Tải bản đầy đủ
Ví dụ về chiến lược Marketing phá cách tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ Tài hiền

Ví dụ về chiến lược Marketing phá cách tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ Tài hiền

Tải bản đầy đủ

giới thiệu về sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền của Techcombank để thấy được
mức độ phá cách về cả sản phẩm và thị trường của sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài
hiền so với các sản phẩm tiết kiệm thông thường khác trên thị trường.

1.1.

Giới thiệu chung về sản phẩm Tiết kiệm thông thường của các ngân hàng
TMCP trên thị trường


Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND, 100 USD hoặc 100 EURKỳ hạn: tuần, 1 tháng – 36 thángPhương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, định kỳ hàng tháng, định kỳ hàng quýĐược phép rút tiền trước hạn thanh toán khi có nhu cầuKéo dài kỳ hạn gửi: Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến lĩnh,

phần lãi sẽ được nhập gốc, và được chuyển sang hình thức tiết kiệm thường cùng kỳ
hạn; hoặc lãi tiết kiệm sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng và
phần gốc sẽ được chuyển sang hình thức tiết kiệm thường cùng kỳ hạn.


Điều kiện sử dụng: công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống và cư

trú hợp pháp tại Việt Nam


Lãi suất áp dụng: theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ nhưng vẫn

đảm bảo dưới trần lãi suất mà ngân hàng Nhà nước quy định, nếu khách hàng rút
tiền trước hạn thì được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ngân hàng
nơi mở tài khoản.
Kết luận: Như vậy, sản phẩm tiết kiệm thông thường hướng tới đối tượng khách
hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sống và cư trú hợp pháp
tại Việt Nam. Lãi suất là phần mà khách hàng được hưởng khi gửi tiền vào ngân
hàng, ngoài ra còn có một số tiện ích: có thể rút tiền tại bất cứ chi nhánh nào của
ngân hàng mà khách hàng mở tài khoản, nhận lãi qua tài khoản tiền gửi thanh toán,
khách hàng không cần tới ngân hàng rút lãi mà có thể ra cây ATM rút phần tiền lãi
từ tài khoản tiền gửi thanh toán đăng ký nhận lãi…
3

1.2.

Giới thiệu về sản phẩm Tiết kiệm Tích luỹ tài hiền của Techcombank

 Tiện ích khi gửi tài khoản tiết kiệm Tích luỹ tài hiền
• Giải pháp hữu hiệu giúp tổ chức / Doanh nghiệp thu hút và duy trì nguồn nhân
lực: tài khoản tiết kiệm kết hợp với chương trình bảo hiểm nhân thọ được
Techcombank tặng miễn phí dành cho người lao động là Đồng chủ tài khoản –
Hợp đồng bảo hiểm do Công ty bảo hiểm cấp.
• Thuận tiện, dễ dàng: có thể giao dịch gửi / rút tiền tiết kiệm tại bất kỳ điểm giao
dịch nào của Techcombank.
 Tính năng của sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền
• Loại tiền gửi: VNĐ
• Số tiền gửi tối thiểu mỗi tháng: 200.000 VNĐ / tháng
• Thời hạn: 1 – 10 năm
• Lãi suất thả nổi được điều chỉnh vào đầu mỗi kỳ nộp tiền theo lãi suất tiết kiệm
Tích luỹ tài hiền của kỳ hạn tương ứng đang áp dụng tại Techcombank.
• Phương thức nộp tiền: Định kỳ 1/3/6/12 tháng.
• Người đóng tiền vào tài khoản: Công ty nơi người lao động làm việc
• Nộp tiền vào tài khoản: được phép nộp tiền trước hạn hoặc trễ hạn
• Tất toán tài khoản trước hạn: được hưởng nguyên gốc và lãi thực gửi, khấu trừ
phí tất toán trước hạn
• Được tặng bảo hiểm miễn phí cho người lao động – đồng chủ tài khoản với số
tiền bảo hiểm tối đa 2,4 tỷ đồng
• Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi khách
hàng mở tài khoản Tích luỹ tài hiền; Được bảo hiểm do mọi nguyên nhân
(thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật hoặc tai nạn); chi trả 100% số tiền mục

4

tiêu và lãi thực gửi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra; số tiền bảo hiểm lớn gấp 60-120
lần so với số tiền đóng góp định kỳ hàng tháng.
 Điều kiện sử dụng
• Các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam
• Độ tuổi của nhân viên tham gia: từ 18-60 tuổi
• Nhân viên tham gia đáp ứng điều kiện về sức khoẻ của Công ty bảo hiểm
 Hồ sơ đăng ký
• CMTND/ Hộ chiếu còn hiệu lực của nhân viên
• Đề nghị mở tài khoản Tích luỹ tài hiền.

1.3.

Sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền, sản phẩm phá cách ở mức độ thị trường
Các sản phẩm tiết kiệm thông thường hướng tới đối tượng khách hàng là cá
nhân thì sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền hướng tới đối tượng khách hàng là các
tổ chức / doanh nghiệp. Mở tài khoản tiết kiệm Tích luỹ tài hiền tổ chức / doanh
nghiệp sẽ là chủ tài khoản và người lao động là đồng chủ tài khoản. Theo đó, người
lao động sẽ có một khoản thưởng luỹ kế theo thời gian cống hiến cho doanh nghiệp;
được hưởng lãi suất trền số tiền thưởng; được bảo hiểm và người thụ hưởng là nhân
viên và người thân mang lại sự an toàn và bảo vệ tài chính cho người lao động và
gia đình. Tổ chức / doanh nghiệp thu hút nguồn nhân lực đến với mình, tạo động
lực cho nhân viên làm việc và cống hiến để gắn kết lâu dài với doanh nghiệp, là
hình thức thưởng hấp dẫn, hiệu quả và khác biệt dành cho nhân viên có hiệu suất và
đóng góp hiệu quả cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp luôn bảo toàn được
quỹ phúc lợi trong mọi trường hợp và linh hoạt sử dụng hiệu quả trong chính sách
đãi ngộ tài hiền cho doanh nghiệp. Như vậy sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền
chính là giải pháp hữu hiệu để mỗi doanh nghiệp thực hiện “chiêu hiền đãi sĩ” qua
đó có được nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhu cầu công việc và sẵn sàng cống hiến
cho doanh nghiệp nơi mình làm việc.
5

1.4.

Sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền, sản phẩm phá cách ở mức độ sản phẩm
Sản phẩm tiết kiệm tích luỹ tài hiền giữ lại các yếu tốt neo đậu của 1 sản
phẩm tiết kiệm thông thường là các đặc tính và tính năng của sản phẩm như: số tiền
gửi, kỳ hạn, lãi suất, phương thức thanh toán và thêm vào đó các giá trị gia tăng tạo
ra sự khác biệt cho sản phẩm: gửi tiết kiệm Tích luỹ tài hiền khách hàng sẽ được
tặng bảo hiểm miễn phí, số tiền gửi tiết kiệm được chia thành nhiều kỳ phù hợp với
thu nhập và thói quen tiết kiệm của khách hàng dân cư và cũng phù hợp với tình
hình thu nhập và chính sách kinh doanh, chính sách nhân sự của doanh nghiệp, tài
khoản tiết kiệm tích luỹ tài hiền là một khoản tiền thưởng được tích luỹ theo thời
gian cống hiến của nhân viên trong doanh nghiệp là giải pháp đãi ngộ hiệu quả thể
hiện sự quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên ở cả hiện tại và
trong tương lai…

6

• Các lớp sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền:

Tặng bảo hiểm cho KH, tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp,
phục vụ KH tại công ty…
Mời KH trà, cà fê, phương thức nộp tiền, nhận
lãi, thời gian giao dịch.
Lãi suất, kỳ hạn gửi, VPGD,
ghế, teller
Huy động vốn

• Biểu đồ miêu tả điểm neo đậu của sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền

7

(1) Lãi suất; (2) Kỳ hạn gửi linh hoạt; (3) Phương thức nộp tiền, nhận lãi linh hoạt;
(4) Phong cách phục vụ; (5) Phục vụ tại địa điểm khách hàng yêu cầu; (6) Thời gian
giao dịch; (7) Lợi ích ngoài lãi suất; (8) Tư vấn các giải pháp quản trị Doanh nghiệp.
1.5.

Mức độ chấp nhận của thị trường với sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền của
Techcombank
Sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền là một giải pháp mang tính sáng tạo nhờ
đó góp phần đem lại thành công cho toàn hệ thống Techcombank trong công tác
huy động vốn, tăng trưởng của thị trường, mức độ thu hút khách hàng chiến lược.
Sản phẩm được tung ra thị trường từ đầu năm 2011 đã nhận được sự đồng tình và
tình cảm của khách hàng bởi những tiện ích hoàn toàn mới của sản phẩm, nhờ sản
phẩm này Techcombank đã thu hút được rất nhiều khách hàng lớn, chiến lược tham
gia như: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long…Nguồn vốn huy
động được cũng tăng nhanh chóng từ 100 tỷ đồng trong tháng đầu ra mắt thị trường
đến hết tháng 9/2011 tổng nguồn vốn huy động được là 3000 tỷ đồng đánh dấu mức
tăng trưởng nguồn trong toàn hệ thống lên tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Có
thể nói sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ tài hiền là một sản phẩm thành công trong dòng
sản phẩm tiết kiệm của Techcombank, phù hợp với nhu cầu, và thói quen tiết kiệm
của cá nhân trong mỗi tổ chức, đó cũng là giải pháp đãi ngộ sáng tạo mà
Techcombank đưa ra cho các doanh nghiệp trong công tác điều hành hoạt động kinh
doanh, thể hiện Techcombank luôn là người bạn đồng hành, luôn cố gắng đem tới
những giải pháp tài chính và phi tài chính tốt nhất để giữ trọn niềm tin của khách
hàng.

8

2.

Sự khác biệt thông qua kênh phân phối sản phẩm “Tín dụng tiêu dùng cá nhân”
tại Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential
Finance).

