Tải bản đầy đủ
Biện luận về xu hướng của vấn đề trong tương lai.

Biện luận về xu hướng của vấn đề trong tương lai.

Tải bản đầy đủ

Nguyễn Kim Liên

K55 Xã hội học

đề chủ yếu vẫn là việc thực hiện chức năng kinh tế , quản lý chi tiêu , phân công lao động ,
chăm sóc con cái đến sự giao tiếp giữa hai vợ chồng dù trong thời nào hiện tại hay tương
lai thì đây vẫn là những vấn đề chủ yếu rất dễ làm nảy sinh mâu thuẫn , xung đột trong
quan hệ vợ chồng.Trong tương lai thì các mâu thuẫn gia đình sẽ càng ngày càng phát triển
mạnh hơn đòi hỏi cần nhiều hơn nữa sự tăng cường hơn nữa việc đa dạng hóa các hình
thức , biện pháp giải quyết các xung đột là rất cần thiết.Đặc biệt là đối với những hộ gia
đình có thu nhập thấp thì khả năng xảy ra mâu thuẫn là rất lớn bởi áp lực kinh tế làm cho
cả hai người cảm giác nặng nề tâm trạng mệt mỏi làm cho người chồng nhiều lúc mất kiểm
soát không kìm chế được dẫn đến những cãi vã và bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Tuy nhiên việc giải quyết mâu thuẫn trong tương lai có thể theo xu hướng bạo lực hơn
so với hiện nay bởi theo những dư luận hiện nay cho thấy các mâu thuẫn vợ chồng có xu
hướng giải quyết bằng bạo lực.Các hình thức xung đột mang tính bạo lực nhiều hơn như
nhạo báng , làm bẽ mặt , đánh tát xô ngã , cấm đoán , đuổi ra khỏi nhà có xu hướng nhiều
hơn.Cũng đã có rất nhiều bằng chứng về việc sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn
vợ chồng thậm chí hậu quả là tước đi cả sinh mạng của người thân.Các nguyên nhân gây
mâu thuẫn hiện nay chủ yếu dẫn tới việc gây ra những hậu quả nghiêm trọng như do việc
cặp bồ đánh ghen , hay mâu thuẫn với họ hàng đó là những nguyên nhân dễ gây mâu thuẫn
và hậu quả giải quyết cũng nặng nề.Nhưng cũng không hẳn chỉ có tác động tiêu cực như
vậy có thể trong tương lai Đảng và Nhà nước ta có những chính sách hỗ trợ đầu tư phát
triển kinh tế đối với gia đình có thu nhập thấp chú ý quan tâm đến người dân trong tất cả
các lĩnh vực khác của đời sống từ văn hóa đến xã hội và có các vấn đề bảo vệ quyền lợi
phụ nữ và trẻ em thì có thể giảm áp lực cho các cặp vợ chồng từ đó tránh gây nên các mâu
thuẫn trong gia đình.Từ đó có thể đảm bảo được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình , tạo
nên sự phát triển bền vững của xã hội.Đặc biệt trong xu hướng chung tiến đến bình đẳng
giới trong mọi lĩnh vực của đời sống , trong gia đình và ngoài xã hội , việc thực hiện lại tùy
thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình để đảm bảo hạnh phúc trong hôn nhân là
mụcđích tối cao và phù hợp với xu thế chung này.Có thể thấy rằng , việc thực hiện các vai
trò gia đình giữa vợ và chồng mang tính chất bổ sung , chia sẻ hơn là sự tách biệt nhằm
giảm căng thẳng vai trò đối với cả người vợ và người chồng.Trên hết , trong cuộc sống gia
đình , nhu cầu tình cảm , sự yêu thương tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ giữa các thành
viên , đặc biệt giữa người vợ và người chồng , phải trở thành nhu cầu cao nhất.
5.Kết luận
Chất lượng hôn nhân và sự ổn định có mối quan hệ với nhau.Tuy nhiên vì những
nguyên nhân khác nhau , hôn nhân có thể tan vỡ hoặc kéo dài mặc dù có nhiều xung
đột.Xung đột chính là đỉnh điểm của sự chín muồi những mâu thuẫn tích tụ từ trước trong
quan hệ vợ chồng , nó phá vỡ thế cân bằng hiện hữu của nhóm nhỏ này.Đằng sau những
cung đột thực chất luôn là những nhu cầu cơ bản của cá nhân không được thỏa mãn ,
những trở ngại này , nâng cấp sự hiểu biết lẫn nhau giữa họ , bằng cách trang bị cho họ khả
năng tự phát hiện ra bản thân , kahr năng đồng cảm với trạng thái tinh thần cuả người bạn
đời , những hiểu biết và chuẩn mực mới về hôn nhân , sẽ tạo những tiền đề tâm lý cho một

