Tải bản đầy đủ
b.Nguyên lí làm viêc . Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn st

b.Nguyên lí làm viêc . Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn st

Tải bản đầy đủ

b.Nguyên lí làm viêc

.

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện
năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn
rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn stator (phần ứng) với ba điểm
chia đều trên nó nối ra bên ngoài được đặt trên phần tĩnh.

10

Hình 1. 5: Nguyên lí làm việc của máy phát điện

7

Nguồn cơ năng sơ cấp là nước được tích năng ở hồ thượng lưu, qua hệ thống
đường ống áp lực chảy vào tuabin, nhờ áp lực do chênh lệch mức nước thượng lưu và hạ
lưu làm tuabin quay.
8

Nguồn một chiều từ hệ thống kích thích được đưa vào các cực từ của rotor thông
như một nam

Ghichú:
qua hệ thống chổi than và vành góp. Khi đó các cực từ rotor hoạt động
1 - Stator3 - Nanchâm
hoa rotor5
- Trục
tuabin7
- Cánh
điện,
xung
quanh
cáchướng
cực từ sinh ra một từ trường không đổi.
2 - Rotor4 - Trục MFĐ6 - Tuabin8 - Buồng xoắn

Khi rotor máy phát quay với tốc độ n thì từ trường cực từ (rotor) do dòng điện một
chiều sinh ra sẽ quét qua dây quấn phần ứng (Stato) và cảm ứng trong dây quấn đó sức
điên động xoay chiều có tần số:
f = P.n/60
(1)
Ba điểm bất kỳ cách nhau góc 1200 trên dây quấn phần ứng được nối ra ngoài,
chia dây quấn này thành ba dây quấn một pha lệch nhau về không gian góc 1200 và đó
chính là dây quấn ba pha. Điện áp ba pha được biểu thị bằng ba vectơ bằng nhau về trị số
và lệch nhau về thời gian góc 1200.

Hình 1. 6 : Bố trí dây quấn stato máy phát
Khi máy làm việc có tải bên ngoài, dòng điện ba pha đối xứng lệch nhau về thời gian góc
1200 chạy trong dây quấn lệch nhau góc 1200 trong không gian sẽ tạo ra từ trường quay
có tốc độ:
n1 = 60 f/P
(2)

11

So sánh (1) và (2) ta thấy n1= n, nghĩa là tốc độ quay của rotor bằng tốc độ của từ
trường quay, vì vậy nó được gọi là máy phát điện đồng bộ.
1.2.2 : Tua bin nước
Tua bin nước biến năng lượng của chất lỏng (ở đây là nước) thành cơ năng trên trục
quay của tua bin để quay máy phát điện hay các máy công cụ khác.
Nguyên tắc làm việc của tua bin nước và máy bơm hoàn toàn trái ngược nhau. Tua bin
nước chủ yếu được lắp đặt tại nhà máy thủy điện để chuyển hoá năng lượng nước thành
cơ năng và cơ năng được chuyển hoá thành điện năng nhờ máy phát điện, khi nước từ
thượng lưu chảy theo đường dẫn tới tua bin, rồi chảy ra hạ lưu. Ngược lại Máy bơm được
đặt ở trạm bơm. Đối với trạm bơm điện, động cơ điện lấy điện từ lưới điện để quay máy
bơm đưa nước từ bể hút qua máy bơm đi lên ống đẩy.

Hình 1. 6 : Tua bin nước

12

1. Stato

2.Rotor

3 . Cửa Wicket 4. Cánh tuabin

5. Dòng nước 6 . Trục máy phát điện tubin

13

A.Máy phát điện

B.Tuabin

1.3 . Cách thức hoạt động nhà máy thủy điện
Nhà máy phát điện dùng sức nước ( nhà máy thủy điện) là nơi chuyển đổi sức nước
(thủy năng) thành điện năng
Cách thức hoạt đông :

Hình 1. 8: Cách thức hoạt động của nhà máy

Nước được tụ lại từ các đập nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn, năng

14

lượng dòng chảy của nước được truyền tới tua-bin nước, tua-bin nước được nối với máy
phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện.Từ nhà máy phát điện dòng
điện được truyền đi qua các trạm biến áp tới khách hàng.

1.4. Nhận xét
Với công suất lắp máy 20,0MW, công trình thủy điện Thác Xăng sẽ cung cấp sản lượng
điện trung bình năm khoảng 90.55.106kWh. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện
phục vụ cho nhu cầu dùng điện của tỉnh Lạng Sơn đặc biệt là các vùng lân cận khu vực.
Ngoài ra công trình còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dân sinh kinh tế của địa phương
đồng thời cải tạo môi trường xung quanh, cung cấp nước cho sinh hoạt và nông nghiệp
trong mùa kiệt.
Sau quá trình thực tập tại đây thì hiện tại em thấy nhà máy do mới hoàn thành đưa vào
sử dụng được một năm khi hoạt động gây ra tiếng ồn lớn,nhà máy chỉ hoạt động được
gần một nửa công suất toàn nhà máy, một số thiết bị vẫn còn trong quá trình bảo dưỡng
với sửa chữa .
Chương 2 TRẠM BIẾN ÁP CHÍNH CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THÁC XĂNG
2.1 .Trạm biến áp chính
2.1.1 : Thông số kĩ thuật các thiết bị TBA chính
2.1.1.1 Thông số kỹ thuật dao cách ly đường dây
Nhiệm vụ của dao cách ly:
Dao cách ly là thiết bị tạo ra khoảng hở cách điện trông thấy được giữa bộ phận đang
mang điện và bộ phận cắt điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng
Dao cách ly chỉ được sử dụng để đóng cắt khi dòng điện không tải (không có dòng
điện)
Nhờ có dao cách ly nên khi sửa chữa một thiết bị nào đó thì các thiết bị bên cạnh vẫn làm
việc bình thường.
STT
1
2
3
4
5
6
7

Thông số
Kiểu:
Dòng điện định mức:
Điện áp định mức:
Thời gian mở, đóng bằng điện
Thời gian mở, đóng bằng tay
Dòng ngắn mạch chịu đựng
Dòng điện xung kích
Bộ truyền động:
+ Lưỡi chính điều khiển bằng động cơ, điện

15

Giá trị
3 cực, mở ngang, đặt ngoài trời
1600 A.
126 kV
3s
< 7s
40 kA/4s
100 kApeak
Động cơ.