2.1. Giới thiệu sản phẩm Tín dụng tiêu dùng tại Prudential Việt Nam
Là một trong những công ty hàng đầu của ngành bảo hiểm nhân thọ,
Prudential Việt Nam hân hạnh phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam thông qua hệ
thống 155 Trung tâm Phục vụ khách hàng, Văn phòng Chi nhánh và Văn Phòng
Tổng đại lý trên toàn quốc. Prudential Việt Nam hiện đang dẫn đầu thị trường Bảo
hiểm Nhân thọ với hơn 40% thị phần doanh thu phí bảo hiểm (Theo báo cáo từ
Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam năm 2009). Năm 1999 Prudential Việt Nam Được cấp
giấy phép đầu tư tại Việt Nam với số vốn đầu tư là 15 triệu đô la Mỹ
Không chỉ mang lại sự an toàn tài chính cho khách hàng thông qua hoạt động
Bảo hiểm Nhân thọ và Quản lý Quỹ Đầu tư, Tập đoàn Prudential tiếp tục mở rộng
sang lĩnh vực tín dụng cá nhân với sự ra đời của Công ty TNHH Một thành viên
Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance) vào ngày 09/10/2007. Công
ty Tài Chính Prudential Việt Nam là một tổ chức phi ngân hàng, cung cấp các dịch
vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Công ty Tài Chính
Prudential hiện đang cung cấp các sản phẩm tín dụng cá nhân (vay tín chấp) phục
vụ nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

2.2. Giới thiệu sản phẩm Tín dụng tiêu dùng cá nhân
Với sản phẩm Vay Tiêu Dùng Cá Nhân của Công ty Tài chính Prudential
Finance, quý khách có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình thật dễ dàng. Dù
là cần tiền đặt cọc cho chiếc xe hơi mới, sửa sang nhà cửa, du lịch nước ngoài, du
học mở mang kiến thức, hay cho bất kỳ nhu cầu chi tiêu cá nhân nào khác, vay tiêu
dùng tại Công ty Tài chính Prudential sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề tài
chính cho những kế hoạch đã được đặt ra một cách nhanh chóng
• Lợi ích: với sản phẩm tín dụng tiêu dùng cá nhân khách hàng nhận được số tiền
vay 10-190 triệu, thời hạn vay 12-48 tháng,vay gấp 6-9 lần thu nhập, nhận tiền
mặt hoặc chuyển khoản, lương trên 3 triệu là có thể vay, tiền lãi tính theo lãi suất
trên số dư giảm dần và được cố định trong suốt thời gian vay, tùy thuộc vào vốn

9

vay, đối tượng, và khả năng trả được nợ mà công ty xem xét. Thủ tục đơn giản,
không cần tài sản thế chấp, giải ngân trong vòng 24 giờ sau khi hồ sơ được
duyệt
• Đối tượng: Công dân Việt Nam cư trú ở TP.HCM hoặc Hà Nội; Đi làm hưởng
lương hoặc tự doanh; Độ tuổi lớn hơn hoặc bằng 21 tuổi; Có thu nhập tối thiểu
là 3 triệu đồng/tháng
2.3. Kênh phân phối thường được các NHTMCP chọn để áp dụng cho sản phẩm tín
dụng tiêu dùng cá nhân
Sản phẩm tín dụng tiêu dùng cá nhân là sản phẩm mà hầu hết các ngân hàng TMCP
tung ra thị trường nhằm tăng trưởng dư nợ tín dụng, tăng thị phần, tăng sức cạnh
tranh...Để tiếp cận với các sản phẩm này khách hàng có thể đến các điểm giao
dịch, chi nhánh, trụ sở chính của các ngân hàng. Như vậy có thể thấy kênh phân
phối mà các ngân hàng TMCP áp dụng là kênh phân phối gián tiếp. Hệ thống kênh
phân phối này được thành lập theo chiều dọc, tức là Hội sở ngân hàng thành lập ra
các chi nhánh, chi nhánh mở thêm các phòng / điểm giao dịch. Qua các phương
tiện thông tin đại chúng, qua quảng cáo khách hàng biết tới sản phẩm của ngân
hàng và tiếp cận với sản phẩm thông qua hệ thống kênh phân phối đã được xây
dựng. Với kênh phân phối gián tiếp khách hàng phải tự tìm đến với ngân hàng để
có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ, chính vì vậy để có thể vận hành kênh phân phối
đem lại hiệu quả cao ngân hàng cần gây dựng được uy tín của mình trên thị trường,
có chiến lược định vị thương hiệu tốt để thương hiệu của ngân hàng dễ dàng nhận
biết, dễ nhớ, gây được ấn tượng tốt với khách hàng khi nghĩ đến sản phẩm mà họ
đang và sẽ mong muốn. Mặt khác, qua hệ thống kênh phân phối khách hàng cảm
nhận được uy tín và giá trị mà ngân hàng mang tới cho khách hàng.

Trụ sở
chính
(sản phẩm)

Chi
nhánh/PGD
(sản phẩm)

Khách
hàng

10