sinh.
Để có được một hoạt động ngoại khóa như mục đích mong muốn đặt ra cần
có sự chuẩn bị kĩ về dự kiến, cách thức tổ chức, giao nhiệm vụ cho học sinh, tiến
trình tổ chức hoạt động
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm
Phương pháp dạy học truyền thống lấy giáo viên làm trung tâm, giáo viên nói
những điều mình hiểu, mình biết cho học sinh phải nghe, phải ghi như cái máy.
Phương pháp dạy học hiện đại lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên có vai trò
hướng dẫn chỉ đạo học sinh tiếp thu lĩnh hội kiến thức. Ưu điểm lớn nhất của
phương pháp này là học sinh phát triển tư duy ngôn ngữ, tư duy hình tượng, tư duy
logic và kĩ năng lập luận bảo vệ ý kiến quan điểm của mình. Học sinh vừa là đối
tượng vừa là chủ thể của hoạt động học. Giáo viên không chỉ có kiến thức chuyên
môn vững mà còn cần có năng lực sư phạm tốt, khéo léo trong việc xử lí tình
huống phát sinh trong giờ học.
Với hình thức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề chủ điểm, GV không chỉ
kiểm tra kiến thức của một bài cụ thể như với hình thức kiểm tra bài cũ trong các
giờ học chính khóa mà có khả năng kiểm tra kiến thức tổng quát của HS về môn
học . Mặt khác, với hình thức các trò chơi dưới dạng câu hỏi, đố vui kích thích
được hứng thú của HS, kích thích được tư duy để tái hiện kiến thức đã học.
II. NỘI DUNG
2.1.Cơ sở lí luận
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được ứng dụng mạnh mẽ trong
dạy học.”. Vì thế với bộ môn Tin học, việc sử dụng và thiết kế ra các tiết học có
các hiệu ứng của nhiều phần mềm là điều tất yếu và khá dễ dàng. Nhằm mang lại
các tiết bài tập và bài giảng được phong phú và sinh động hơn. Không nhưng thế
mà lợi ích mang lại cho các em còn to lơn hơn nữa là các em được tiếp thu cái mới,
học theo kiểu mới, hiện đại với lượng kiến thức vẫn đầy đủ như ở các tiết học bài
tập truyền thống. Do đó các tiết bài tập này các em sẽ không cầm sách giáo khoa
lên bảng làm như trước đây mà các em sẽ có những giao diện là các trò chơi vô
cùng sinh động để giúp các em học dễ dàng, nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn.
Đưa chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp vào kế hoạch giáo dục của
trường phổ thông là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của sự nghiệp đổi mới
giáo dục trong nghị quyết 40 của Quốc hội. Đây là một khâu rất quan trọng trong
định hướng giáo dục mới, là lợi thế để trường học thực hiện yêu cầu giáo dục toàn
diện: Đức - Trí - Thể - Mĩ theo chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông của nhà
2

