Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

Tiếng Anh
10. Kotler, P. (2003), Marketing Insights from A to Z, John Wiley and Sons
Publisher, New Jersey.
11. James F.Engel, Roger D. Blackwell, Paul W.Miniard (2005), Consumer
Behavior, Thomson South-western.
12. Michael R. Solomon (2006), Consumer Behavior, Prentice Hall.
13. Sheth, J.N, Newman, B. And Gross, B.L, (1991). Why We Buy What
We Buy: a Theory of Consumption values. Journal of Business Research,
Vol. 22, pp159-170.
Website
14. Cổng thông tin điện tử thương mại và đầu tư, 2013. Doanh số bán máy tính
bảng tại Việt Nam tăng 233%.
[ Ngày truy cập: 2
tháng 9 năm 2013].
15. Sài gòn tiếp thị, 2013. Máy tính bảng giá thấp chiếm lĩnh thị trường.
[ Ngày truy cập: 2 tháng 9 năm 2013].

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHÁM PHÁ
Kính chào các anh, chị!
Xin chào anh /chị
Chúng tôi là nhóm nghiên cứu ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học
Kinh tế. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
mua máy tính bảng. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các anh/chị về các
tiêu chí/ đặc điểm của máy tính bảng mà anh chị quan tâm khi mua máy tính
bảng. Xin lưu ý rằng không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai, mà tất cả đều sẽ
có giá trị rất hữu ích cho nghiên cứu của chúng tôi.
Xin anh/chị vui lòng cho biết thế nào là một máy tính bảng tốt để anh chị
quyết định mua:
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn anh/chị

PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI PHỎNG VẤN TAY ĐÔI
Xin chào Anh/Chị!
Chúng tôi là nhóm nghiên cứu ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học
Kinh tế. Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết
định mua máy tính bảng của khách hàng Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được
ý kiến của Anh/Chị dành cho câu hỏi sau và xin lưu ý rằng không có câu trả lời nào
là đúng hoặc sai, mà tất cả đều sẽ có giá trị hữu ích cho nghiên cứu của chúng tôi.
1. Theo Anh/Chị, các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng? Vì
sao?
2. Ngoài những yếu tố mà Anh/Chị đã nêu trên, những yếu tố còn lại sau đây có ảnh
hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của Anh/Chị hay không? Vì sao? (Lần
lượt giới thiệu cho người được phỏng vấn các yếu tố mà khách hàng chưa đề cập
đến).

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị!

PHỤ LỤC 3: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM
Xin chào anh/chị!
Xin chào các anh/chị:
Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các anh/chị để chúng ta cùng thảo
luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng. Mục đích của
khảo sát là phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học (không kinh doanh). Anh/chị trả
lời đúng theo suy nghĩ của mình và cũng xin anh/chị lưu ý là không có quan điểm
nào là đúng hay sai, tất cả các quan điểm của anh/chị đều có giá trị cho chương
trình nghiên cứu của chúng tôi. Rất mong sự thảo luận nhiệt tình của các anh/chị.
NỘI DUNG
1-Thành phần yếu tố Giá Trị Hình Ảnh:
Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị hình ảnh của máy tính bảng? Anh/chị mong
muốn như thế nào? Vì sao?
Nói về giá trị hình ảnh, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết,
anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không?
Vì sao?
1. Máy tính bảng anh/chị mua có thương hiệu nổi tiếng.
2. Máy tính bảng anh/chị mua tại nhà phân phối uy tín.
3. Máy tính bảng anh/chị mua được quảng cáo nhiều trên các phương tiện truyền
thông.
4. Máy tính bảng anh/chị mua có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn kèm theo.
5. Máy tính bảng anh/chị mua có chế độ bảo hành tốt.
6. Nhà phân phối máy tính bảng được bố trí tại vị trí thuận tiện, gần nhà để anh/chị
tham quan.
7. Cửa hàng có nhiều sản phẩm dùng thử tại chỗ để anh/chị lựa chọn.

2-Thành phần yếu tố Giá Trị Chất Lượng:
Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị chất lượng của máy tính bảng? Anh/chị mong
muốn như thế nào? Vì sao?
Nói về giá trị chất lượng, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết,
anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không?
Vì sao?
1. Máy tính bảng anh/chị mua có dung lượng pin cao.
2. Máy tính bảng anh/chị mua có trọng lượng nhẹ.
3. Máy tính bảng anh/chị mua có màn hình cảm ứng nhạy.
4. Máy tính bảng anh/chị mua có độ bền cao.
5. Máy tính bảng anh/chị mua có màu sắc đẹp.
6. Máy tính bảng anh/chị mua có hệ điều hành ổn định.
7. Máy tính bảng anh/chị mua có hỗ trợ kết nối tốt.
8. Máy tính bảng anh/chị mua chụp hình đẹp.
9. Máy tính bảng anh/chị mua có chất lượng tốt, đảm bảo sức khỏe người dùng.
10. Tóm lại, máy tính bảng anh/chị mua có chất lượng đảm bảo.
3-Thành phần yếu tố Giá trị tính theo giá cả:
Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị tính theo giá cả của máy tính bảng? Anh/chị
mong muốn như thế nào? Vì sao?
Nói về giá trị tính theo giá cả, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho
biết, anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì
không? Vì sao?
1. Máy tính bảng anh/chị mua có giá phù hợp với thu nhập của anh/chị.
2. Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả dễ chấp nhận hơn nhà phân phối khác.

3. Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả hợp lý so với cấu hình.
4. Tóm lại máy tính bảng anh/chị mua có giá cả hợp lý.
4-Thành phần yếu tố Giá Trị Nhân Sự:
Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị nhân sự của máy tính bảng? Anh/chị mong
muốn như thế nào? Vì sao?
Nói về giá trị nhân sự, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết, anh
chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không? Vì
sao?
1. Nhân viên phục vụ anh/chị kịp thời khi cần thiết lúc anh/chị mua máy tính bảng.
2. Nhân viện lịch sự, thân thiện với anh/chị khi xem máy tính bảng.
3. Nhân viên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị khi được yêu cầu.
4. Nhân viên có đủ kiến thức để tư vấn cách sử dụng cho anh/chị.
5. Nhân viên hiểu được các nhu cầu đặc biệt của anh/chị.
5-Thành phần yếu tố Giá trị Cảm xúc
Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị cảm xúc của máy tính bảng? Anh/chị cảm
nhận như thế nào? Vì sao?
Nói về giá trị cảm xúc, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết,
anh/ chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không?
Vì sao?
1. Anh/chị cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy tính bảng.
2. Anh/chị hài lòng với cung cách phục vụ của nhà phân phối bán máy tính bảng.
3. Anh/chị hài lòng với chế độ hậu mãi của nhà phân phối bán máy tính bảng.
4. Tóm lại, anh/chị hài lòng với quyết định sử dụng máy tính bảng của mình.
6-Thành phần yếu tố Giá trị Xã Hội

Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị xã hội của máy tính bảng? Anh/chị cảm nhận
như thế nào? Vì sao?
Nói về giá trị xã hội, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết, anh
chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không? Vì
sao?
1. Anh/chị cảm thấy sành điệu hơn khi là chủ nhân chiếc máy tính bảng.
2. Anh/chị được cải thiện hình ảnh trước bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng
khi sử dụng máy tính bảng.
3. Anh/chị được đánh giá năng động hơn khi sử dụng máy tính bảng trong cuộc
sống.
4.Tóm lại, anh/chị hãnh diện vì có máy tính bảng .
7-Thành phần yếu tố Quyết Định Mua Máy Tính Bảng Của Khách Hàng
Nói về Quyết Định Mua Máy Tính Bảng, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các
anh/chị cho biết, anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay
thêm bớt gì không? Vì sao?
1. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó đáp ứng nhu cầu của anh/chị.
2. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó phù hợp với khả năng của anh/chị.
3. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó đáng giá đồng tiền của anh/chị bỏ
ra.
4. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó đem lại sự an tâm cho anh/chị.
Trong các yếu tố trên đây, anh chị cho rằng yếu tố nào quan trọng nhất, nhì, ba? Vì
sao?
Chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia và cung cấp cho chúng
tôi những thông tin quý báu này!

PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SƠ BỘ
Chào các bạn! Chúng tôi là nhóm học viên cao học trường Đại học Kinh Tế
TPHCM.
Hiện chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định mua máy tính bảng.
Mục đích của khảo sát này nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không có
mục đích kinh doanh. Mong các bạn dành chút ít thời gian để trả lời một số câu hỏi
sau đây. Cũng xin lưu ý với các bạn là không có trả lời nào là đúng hay sai cả. Tất
cả các quan điểm của các bạn đều có ý nghĩa cho nghiên cứu của tôi. Chúng tôi rất
mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Mở đầu xin Anh/Chị vui lòng cho biết:
- Anh (chị) có là người quyết định chính trong việc mua máy tính bảng cho mình
hoặc gia đình mình?
- Có=> Tiếp tục

Không =>Ngưng

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình trong các phát biểu sau đây về
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của Anh/Chị:
(Đánh dấu X vào câu trả lời phù hợp):
Hoàn toàn phản đối
1
STT


biến

1

HA1

2

HA2

3

HA3

Phản đối
2

Trung dung
3

Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

4

Các phát biểu
Giá Trị Hình Ảnh
Máy tính bảng anh/chị mua có thương hiệu nổi
1
tiếng.
Máy tính bảng anh/chị mua tại nhà phân phối
1
uy tín.
Máy tính bảng anh/chị mua được quảng cáo
1
nhiều trên các phương tiện truyền thông.