Bài tiểu luận cuối kì

10

Nguyễn Kim Liên

K55 Xã hội học

sự hòa nhập sâu sắc , có thể ngăn ngừa , vô hiệu hóa những căng thẳng , xung đột phát sinh
trong gia đình .Sự cởi mở trong lĩnh vực này có ý nghĩa then chốt , nó nâng mỗi người và
quan hệ vợ chồng lên một tầm cao mới .Quan hệ vợ chồng sẽ thay đổi căn bản về bản
chất , dần dần tạo lập được thế cân bằng mới , trở nên ổn định một cách tương đối.
Qua việc nghiên cứu về các đề tài trên thì chúng ta thấy các nguyên nhân gây nên hiện
tượng xung đột trong quan hệ vợ chồng chủ yếu là do khó khăn về kinh tế , thiếu thốn vật
chất , kỹ năng giao tiếp ứng xử , thiếu tôn trọng , thiếu tin cậy lẫn nhau , sự khác biệt giữa
hai vợ chồng…là những nguyên nhân căn bản dẫn tới những mâu thuẫn xung đột trong
quan hệ vợ chồng hiện nay.Các biểu hiện của xung đột xảy ra phổ biến trong các gia đình
là cãi nhau , mắng chửi và im lặng , chiến tranh lạnh.Những hình thức này ít mang tính bạo
lực về thể chất nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần. Cách xử lý trong quan
hệ vợ chồng hiện nay cũng rất đa dạng và phụ thuộc vào từng hoàn cảnh , tùy tính chất mối
quan hệ , trình độ nhận thức cá nhân trong những thời điểm cụ thể.Tính phổ biến của xug
đột vợ chồng không chỉ xảy ra ở mọi gia đình, mà còn ở nhiều vấn đề trong đời sống của
một gia đình.Trong việc thực hiện chức năng kinh tế , quản lý chi tiêu , từ việc phân công
lao động , nuôi dạy con cái đến sự giao tiếp giữa vợ và chồng , những quan hệ giữa các
thành viên trong gia đình , những quan hệ bên ngoài gia đình đều có thể dẫn đến xung đột
vợ chồng.
Qua hướng nghiên cứu cùng những kết quả mà các nghiên cứu trước đã đưa ra tôi nhận
thấy xung đột vợ chồng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày với những nguyên nhân khác
nhau.Chính vì vậy , việc đa dạng hóa các hình thức , biện pháp giải quyết các xung đột là
cần thiết đối với cả Nhà nước cũng như về phía gia đình.Đối với Nhà nước cần nâng cao
chất lượng kinh tế , đặc biệt là xóa bỏ hết tàn dư của các quan niệm lạc hậu không phù hợp
với thời đại mới nên loại bỏ.Đặc biệt xã hội cần có cái nhìn công bằng hơn đối với phụ nữ ,
tạo điều kiện để họ được phát triển toàn diện hơn về mọi mặt.Về phía gia đình thì việc
người chồng tham gia trong các lĩnh vực nội trợ, chăm sóc con cái nhiều hơn là điều kiện
để giảm gánh nặng cho người phụ nữ.Biết xây dựng tình yêu sau hôn nhân lại càng có vai
trò quan trọng , mỗi người cần đề cao tinh thần trách nhiệm , nhường nhịn lẫn nhau , tự
điều chỉnh cá tính của mình , hy sinh vì nhau “ một điều nhịn là chin điều lành”.Bao dung ,
rộng lượng , vị tha , làm lành với nhau khi có va chạm , đó là bí quyết thành công , là nghệ
thuật giữ ngọn lửa hạnh phúc của gia đình

Bài tiểu luận cuối kì

11

Nguyễn Kim Liên

K55 Xã hội học

& Danh mục tài liệu tham khảo &
1.Lê Thái Thị Băng Tâm - “ Giáo trình xã hội học gia đình”
2. TS Vũ Huy Tuấn -“Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình và những yếu tố ảnh hưởng”
–– NXB Khoa học xã hội – Hà Nội – 2003.
3. Nguyễn Thúy Hạnh - “ Thực trạng mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình hi ện nay”
.Báo cáo thực tập .Khoa Xã hội học , Tr ường đại học Khoa h ọc xã h ội và nhân văn ,Hà
Nội, 2009.
4. Nguyễn Thị Nhàn - “ Thực trạng mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình nông thôn”.Luận
văn tốt nghiệp khoa Xã hội học , Trường Đại học Công Đoàn , Hà Nội,2007.
5. Theo số liệu nghiên cứu về xung đột trong các gia đình trẻ được thực hiện từ tháng 3 đến
tháng 5 năm 2003 tại các phường Thành Công , Giảng Võ , Ngọc Khánh , Đội Cấn thuộc
quận Ba Đình – Hà Nội của Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh và sinh viên Nguyễn Bích Hòa.
6.Thu Nguyệt ( lược thuật) - “ Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình và những yếu tố ảnh
hưởng”.Thông tin Khoa học xã hội 3(291), 2007.
7.Lê Minh – “ Thực trạng văn hóa gia đình Việt Nam” , NXB Lao động , 1994.

Bài tiểu luận cuối kì

12