Tải bản đầy đủ
Bộ vi xử lý Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz

Bộ vi xử lý Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz

Tải bản đầy đủ

LCD Monitor 17 inches
TFT (1742S/SE)

Tổng Cộng

17.389.0

Đ

7.2Dùng cho các máy client

STT

Tên thiết bị

Hãng thiết bị

1

Mainboard

2

CPU

3
4

HDD
RAM

MAIN BIOSTAR
G41D3B
Pentium G530 - 2.4GHz 2MB - Dual Core 2/2 - SK
1155, Full Box (65W)
160GB Sata2 SEAGATE
Kingston DDR3 1.0GB
bus 1333

5

6

7
8
9

Case

Case Jetek
(X1018B/BG/BR) Full
Size ATX

DVD

SamSung DVD Rom 16X
w/48X CDRom SATA Box

Nguồn

JeTek Power Supply Q300
(300W)

Keyboard

Keyboard Delux PS/2

Mouse

Genius Optical Scroll
Mouse 120 (Chuột quang)
PS/2

21

Số
lượng
48

Đơn giá
(VNĐ)
1.080.000

Thành tiền
(VNĐ)
51.840.000

48

1.159.000

55.632.000

48
48

748.000
280.000

35.904.000
13.440.000

48

270.000

12.960.000

48

380.000

18.240.000

48

330.000

15.840.000

48

135.000

6.480.000

48

79.000

3.792.000

10
11
12

LCD

Màn hình máy tính LG
LCD Monitor 17 inches
TFT (1742S/SE)
Kingmaster 209

Webcam

Colorvis M-A9 có
Headphone
microphone
Tổng cộng

48

2.190.000

105.120.000

48

199.000

9.552.000

48

85.000

4.080.000

336.060.000 VNĐ

7.3.Các thiết bị mạng

STT
1

2

3
4

Số
lượng
2

Tên thiết bị
Máy chiếu

Đơn giá
(VNĐ)
12.999.000

Thành tiền
(VNĐ)
25.998.000

Switch:

6

Switch tenda 8 cổng
Switch TP-Link 16 cổng
switch 5 port( 2 phòng)

4
2

150.000
180.000

600.000
360.000

2

160.000

320.000

Dây cáp mạng
Đầu cắm cáp mạng
Tổng cộng

450m
125

8. Chi phí kế hoạch thi công
Quá trình thiết kế mạng:
-Kéo dây mạng: 3 ngày
-Cấu hình mạng:5 ngày
-Tổ chức các dịch vụ mạng : 1 ngày
Chi phí cho quá trình thực hiện :10.000.000 VNĐ

22

2.500
1.125.000
2000
250.000
28.653.000 VNĐ

9. Tổng hạch toán cho các thiết bị phần mềm và phần cứng
STT
1
2
3
4
5

Tên thiết bị
Máy chủ sever
Máy trạm client
Thiết bị mạng
Bản quyền phần mềm
Lắp đặt đường truyền mạng FPT
với gói cước ADSL download
5MB/s, upload 1MB/s
6
Bàn( Máy chủ + máy trạm)
7
Ghế(Máy chủ+máy trạm)
8
Thiết bị điện (ổ điện, dây
điện,đèn chiếu sáng,..)
9
Thi công mạng
Dự phòng phát sinh
Tổng cộng

23

Thành tiền (VNĐ)
17.389.000
336.060.000
28.653.000
550.000
1.500.000
12.500.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
426.652.000

Chương IV : Tạo tài khoản người dùng trong Windows Server

Subnet 1

24

Subnet 2

25

Subnet 3

26

Subnet 4

27

Subnet 5

28

Subnet 6

29

Subnet 7

30

Subnet 8

31