5
Mức độ đồng ý

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

4

HA4

5

HA5

6

HA6

7

CL1

8

CL2

9

CL3

10

CL4

11

CL5

12

CL6

13

CL7

14

CL8

15

TG1

16

TG2

17

TG3

18

TG4

19

NS1

20

NS2

21

NS3

22

NS4

Máy tính bảng anh/ chị mua có các chương
trình khuyến mãi hấp dẫn kèm theo.
Máy tính bảng anh/chị mua có chế độ bảo
hành tốt.
Nhà phân phối máy tính bảng có cửa hàng
được bố trí tại vị trí thuận tiện để anh chị tham
quan.
Giá Trị Chất Lượng
Máy tính bảng anh/chị mua có dung lượng pin
cao.
Máy tính bảng anh/chị mua có trọng lượng
nhẹ.
Máy tính bảng anh/chị mua có màn hình cảm
ứng nhạy.
Máy tính bảng anh/chị mua có độ bền cao.
Máy tính bảng anh/chị mua có hệ điều hành
ổn định.
Máy tính bảng anh/chị mua có hỗ trợ kết nối
tốt.
Máy tính bảng anh/chị mua chụp hình đẹp.
Tóm lại, máy tính bảng anh/ chị mua có chất
lượng đảm bảo.
Giá Trị Tính Theo Giá Cả
Máy tính bảng anh/chị mua có giá phù hợp với
thu nhập của anh/chị.
Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả dễ chấp
nhận hơn giá các nhà phân phối khác.
Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả hợp lý so
với cấu hình.
Tóm lại máy tính bảng anh/chị mua có giá cả
hợp lý.
Giá Trị Nhân Sự
Nhân viên phục vụ anh/chị kịp thời khi cần
thiết lúc anh/ chị mua máy tính bảng.
Nhân viên lịch sự, thân thiện với anh/chị khi
xem máy tính bảng.
Nhân viên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị
khi được yêu cầu.
Nhân viên có đủ kiến thức để tư vấn cách sử
dụng cho anh/chị.
Giá Trị Cảm xúc

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23

CX1

24

CX2

25

CX3

26

CX4

27

XH1

28

XH2

29

XH3

30

XH4

31

QĐ1

32

QĐ2

33

QĐ3

34

QĐ4

Anh/chị cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy
tính bảng.
Anh/chị hài lòng với cung cách phục vụ của
nhà phân phối bán máy tính bảng.
Anh/chị hài lòng với chế độ hậu mãi của nhà
phân phối bán máy tính bảng.
Tóm lại, anh/chị hài lòng với quyết định sử
dụng máy tính bảng của mình.
Giá Trị Xã Hội
Anh/chị cảm thấy sành điệu hơn khi là chủ
nhân chiếc máy tính bảng.
Anh/chị được cải thiện hình ảnh trước bạn bè,
đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng khi sử dụng
máy tính bảng.
Anh/chị được đánh giá năng động hơn khi sử
dụng máy tính bảng trong cuộc sống.
Tóm lại, anh/chị hãnh diện vì có máy tính
bảng.
Quyết Định Mua Máy Tính Bảng
Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó
đáp ứng nhu cầu của anh/chị.
Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó
phù hợp với khả năng của anh/chị.
Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó
đáng giá đồng tiền của anh/chị bỏ ra.
Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó
đem lại sự an tâm cho anh/chị.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC
Chào các bạn! Chúng tôi là nhóm học viên cao học trường Đại học Kinh Tế
TPHCM.
Hiện chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định mua máy tính bảng.
Mục đích của khảo sát này nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không có
mục đích kinh doanh. Mong các bạn dành chút ít thời gian để trả lời một số câu hỏi
sau đây. Cũng xin lưu ý với các bạn là không có trả lời nào là đúng hay sai cả. Tất
cả các quan điểm của các bạn đều có ý nghĩa cho nghiên cứu của tôi. Chúng tôi rất
mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Mở đầu xin Anh/Chị vui lòng cho biết:
-Anh (chị) có là người quyết định chính trong việc mua máy tính bảng cho mình
hoặc gia đình mình?
- Có=> Tiếp tục

Không =>Ngưng

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình trong các phát biểu sau đây về
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của Anh/Chị:
(Đánh dấu X vào câu trả lời phù hợp):
Hoàn toàn phản đối
1

STT

1
2


biến

Phản đối
2

Trung dung
3

Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

4

5

Mức độ đồng ý

Các phát biểu

Giá Trị Hình Ảnh
Máy tính bảng anh/chị mua có thương hiệu
HA1
nổi tiếng.
Máy tính bảng anh/chị mua tại nhà phân
HA2
phối uy tín.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5