Tải bản đầy đủ
Máy tính có mặt ở khắp mọi nơi và giúp con người trong nhiều lĩnh vực: làm việc, học tập, giải trí, liên lạc,…

Máy tính có mặt ở khắp mọi nơi và giúp con người trong nhiều lĩnh vực: làm việc, học tập, giải trí, liên lạc,…

Tải bản đầy đủ

Bài 1
4. Các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để
bàn:

Bài 1

? BÀI TẬP:
B1: Em hãy kể tên vài thiết bị dùng trong gia
đình cần điện để hoạt động.
B2: Hãy kể tên hai thiết bị ở lớp học khi hoạt
động phải dùng điện.

Bài 1

? BÀI TẬP:
B3: Những câu nào dưới đây là đúng?
Đ

a. Máy tính có khả năng tính toán nhanh hơn con người.

Đ

b. Ti vi hoạt động được là nhờ có điện.

Đ

c. Có thể học ngoại ngữ tốt hơn nhờ máy tính.

Đ

d. Âm thanh là một dạng thông tin.

Đ

e. Màn hình hiện kết quả làm việc của máy tính.

Cảm ơn các bạn đã tải slide từ kênh youtube:
Tin hoc cho moi nha

Thầy cô và các em quan tâm đến sơ đồ tư duy hay muốn trao đổi,
góp ý thêm về tin học nhớ ghé kênh của mình nhé:
https://goo.gl/me8ArY
Hoặc Fanpage:
https://www.facebook.com/hoctuot/