Tải bản đầy đủ
1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG

1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
nghiệp
TT
1
2
3

Số tầng
Từ 7 đến 12 tầng
Từ 13 đến 25 tầng
Từ 26 đến 45 tầng

Đồ

án

tốt

Phân loại
Cao tầng loại 1
Cao tầng loại 2
Cao tầng loại 3

4
Trên 45 tầng
Siêu cao tầng
Do việc xây dựng nhà cao tầng được thực hiện trên cơ sở ứng dụng các
công nghệ xây dựng hiện đại nên những người làm công tác trắc địa buộc
phải xem xét lại các phương pháp đo đạc đã có, nghiên cứu các phương pháp
và thiết bị đo đạc mới để đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng nhà cao tầng.
1.1.2 Đặc điểm kết cấu nhà cao tầng
Mỗi toà nhà là một khối thống nhất gồm một số lượng nhất định các kết
cấu chính có liên quan chặt chẽ với nhau như: móng, tường, dầm, kèo, các
trần, các trụ, mái nhà, các cửa sổ, cửa ra vào. Tất cả các kết cấu này được chia
làm hai loại, đó là kết cấu ngăn chắn và kết cấu chịu lực.
Sự liên kết các kết cấu chịu lực của toà nhà tạo nên bộ phận khung
sườn của toà nhà. Tuỳ thuộc vào kiểu kết hợp các bộ phận chịu lực mà người
ta phân ra ba sơ đồ kết cấu của toà nhà:
- Kiểu nhà khung: là kiểu nhà có khung chịu lực là các khung chính
bằng bê tông cốt thép.
- Kiểu nhà không có khung: là kiểu nhà được xây dựng một cách liên
tục không cần khung chịu lực, các kết cấu chịu lực chính là các tường chính
và các vách ngăn.
- Kiểu nhà có kết cấu kết hợp:là kiểu vừa có khung,vừa có tường ngăn
là kết cấu chịu lực.
Dựa vào phương pháp xây dựng toà nhà mà người ta còn phân chia
thành: toà nhà nguyên khối đúc liền,toà nhà lắp ghép và nhà lắp ghép toàn
khối.
- Nhà nguyên khối: là kiểu nhà được đổ bê tông một cách liên tục,các
tường chính và các tường ngăn được liên kết với nhau thành một khối.

SV: Vũ Văn Đạt

Lớp: Trắc địa3 A – K57

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
- Nhà lắp ghép:là kiểu nhà được lắp ghép từng phần khớp nhau theo các
cấu kiện đã được chế tạo sẵn theo thiết kế.
- Nhà lắp ghép toàn khối: là nhà được lắp ghép theo từng khối lớn.
- Nhà bán lắp ghép: là kiểu nhà mà các khung được đổ bê tông một
cách liên tục,còn các tấm panel được chế tạo sẵn theo thiết kế sau đó được lắp
ghép lên.
1.1.3 Hình ảnh về một số công trình nhà cao tầng

SV: Vũ Văn Đạt

Lớp: Trắc địa4 A – K57

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp

1.2 QUY TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG
1. Khảo sát chọn địa điểm xây dựng:
Việc chọn địa điểm xây dựng phụ thuộc vào mục đích sử dụng của
công trình và cần tuân theo những nguyên tắc chung sau đây:
- Vì nhà cao tầng thường là những công trình công cộng nên thường
được xây dựng ở gần trung tâm hoặc cách trung tâm thành phố không quá xa.
- Công trình nên xây dựng ở khu vực thoáng đãng.
2. Thiết kế,lựa chọn phương án kiến trúc:
Thiết kế và lựa chọn phương án kiến trúc với bất kì công trình nào cũng
cần thoả mãn các yêu cầu sau: tạo cảnh quan đẹp và thoáng đãng,không ảnh
hưởng đến các công trình xung quanh,tạo ra tối đa công năng sử dụng của
công trình, giá thành tối ưu nhất.
3. Chuẩn bị vật liệu xây dựng,các loại máy móc thiết bị:
Về vật liệu xây dựng,trước khi thi công công trình chúng ta cần nghiên
cứu kỹ bản vẽ thiết kế trên cơ sở đó có thể chọn các loại vật liệu xây dựng.
Các loại vật liệu dành cho xây dựng nhà cao tầng gồm: gạch, đá, cát,xi
măng… Cần tính cụ thể khối lượng cũng như căn cứ vào tiến độ thi công
công trình để có thể vận chuyển đến khu vực thi công sao cho hợp lý. Tránh

SV: Vũ Văn Đạt

Lớp: Trắc địa5 A – K57

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ

án

tốt

nghiệp
lãng phí trong khâu vận chuyển cũng như làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công
công trình.
4. Thi công móng cọc:
Nhà cao tầng là các công trình có trọng tải lớn,nền đất tự nhiên sẽ
không chịu nổi.Vì vậy khi xây dựng nhà cao tầng người ta phải xử dụng các
giải pháp nhân tạo để tăng cường độ chịu nén của nền móng. Giải pháp hiện
nay thường hay dùng nhất là giải pháp móng cọc. Để thi công móng cọc trong
xây dựng nhà cao tầng có thể sử dụng các phương pháp sau: khoan cọc nhồi,
ép cọc, đóng cọc.
5. Đào móng và đổ bê tông hố móng:
Sau khi hoàn thành việc thi công móng cọc,người ta tiến hành cắt, đập,
xử lý đầu cọc. Đồng thời tiến hành việc bốc dọn một khối lượng đất cơ bản
trên phạm vi hố móng công trình để bắt đầu thi công các đài cọc,móng và
tầng hầm của ngôi nhà. Nội dung này gồm các công tác chủ yếu sau đây:
Công tác chuẩn bị,công tác cốt thép đài giằng móng, công tác ván khuôn đài
móng,thi công đổ bê tông đài giằng móng.
6. Thi công phần thân công trình:
Thi công phần thân công trình cần thực hiện những việc sau:làm cốt
thép cột và lồng thang máy, đặt cốt thép dầm sàn, đổ bê tông cột dầm sàn,
tháo ván khuôn.
7. Xây và hoàn thiện:
Sau khi hoàn thành xong các hạng mục liên quan đến kết cấu công trình
người ta tiến hành xây và hoàn thiện. Thông thường phần xây được tiến hành
ngay sau khi tháo ván khuôn của khung và dầm sàn.Việc lắp đặt đường điện
nước cũng được thực hiện kết hợp với việc xây tường. Công việc hoàn thiện
được tiến hành sau khi xây dựng phần thô nó gồm các công việc cụ thể như
sau: trát vữa, quét vôi, ốp tường, lát nền.

SV: Vũ Văn Đạt

Lớp: Trắc địa6 A – K57