nước. Thông qua các hoạt động đa dạng, bổ ích của hoạt động ngoại khóa làm
phong phú thêm đời sống tinh thần cho HS và giúp HS hoàn thiện dần nhân cách
của mình.
Hoạt động ngoại khoá là một thuật ngữ dùng để chỉ các hình thức hoạt động
kết hợp dạy học với vui chơi ngoài lớp, nhằm mục đích gắn việc giảng dạy, học tập
trong nhà trường với thực tế xã hội. Trong chương trình sách giáo khoa mới, hoạt
động ngoại khoá có thể xem như tương đương với hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp. Mục tiêu của hình thức này nhằm củng cố, khắc sâu những tri thức đã học
qua các môn học trên lớp, mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh
vực đời sống xã hội, tăng vốn hoạt động thực tiễn… Hoạt động ngoại khóa cũng sẽ
hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi
dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh. Nội dung của giáo dục ngoại
khóa rất phong phú và đa dạng thể hiện qua các hình thức sáng tạo, thường xuyên
đổi mới đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận của học sinh. Nhờ đó các kiến thức tiếp
thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời
có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa.
Lâu nay trong trường phổ thông vẫn coi ngoại khóa là một hoạt động ngoài
giờ học, một hoạt động phụ, nằm ngoài quản lí chuyên môn. Cũng có quan niệm
cho rằng hoạt động ngoại khóa như một hình thức giải trí, được tổ chức theo một
hình thức chương trình trình diễn văn nghệ múa hát, chủ đề đơn giản, sơ sài về nội
dung, không chủ điểm, không mang tính giáo dục cao và càng không có khả năng
phát huy khả năng của HS (vì chỉ HS nào có năng khiếu mới được lựa chọn tham
gia và trình diễn năng khiếu của mình) nên thường gây tâm lí nhàm chán. Quan
điểm về hoạt động ngoại khóa như trên là không thỏa đáng, chưa thể hiện sự quan
tâm đúng mức cũng như lợi ích thiết thực của hoạt động này đối với việc ghi nhớ
kiến thức, nhạy bén trong nhận diện vấn đề và cả khả năng sáng tạo của HS trong
quá trình học tập.
Tháng 12/2015, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ giáo
dục trung học Bộ giáo dục trong chuyên đề bàn về đổi mới Giáo dục, trong quá
trình nói chuyện cùng cán bộ giáoviên các trường THPT trong huyện Yên Khánh
có nói về một hạn chế của phương pháp dạy hiện nay: đúng là có đổi mới, nhưng
mới chỉ là đổi mới về cách sử dụng phương tiện dạy học - từ bảng sang máy chiếu,
từ hình dung tưởng tượng đến quan sát trực quan bằng hình ảnh minh họa sinh
động; còn cơ bản vẫn là dạy theo cách cũ. Vẫn cứ bám sát vào SGK, nói những cái
trong SGK đã có, phần quan trọng nhất, đó là thực hành thì lại là về nhà tự làm nói vội vào lúc cuối giờ coi như dặn dò - thế là xong một tiến trình lên lớp. Đó là
một bất cập mà chúng ta đều trải qua trong quá trình giảng dạy. Vẫn tâm lí áp lực
cháy giáo án, đi thi phải tái hiện kiến thức nên chỉ chú trọng giảng tất cả kiến thức
lí thuyết mà quên mất học sinh cần được thực hành cụ thể. Học đi đôi với hành mới
mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, hoạt động ngoại khóa chính là hình
thức tối ưu nhất có thể đem đến một sự thực hành thú vị cho HS sau những giờ học
căng thẳng, mệt mỏi.
3

Tác dụng của hoạt động ngoại khóa được khẳng định ở chỗ nó gắn kết được
giữa lí thuyết với thực hành, làm cho vốn kiến thức của HS được liên kết, được mở
rộng và củng cố sâu hơn (vì nguồn tư liệu sưu tầm được rất phong phú và đa dạng,
biết cách xử lí tư liệu, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề). Điều này theo
phương pháp dạy học mới rất có ý nghĩa và quan trọng trong việc thực hiện những
nhiệm vụ và mục đích dạy học hiện nay
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Giảng dạy tin học trước đây đa số là thuyết trình. Một tiết bài tập thông
thường: Giáo viên soạn giáo án, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài theo câu hỏi
trong sách giáo khoa, lên bảng chữa bài tập. Trên lớp, giáo viên đóng vai trò chủ
đạo trong giờ dạy, học sinh tiếp thu kiến thức qua lời thuyết trình, giảng giải của
giáo viên. Trong quá trình giảng, GV chủ yếu tập trung vào một vài phương diện
như khái niệm, thành phần, quá trình thực hiện của các câu lệnh, hay của phần
mềm .Giáo viên thường đặt nặng mục tiêu dạy hết bài, đúng giờ, đúng chương
trình hơn mục tiêu hình thành năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho học
sinh.Các đề thi, kiểm tra được ra theo hướng nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành.
Không thể phủ nhận ưu điểm của phương pháp đó, như: Giáo viên có thể đi
sâu khai thác những vấn đề đặt ra trong bài học, học sinh tập trung theo dõi nội
dung bài học, chú ý đến những vấn đề trọng tâm được nhấn mạnh trong giờ học.
Tuy nhiên nó cũng tồn tại nhiều vấn đề:
Đối với học sinh:
- Chỉ biết phần kiến thức giới hạn bó hẹp trong một vấn đề, một bài học, một
môn học.Vì vậy, tâm lí chung của học sinh khi học Tin học là nhàm chán, ít hứng
thú tìm hiểu khám phá giá trị của môn Tin học.
- Chưa phát huy được khả năng sáng tạo, chủ động trong học tập do sự áp đặt
trong cách truyền thụ cũng như trong quá trình kiểm tra với phần phải tái hiện kiến
thức (thường học vẹt, học tủ).
- Việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong học tập
còn lúng túng, khó khăn.
Đối với giáo viên:
- Tương tác với học sinh ít nên không có cái nhìn đa chiều, đôi khi tự bằng
lòng với chính mình nên nhiều khi không có cơ hội nhìn lại mình để tự nâng cao
năng lực truyền đạt (phương pháp) cũng như năng lực về chuyên môn.
- Bài giảng trở thành giáo điều, khô khan, khó tiếp nhận.

