Tải bản đầy đủ
ĐIỀU TRỊ SXH DENGUE KHÔNG SỐC

ĐIỀU TRỊ SXH DENGUE KHÔNG SỐC

Tải bản đầy đủ

DẤU HIỆU BÁO ĐỘNG VÀO
SỐC
-

-

Thường là N4 – N5 của bệnh
Trẻ bứt rứt, khó chòu, ói nhiều
Nhiệt độ hạ thình lình, da ở chi lạnh, ẩm
Thời gian hồi phục màu da > 2 giây
Mạch ngoại biên nhanh, nhẹ, khó bắt
HA kẹp hoặc HA không đo được
Gan lớn và đau (gia tăng so các ngày khác)
Tiểu ít
DTHC tăng ( so với lần đo trước) hoặc tăng
quá cao
( phản ảnh tình trạng cô đặc máu)

ĐIỀU TRỊ SỐC SXH (trẻ em)

Khởi phát
với dung dòch tinh thể (Lactat Ringer)
15 ml/kg/giờ đầu
10ml/kg/giờ x 2 giờ
7,5ml/kg/giờ x 2 giờ
5 ml/kg/giờ x 3-5 giờ
2-3ml/kg/giờ trong những giờ sau đó
* nếu HA kẹp ≤ 10 cm Hg, truyền đại phân
tử

SƠ ĐỒ TRUYỀN DỊCH TRONG SỐC SXH D NGƯỜI
LỚN
CẢI THIỆN

SỐ
C
LR 15ml/kg/h

CPT 10ml/kg/h

LR 10 ml/kg/h
LR 6 ml/kg/h : giờ 3- 4 (1)

KHÔNG CẢI THIỆNCẢI
THIỆN

KHÔNG CẢI
THIỆN

CPT 10 ml/kg/h – đo CVP
LR 3 ml/kg/h : giờ 5– 12
(2)
LR 1,5 ml/kg/h : giờ 13 – 24
(3)
Ngưng dòch truyền
khi sinh hiệu ổn
đònh, DTHC về
b.thường, tiểu
nhiều

CVP
thấp
DTHC bt: LR theo CVP
DTHC thấp: truyền
máu
 Giữa 2 lần CPT, có
những giai đoạn truyền LR
(1)(2) hoặc (3)

CVP cao

Vận
mạch

Bệnh nhân tái sốc hoặc sốc kéo dài
* dd cao phân tử (Dextran 40- Dextran 70, HES)
15-20ml/kg/h

* không duy trì cao phân tử trong nhiều giờ
* có thể dùng đại phân tử nhiều lần (3 - 4
lần/24h)
* sau nhiều lần không đáp ứng, dùng vận
mạch
Dopamin 5 - 10 µ g/kg/phút. Nếu quá 10
µg/kg/phút mà HA vẫn chưa lên thì phối hợp
dobutamine 5-10 µ g/kg/phút

XỬ TRÍ XUẤT HUYẾT

- Lưu ý dấu xuất huyết ( tế nhò: rỉ máu chân
răng, chảy máu mũi trong, rỉ máu nơi tiêm
chích, nơi làm thủ thuật…
 - Có chỉ đònh truyền máu khi
 - có dấu hiệu xuất huyết ồ ạt
 - xuất huyết tiềm ẩn / lâm sàng không
ổn đònh
- DTHC giảm nhanh hoặc # 30%
- Truyền HC lắng 10 – 20ml/kg/lần
-Truyền TC đậm đặc khi có XHTH nhiều và TC
< 50 000
-Liều: 1 đơn vò TC / 5-10 kg cân nặng
-- Truyền huyết tương tươi đông lạnh/ kết tủa
lanh

HỔ TR HÔ HẤP
– Oxygen qua
cannula 3-6 l/ph

Nasal Canula Positive Air
Pressure oxygenation

CÁC BIỆN PHÁP KHÁC
- Hạn chế các thủ thuật gây chảy máu.
- Thủ thuật đặt CVP: làm cẩn thận tránh
- Có tràn dòch màng phổi, màng bụng lượng
lớn, chèn ép gây suy hô hấp: cần chọc dò
thoát dòch. Lưu ý nguy cơ chảy máu trong
quá trình chọc dò


- Khi quá tải,dư nước : dùng thuốc lợi tiểu như
furosemide 1mg/kg/lần tiêm bắp hoặc uống


- Không cần thiết phải dùng kháng sinh,
Corticosteroids.

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ BN


Nhận biết những dấu hiệu hồi phục
(thời gian truyền dịch đã đủ: 24 – 48h)
- Sinh hiệu ổn định trong nhiều giờ
- Trẻ nằm n, khơng bứt rứt, khơng đau
bụng
- Tiểu nhiều, khơng xuất huyết da niêm
thêm
- Nhịp tim chậm, thất nhịp
- Xuất hiện tử ban hồi phục
- Ăn khá, thèm ăn

CHỈ ĐỊNH XUẤT VIỆNLâm sàng cải thiện rõ.
Hết sốt > 48 h
Thèm ăn
Tiểu tốt.
DTHC ổn đònh.
Ra sốc ít nhất 2 ngày.
Không suy hô hấp, không xuất
huyết
TC > 50.000/ mm3

9. PHÒNG NGỪA


Hiện nay SXH-D chưa có thuốc chủng ngừa.
Theo dõi tất cả các trường hợp sốt > 380 C,
nếu nghi ngờ SXH-D → khám LS cẩn thận
và làm xét nghiệm xác đònh.
Trường hợp mắc bệnh, phân mức độ nặngnhẹ, có biện pháp theo dõi và điều trò
thích hợp.Chuyển sớm bệnh nhân lên tuyến trên
nếu cơ sở không đủ những phương tiện
hồi sức như dd đại phân tử, đặt CVP, hoặc
truyền máu.

9. PHÒNG NGỪA
Chú ý các biện pháp vệ sinh môi
trường:
- Dọn dẹp các nơi bùn lầy nước đọng:
thu dọn các vật chứa nước cặn, thông
cống rãnh, nhà cửa thoáng sạch...
- Diệt trung gian truyền bệnh: dùng
cá diệt lăng quăng...
- Ngăn cản muỗi đốt : hun khói,
dùng nhang đuổi muỗi, thoa hoá chất
trên da,
ngủ mùng (ban ngày)...