Tải bản đầy đủ
- Mực nước chết 181.0 m

- Mực nước chết 181.0 m

Tải bản đầy đủ

Nguyên lý làm việc
Máy phát thủy lực FS10-20/3600 sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí tự tuần
hoàn kín không có quạt. Tại vị trí lắp bộ làm mát (vỏ stator) tạo các cửa sổ để thông gió
theo mặt cắt ngang của lõi sắt stator, gió được tạo ra như sau: Khi rotor quay, rotor đóng
vai trò như một quạt ly tâm đẩy gió mát vào các thanh dẫn, lõi từ và kéo nhiệt độ của
chúng qua bộ làm mát, sau khi nước mang nhiệt đi để lại gió mát đi theo phía trên và
dưới stator lại được rotor kéo vào bên trong tiếp tục chu trình tạo thành sự tuần hoàn gió
liên tục trong suốt quá trình máy phát điện làm việc.
Hệ thống làm mát này có ưu điển là tổn thất nhỏ, không cần quạt, phân bố lưu
lượng đều, nhờ đó nhiệt độ cuộn dây sator và rotor cũng được phân bố đều mà không tạo
ra vùng nhiệt độ cao đặc biệt gây suy giảm tuổi thọ cho cách điện của máy phát.

1.2.1.2 : Bộ làm mát không khí máy phát
STT

Thông số

Giá trị

1
2
3
4
5

Số lượng
Kiểu đấu nối
Tổng lưu lượng nước qua 04 bộ làm mát
Áp lực định mức của nước vào làm mát
Nhiệt độ lớn nhất nước vào làm mát

04 bộ
Song song
1350 lít/phút
0.15~0.3 MPa
300C

Xung quanh phía ngoài stator có 04 bộ làm mát không khí được bố trí đối xứng
nhau. Thiết kế bộ làm mát có thể đảm bảo cho máy phát làm việc liên tục trong điều kiện
phụ tải định mức khi các bộ làm mát bị bẩn tắc với lưu lượng ≥ 90% lưu lượng định mức.
Vật liệu chế tạo các ống dẫn bộ làm mát bằng đồng. Áp suất làm việc là 0.15~0.3MPa và
lưu lượng nước qua 04 bộ làm mát là 1350 L/ phút.

6

Hình 1. 2: Bộ làm mát không khí của máy phát

.

7

1.2.1.3 : Cấu tạo và nguyên lí làm việc máy phát điện
a. Cấu tạo

Hình 1. 3 : Máy phát điện

Cấu tạo tổng thể của máy phát nhà máy thủy điện Thác Xăng được minh họa.
Máy phát thủy lực SF 10-20/3600 là máy phát kiểu ô, trục đứng, tự làm mát bằng
không khí tuần hoàn kín, ba pha và là máy phát đồng bộ cực lồi.

8

+4
-1

Máy phát cấu tạo bao gồm stator, rotor, giá chữ thập trên và giá chữ thập dưới, ổ
hướng trên và ổ hướng dưới. Ổ hướng trên và ổ hướng dưới được đỡ bằng bu lông và
được định vị ở giữa giá chữ thập trên và giá chữ thập dưới của máy phát

Hình 1. 4 : Cấu tạo tổng thể máy phát điện

9

b.Nguyên lí làm viêc

.

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện
năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn
rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn stator (phần ứng) với ba điểm
chia đều trên nó nối ra bên ngoài được đặt trên phần tĩnh.

10