4

- Giáo viên chưa có điều kiện bộc lộ hết nghiệp vụ sư phạm của mình, không
có điều kiện làm việc chung với cả tổ nhóm để nâng cao hiệu quả chuyên môn
cũng như trao đổi rút kinh nghiệm.
Hiện tượng đó phản ánh rõ một điều là dạy học và đánh giá học phần này hiện
nay còn khá nặng về lý luận, thiếu tính thiết thực. Vì vậy cần phải thay đổi nhận
thức về tính thiết thực của môn học đối với việc hình thành năng lực tổ chức hoạt
động giáo dục ở trường phổ thông cho học sinh
2.3.Các giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề


Coi trọng tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học.

Lấy học sinh làm trung tâm, thay đổi hoạt động chủ yếu là thuyết trình
sang hoạt động đối thoại, giao tiếp với học sinh.


Để có được một hoạt động ngoại khóa như mục đích mong muốn đặt ra cần
có sự chuẩn bị kĩ về dự kiến, cách thức tổ chức, giao nhiệm vụ cho học sinh, tiến
trình tổ chức hoạt động. Căn cứ vào tình hình thực tế của bộ môn tại trường giảng
dạy, căn cứ và mức độ nhận thức của học sinh của khối lớp đảm nhiệm giảng dạy
tôi đề xuất hình thức tổ chức “Nâng cao hứng thú học tin học qua hoạt động
ngoại khóa cho học sinh THPT”
*Khâu chuẩn bị
Như chúng ta đã biết, trước đây việc học 1 tiết bài tập thì đa số các giáo viên
đều cho các em cầm sách giáo khoa lên bảng làm bài như trong sách, sau đó cả lớp
sửa bài và chấm điểm. Trong phân phối chương trình của năm nay, tiết bài tập và
thực hành số 1 được học trong 3 tiết, nên nếu chỉ làm bài tập trong sách giáo khoa
thì sẽ dư thời gian rất nhiều.
Do đó, nhân dịp này, tôi cho các em làm 1 bài tập theo 1 hình thức ngoại
khóa với đề bài : như 1 trò chơi giải ô chữ.
Ở các tiết bài tập các em sẽ chơi ô chữ, sẽ có 1 giao diện được thiết kế trên
nền Power point có các câu hỏi tương ứng với nội dung của từng khối lớp học ở
các hàng ngang với mỗi hàng ngang là các ô chữ mà mỗi em sẽ được lựa chọn
câu hỏi để trả lời, với nội dung và hoạt động của trò và thầy như sau:

5

Nội dung

Hoạt động của GV và HS

- GV Giới thiệu trò chơi .
- Ở trò chơi này : Khi HS lựa chọn
hàng ngang thứ mấy thì nhấp
chuột vào số tương ứng, lập tức
câu hỏi sẽ hiện ra, và GV bấm
tính giờ với TG là 20s. Nếu HS trả
lời đúng, GV nhấp chuột vào
khung câu hỏi để xuất hiện câu trả
lời. Khi đó câu trả lời sẽ hiện ra
các chữ cái nằm trong các ô chữ
tương ứng. Sau đó GV nhấp lại
vào số hàng ngang tương ứng để
câu hỏi đó biến mất, để tiếp tục
cho câu hỏi ở hàng ngang tiếp
theo. Cứ như vậy cho đến khi hết
câu hỏi ở các hàng ngang thì
dừng.

-GV nêu thể lệ của trò chơi ở vòng
từng khối lớp khi nhấp chuột vào
slide
- GV chiếu màn hình của trò chơi
trên
- HS: Các tổ cử đại diện lên ngồi vào
đúng vị trí đã được quy định và
bước vào vòng thi thứ 1.
- HS: 4 em của 4 tổ sẽ lần lượt lựa
chọn câu hỏi và trả lời bằng cách
giơ tay trả lời câu hỏi. Nếu HS chọn
câu hỏi mà không có câu trả lời khi
đã hết thời gian thì nhường quyền
trả lời cho các em còn lại. Nếu các
em còn lại cũng không có câu trả lời
thì quyền trả lời sẽ thuộc về khán
giả.

*Một số hình ảnh minh họa “ nâng cao hứng thú học Tin học
cho học sinh THPT ở từng khối lớp học .
*Khối lớp 10
(Có hình ảnh minh họa trong bản in SKKN)

Khối lớp 11:
(Có hình ảnh minh họa trong bản in SKKN)

Khối lớp 12
(Có hình ảnh minh họa trong bản in SKKN)

*Ý nghĩa : là giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương trình
môn học.
Dựa vào kết quả của trò chơi để tổng điểm số cho cả tổ và xếp hạng nhất,
nhì, ba và khuyến khích cho các tổ để trao giải thưởng.
2.4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm với hoạt động giáo dục
6

Hoạt động ngoại khóa có ưu thế khá lớn với các môn khoa học tự nhiên , đặc
biệt là Tin học. Từ hoạt động này, việc dạy và học sẽ có cơ sở thực tế, tạo hưng
phấn hứng thú cho học sinh trong giờ học chính khóa. Vốn sống, vốn hiểu biết của
thầy và trò được mở rộng. Với môn Tin học, hoạt động ngoại khóa có hiệu quả cao
với việc nâng cao chất lượng dạy và học. Học sinh không chỉ học chay, học thụ
động mà sẽ được gắn với thực tế sinh động, phong phú, hình thành xúc cảm thẩm
mĩ cho các em - những điều mà thầy cô không có điều kiện trình bày trong giờ
chính khóa. Nó đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa hình thức học tập, khắc phục lối
truyền thụ một chiều, rèn luyện tư duy sáng tạo, phát triển mở rộng kiến thức và
giáo dục học sinh một cách toàn diện. Có thể coi hoạt động ngoại khóa là hoạt
động có tính chất tích hợp - đúng với chủ trương hiện nay của Bộ giáo dục -đào
tạo, thậm chí là tích hợp cao hơn các dạng tích hợp khác vì nó tổng hợp được kiến
thức theo cả chiều rộng và bề sâu, tích hợp được nhiều kĩ năng trong một buổi
ngoại khóa: kết hợp giữa kiến thức lí thuyết với kinh nghiệm thực hành, trải
nghiệm trong thực tế; hình thức tổ chức đa đạng phát huy được nhiều năng lực của
HS với bộ môn và trong cả thực tiễn, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, hoạt
động tập thể, kĩ năng giải quyết tình huống… Mặt khác, hoạt động ngoại khóa môn
Tin học cũng giảm bớt lối thuyết trình dài dòng vốn vẫn sử dụng trong giờ học
chính khóa, tạo điều kiện cho GV chủ động về cách dạy, tạo nên những bài giảng
mang phong cách, dấu ấn riêng.
2.4.1.Với việc hình thành các năng lực cho HS
Năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết tình huống thực tiễn: Môn Tin là một
môn học đặc thù, luôn gắn với thực tiễn và được ứng dụng trong thực tiễn nhiều
nhất, hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh cho học sinh , giúp các em biết
cách giao tiếp trong các lĩnh vực của đời sống. Đó cũng là cơ sở để học tốt các
môn học khác: biết phân tích, phán đoán (các hình ảnh, các tín hiệu qua hình thức
của hoạt động ngoại khóa), có khả năng rút ra kết luận và suy luận một cách khoa
học, biết cách giải quyết có hiệu quả các tình huống trong học tập và cuộc sống.
Cũng trên nền tảng đó, HS có năng lực hành động, năng lực thích ứng, năng lực
giao tiếp và năng lực tự khẳng định. Nếu chỉ giảng dạy đơn điệu trên bục giảng
chính khóa thì học sinh chỉ được tiếp thu một chiều kiến thức mà không có cơ hội
trở thành chủ thể tiếp nhận với cảm quan cá nhân. Cần phải có hoạt động ngoại
khóa để tạo nên một hình thức dạy học trải nghiệm với những yếu tố vui mà có ích,
củng cố được kiến thức. Trên cơ sở đã trang bị những kiến thức lí thuyết cơ bản
trên lớp thì hoạt động ngoại khóa sẽ là cơ hội hiện thực hóa lí thuyết, là cơ hội
được tiếp xúc những thẩm mĩ có thật của môn văn với đúng đặc thù của nó.
Năng lực phát hiện vấn đề (nhận biết nhạy bén): Những câu hỏi khó, hóc búa
lôgic buộc HS phải tìm được không phải một mà nhiều cách tiếp cận, nhiều cách lí
giải. Việc phát hiện vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau sẽ là cơ sở của nhiều con
đường tìm kiếm khác nhau giúp các em phát hiện vấn đề, tìm ra con đường tiếp cận
cho riêng mình. Năng lực này một khi được hình thành và bồi dưỡng đầy đủ nõ sẽ
phát triển và trở thành bản lĩnh, cốt cách của học sinh không phải chỉ ở phạm vi
Tin học mà còn ở phạm vi con người toàn diện. Và rất biện chứng, nó lại góp phần
7

làm cho năng lực cảm thụ thẩm mĩ của học sinh được nâng lên một trình độ cao
hơn.
2.4.3.Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa
Đối với GV: Gắn lí thuyết với thực tiễn, củng cố thêm kiến thức trên lớp,
gắn liền giữa nhà trường và cuộc sống.
Hiểu rõ hơn học sinh của mình, phát hiện được khả năng của các em, từ đó
điều chỉnh phương pháp dạy trên lớp cho phù hợp, khơi dậy, bồi dưỡng những tiềm
năng . Mặt khác, giáo viên cũng có cơ hội bồi dưỡng thêm vốn sống, vốn hiểu biết
từ thực tế để giờ dạy chính khóa không còn nghèo nàn, thiếu cơ sở thực tiễn.
Từ đó GV cũng có thêm kinh nghiệm đánh giá xếp loại cũng như biết cách ra
đề kiểm tra trên lớp sao cho phù hợp hơn với từng đối tượng học sinh cụ thể . Phát
hiện và bồi dưỡng năng khiếu. Phát huy tính tự chủ độc lập và làm việc tập thể của
HS.
Đối với HS: thông qua hình thức trò chơi, học sinh nhớ kiến thức dễ dàng
hơn, có hứng thú nhiều hơn với môn Tin học; các em tự khám phá và thể hiện được
tài năng của mình qua các trò chơi như sử dụng thuật ngữ và sử dụng bàn phím
các. Ngoài ra, hình thức học này cũng rèn luyện cho các em kĩ năng nói, kĩ năng
giao tiếp trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm để có hiệu quả cao nhất.
Rèn luyện khả năng quan sát cuộc sống , mọi việc xung quanh, có tư
duy, năng lực khái quát tổng hợp và giải quyết vấn đề.


Tóm lại: Hoạt động ngoại khoá có thể được coi như một trong các hình thức
để đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển toàn diện và càng có ý nghĩa hơn
nếu các hoạt động ngoại khoá có tác động trở lại, giúp học sinh có thêm hứng thú,
niềm vui trong học tập môn tin học .Với những lý do trên, hoạt động ngoại khoá
nên được tổ chức gắn liền với quá trình học tập chính khóa để HS tham gia với
niềm say mê, tự nguyện, quan trọng nhất là thay đổi được cách tiếp nhận và thái độ
học đối với bộ môn.
Ngoài ra trong phạm vi là 1 lớp học thì sẽ không làm ảnh hưởng đến các lớp
khác với hình thức học nhóm như thế. Còn với nội dung của các tiết bài tập thì
giúp các em có lượng kiến thức gói gọn lại mà vẫn nhớ được bài tốt.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1.Kết luận
Hiệu quả xã hội của sáng kiến kinh nghiệm:
Khi hoạt động ngoại khóa được áp dụng vào thực tế giảng dạy môn Tin học
đem lại hiệu quả giáo dục rất lớn. Cụ thể là:
8

* Đối với học sinh:
- Được bồi dưỡng kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực nhất là kiến thức về
khoa học Tự nhiên. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để phát triển tâm hồn,
nhân cách, trí tuệ.
- Được rèn luyện kĩ năng sống từ những bài học thiết thực trong cuộc sống
- Có khả năng thích nghi với những môi trường mời cũng như bước ra khỏi
thế giới nhỏ của bản thân, tự tin khám phá nhiều hơn về bản thân và cuộc sống.
điều quan trọng nhất mà mỗi học sinh học được là kiến thức về xã hội và sự nhạy
bén ở những hoàn cảnh khác nhau. Cũng chính từ hoạt động ngoại khóa phong phú
này, học sinh có cơ hội hoàn thiện nền tảng kiến thức vững chắc, nâng cao tính
sáng tạo, sự tự tin cũng như kĩ năng giải quyết vấn đề và nuôi dưỡng tâm hồn lành
mạnh, khỏe khoắn.
* Đối với giáo viên: Tích cực, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngày càng có thêm nhiều giáo viên giỏi, nhiệt
tình, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục hiện đại, tiên tiến.
Hoạt động ngoại khóa đem lại những ảnh hưởng tích cực trong nhà trường.
Đa số các em đều thích thú, hào hứng với hoạt động ngoại khóa. Sau đây là kết quả
khảo sát phản ứng của học sinh sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa môn Tin
học theo thống kê phiếu thăm dò:
GV cũng có thể phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy và đích cuối cùng
không chỉ là kết quả kiến thức lí thuyết tiếp thu được mà còn góp phần hình thành
nhân cách, năng lực của các em sau này.
Điều kiện và khả năng áp dụng
1. Điều kiện:
* Với GV:
Để nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng các kỹ năng hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, cần dựa trên kế hoạch hoạt động chung của nhà
trường, tổ chức các buổi tập huấn phù hợp với khả năng hiện có để có điều kiện
giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp
vụ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ.
Vận dụng phương pháp mới này vào thực tế giảng dạy, ngoài những phương
tiện truyền thống: bảng, phấn, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, giáo viên
còn phải chuẩn bị tài liệu có liên quan đến bài học từ các môn học khác.
Kết hợp viết bảng, ngôn ngữ nói (giáo viên dẫn chương trình ngoại
khóa) với sử dụng máy chiếu, tranh ảnh minh họa, máy ghi âm, băng đĩa,


9

video. Đó là những phương tiện hỗ trợ cho buổi ngoại khóa sinh động hấp dẫn
cuốn hút học sinh, tác động đến nhận thức, tình cảm, thái độ của học sinh.


Được BGH nhất trí, ủng hộ từ khi mới bắt đầu hình thành ý tưởng

Chất lượng học sinh cả 3 khối đạt mức trung bình, ham học hỏi, tìm tòi,
thích sáng tạo và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Cung cấp, giới thiệu những tư liệu cần thiết, liên quan đến hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh, tổ chức các buổi tuyên truyền giáo
dục ý thức chấp hành, tinh thần, thái độ và đề cao trách nhiệm và quyền lợi của
học sinh khi tham gia các hoạt động.


Cần có biện pháp kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả, khen thưởng,
động viên kịp thời đối với những học sinh năng nổ, có trách nhiệm trong các
công việc được giao.


Vận động, thuyết phục, kích thích lòng nhiệt tình và sự say mê hoạt
động trong học sinh, đồng thời nghiêm khắc xử lý những đối tượng có hành vi
chây lười, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung.


Làm cho các chương trình, nội dung ngoại khoá mang tính thiết thực, có
ích và có ý nghĩa thực tiễn đối với giáo viên và học sinh


Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng nội dung chương trình, ban chỉ đạo hoạt
động ngoại khóa (thầy cô giáo trong tổ bộ môn) kiến nghị cùng Ban lãnh đạo nhà
trường dự kiến thực hiện chương trình theo học kì, cả năm. Cần dự phòng những
vấn đề nảy sinh và biện pháp khả thi của hoạt động ngoại khóa.
* Với HS:
Trong bất kì một hoạt động ngoại khóa nào cũng có hai đối tượng: đối tượng
tổ chức hoạt động (Giáo viên) và đối tượng tham gia hoạt động (Học sinh). Cả hai
đều có vai trò quan trọng như nhau. Song nếu đối tượng tham gia nhận thức không
đầy đủ, không hứng thú, thiếu sự tự giác, chủ động, sáng tạo thì các hoạt động giáo
dục khó có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Vì vậy, việc bồi dưỡng năng lực
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Để làm được điều đó, cần:
Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ, hành vi cho
học sinh.


Tạo điều kiện cho học sinh tham gia bàn bạc nội dung, hình thức,
phương pháp tổ chức trước khi tham gia các hoạt động. Điều này sẽ giúp cho
học sinh phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, tự giác và có hứng thú khi
tham gia các hình thức của hoạt động ngoại khóa.


10

Qua việc thực hiện nội dung, chương trình học sinh nắm được hệ thống kiến
thức, kỹ năng, hình thành năng lực, phẩm chất, phát triển trí tuệ, tình cảm, thể lực,
ý chí, lí luận và khả năng hoạt động thực tiễn. Tất cả nội dung này được sắp xếp
khoa học giữa giáo dục và giáo dưỡng. Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội
dung, chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là yếu tố cơ bản để thực
hiện mục tiêu giáo dục.
2. Khả năng áp dụng:
Đối với HS:


Có hứng thú, nhiệt tình và trách nhiệm khi tham gia ngoại khóa.

Có trình độ nhận thức tương đối để có thể trả lời được những câu hỏi
dạng tái hiện, cần có tư duy nhạy bén để giải đáp được chủ đề chính; có năng
lực sáng tạo. Có thái độ chủ động, tích cực trong việc tìm đọc các tác phẩm
của các tác giả GV đã hướng dẫn


Đối với giáo viên:
Cần có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức tổ chức: đa dạng và
phong phú, được diễn ra trong một không gian rộng, thời gian không bị bó hẹp.
Phải có sự nâng cao về nội dung của từng chủ đề qua các năm.

Có kế hoạch chuẩn bị lâu dài, không dồn ép, mức độ vừa phải để không
ảnh hưởng đến các hoạt động chính khóa.


Nội dung, cách thức tổ chức mang tính khoa học, thiết thực, có sức thu
hút, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, khả năng của HS.


Triển khai và thực hiện tổ chức cần có sự hỗ trợ của các bộ phận khác
nhau phụ trách từng mảng để hoạt động ngoại khóa diễn ra đúng kế hoạch và
đạt được hiệu quả như mong muốn.


Giao nhiệm vụ phù hợp cho HS chuẩn bị, yêu cầu các em phải có những
kiến thức kĩ năng chuẩn để thực hiện hoạt động ngoại khóa


3.2.Kiến nghị, đề xuất
- Nhà trường có kế sách bố trí kinh phí hợp lí nhằm góp phần hỗ trợ, cổ vũ,
khuyến khích cho hoạt động ngoại khóa chuyên môn của các tổ chuyên môn. Coi
hoạt động ngoại khóa là mặt không thể thiếu, cùng với các giờ học chính khóa giúp
củng cố và bổ sung kiến thức, giáo dục năng khiếu, thể lực, giáo dục cách sống cho
HS.
- Khi tổ chức cho cả một khối lớp, cần có sự phối hợp giữa tổchuyên môn tổ
chức với các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp trong khối, với bộ máy Đoàn trường. Từ
đó có kế hoạch chương trình, hoạt động cụ thể, giao các khâu phụ trách, đề ra các
11

quy định lề lối làm việc, điều kiện hoạt động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các
tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
Trên đây là một số nét lớn về hình thức tổ chức và hiệu quả hoạt động ngoại
khoá đối với bộ môn Tin học. Có thể còn nhiều hạn chế, chưa thực phong phú đa
dạng về hình thức tổ chức, nhưng đó là sự nỗ lực của cá nhân, của tổ bộ môn và
nhà trường, chúng tôi xin đề xuất trình bày trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm.
Rất mong nhữngý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm để hình thức hoạt động này thực
sư góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tin học nói riêng và
các bộ môn khác nói chung.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ

Nga Sơn ngày 25 tháng 5 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết không sao chép nội dung
của người khác.
Người thực hiện

Mai Phương Diệp

12